História predpisu 316/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2008 - 31.03.2011