História predpisu 40/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie