História predpisu 371/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2008 - 31.08.2017