História predpisu 194/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2009 - 31.07.2023