História predpisu 110/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.2009 - 31.10.2014