História predpisu 253/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2008 - 31.07.2023