História predpisu 169/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.05.2009 - 14.04.2012