História predpisu 305/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2009 -
3.01.01.2013 -