História predpisu 527/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.03.2010 - 25.05.2020