História predpisu 444/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2008 - 31.12.2015