História predpisu 284/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2009 - 31.10.2012