História predpisu 277/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2008 - 18.02.2021