História predpisu 123/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2008 - 14.10.2020