História predpisu 356/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2008 - 31.12.2012