História predpisu 379/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2009 - 30.06.2019