História predpisu 180/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.05.2008 - 31.10.2014