História predpisu 35/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2008 - 20.04.2018