História predpisu 181/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.05.2008 - 31.05.2019