História predpisu 580/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2009 - 30.06.2010