História predpisu 63/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2008 - 14.03.2013