História predpisu 362/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.09.2008 - 31.12.2010