História predpisu 445/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2009 - 31.08.2019