História predpisu 665/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.2007 - 28.12.2010