623/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

623
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „stredu“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
40 % podľa počtu žiakov (detí)
1.
základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3,
2.
cirkevnej základnej umeleckej školy, súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,“.
3.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kód obce Obec/mesto Kód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Koeficient
nadmorskej
výšky
511226 Ábelová 606 6 445 1,1798
557757 Abovce 609 6 159 0,8266
503673 Abrahám 202 2 125 0,7846
519014 Abrahámovce 701 7 267 0,9600
523399 Abrahámovce 703 7 739 1,5430
512044 Abramová 509 5 478 1,2206
524158 Abranovce 707 7 446 1,1811
505838 Adamovské Kochanovce 309 3 201 0,8785
520012 Adidovce 702 7 203 0,8809
500020 Alekšince 403 4 162 0,8303
503029 Andovce 404 4 112 0,7685
519022 Andrejová 701 7 319 1,0242
556220 Ardanovce 406 4 237 0,9229
525537 Ardovo 808 8 268 0,9612
526363 Arnutovce 810 8 520 1,2725
500046 Báb 403 4 163 0,8315
544060 Babie 713 7 217 0,8982
509558 Babín 507 5 688 1,4800
518166 Babiná 611 6 418 1,1465
581623 Babindol 403 4 195 0,8710
514489 Babinec 609 6 423 1,1527
508446 Bacúch 603 6 605 1,3775
518174 Bacúrov 611 6 452 1,1885
501441 Báč 201 2 123 0,7821
528102 Bačka 811 8 101 0,7549
528111 Bačkov 811 8 200 0,8772
521141 Bačkovík 806 8 269 0,9625
516601 Baďan 602 6 401 1,1255
582697 Bádice 403 4 187 0,8612
508454 Badín 601 6 369 1,0860
507806 Báhoň 107 1 160 0,8278
522287 Bajany 807 8 106 0,7611
501034 Bajč 401 4 121 0,7796
524174 Bajerov 707 7 349 1,0613
524182 Bajerovce 708 7 665 1,4516
502049 Bajka 402 4 161 0,8291
503037 Bajtava 404 4 174 0,8451
501450 Baka 201 2 115 0,7722
508471 Baláže 601 6 538 1,2947
526371 Baldovce 704 7 430 1,1613
515868 Balog nad Ipľom 610 6 135 0,7969
501468 Baloň 201 2 111 0,7673
527114 Baňa 711 7 413 1,1403
581399 Banka 204 2 177 0,8488
503045 Bánov 404 4 121 0,7796
542652 Bánovce nad Bebravou 301 3 209 0,8883
522295 Bánovce nad Ondavou 807 8 110 0,7661
516627 Banská Belá 602 6 469 1,2095
508438 Banská Bystrica 601 6 368 1,0847
516643 Banská Štiavnica 602 6 621 1,3972
544078 Banské 713 7 327 1,0341
516651 Banský Studenec 602 6 570 1,3342
528129 Bara 811 8 152 0,8179
514501 Barca 609 6 194 0,8698
519006 Bardejov 701 7 323 1,0292
503053 Bardoňovo 404 4 193 0,8686
516660 Bartošova Lehôtka 613 6 390 1,1119
519049 Bartošovce 701 7 355 1,0687
521159 Baška 806 8 366 1,0823
520021 Baškovce 702 7 194 0,8698
522309 Baškovce 809 8 172 0,8426
558354 Bašovce 204 2 165 0,8340
523402 Batizovce 706 7 751 1,5578
514519 Bátka 609 6 182 0,8550
515876 Bátorová 610 6 159 0,8266
501395 Bátorove Kosihy 401 4 132 0,7932
502057 Bátovce 402 4 224 0,9069
505846 Beckov 304 3 190 0,8649
526380 Beharovce 704 7 464 1,2033
519057 Becherov 701 7 426 1,1564
503061 Belá 404 4 186 0,8599
517429 Belá 511 5 494 1,2404
512052 Belá-Dulice 506 5 512 1,2626
520039 Belá nad Cirochou 709 7 211 0,8908
500062 Beladice 407 4 170 0,8402
527122 Belejovce 712 7 454 1,1910
514535 Belín 609 6 219 0,9007
511234 Belina 606 6 206 0,8846
542661 Belince 406 4 161 0,8291
555517 Bellova Ves 201 2 119 0,7772
519065 Beloveža 701 7 295 0,9946
516678 Beluj 602 6 410 1,1366
512851 Beluša 308 3 254 0,9439
521167 Belža 806 8 177 0,8488
510271 Beňadiková 505 5 619 1,3948
527131 Beňadikovce 712 7 238 0,9242
509566 Beňadovo 507 5 763 1,5726
522317 Beňatina 809 8 406 1,1317
521175 Beniakovce 806 8 203 0,8809
512061 Benice 506 5 426 1,1564
544086 Benkovce 713 7 138 0,8006
508462 Beňuš 603 6 544 1,3021
507814 Bernolákovo 108 1 141 0,8043
524191 Bertotovce 707 7 408 1,1341
502065 Beša 402 4 164 0,8328
528137 Beša 807 8 103 0,7574
503070 Bešeňov 404 4 123 0,7821
510301 Bešeňová 508 5 514 1,2651
526398 Betlanovce 810 8 547 1,3058
525545 Betliar 808 8 343 1,0539
522325 Bežovce 809 8 105 0,7599
521183 Bidovce 806 8 249 0,9377
528145 Biel 811 8 101 0,7549
502073 Bielovce 402 4 115 0,7722
580473 Biely Kostol 207 2 153 0,8192
526401 Bijacovce 704 7 513 1,2638
504211 Bílkove Humence 205 2 242 0,9291
503088 Bíňa 404 4 130 0,7908
506788 Bíňovce 207 2 204 0,8822
557315 Biskupice 606 6 209 0,8883
542695 Biskupová 406 4 163 0,8315
547522 Bitarová 511 5 380 1,0996
501484 Blahová 201 2 118 0,7759
501492 Blatná na Ostrove 201 2 121 0,7796
522333 Blatná Polianka 809 8 102 0,7562
507822 Blatné 108 1 137 0,7994
522341 Blatné Remety 809 8 103 0,7574
522350 Blatné Revištia 809 8 107 0,7624
512079 Blatnica 506 5 495 1,2416
521191 Blažice 806 8 208 0,8871
512087 Blažovce 509 5 452 1,1885
542709 Blesovce 406 4 233 0,9180
514543 Blhovce 609 6 205 0,8834
505854 Bobot 309 3 241 0,9279
509582 Bobrov 507 5 604 1,3762
510319 Bobrovček 505 5 661 1,4466
510327 Bobrovec 505 5 635 1,4145
510335 Bobrovník 505 5 595 1,3651
559831 Bočiar 806 8 205 0,8834
503461 Bodíky 201 2 119 0,7772
557633 Bodiná 306 3 411 1,1378
512095 Bodorová 509 5 464 1,2033
524204 Bodovce 708 7 444 1,1786
527149 Bodružal 712 7 359 1,0736
501042 Bodza 401 4 110 0,7661
555819 Bodzianske Lúky 401 4 109 0,7648
519073 Bogliarka 701 7 445 1,1798
521205 Bohdanovce 806 8 210 0,8896
506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 2 169 0,8389
501506 Boheľov 201 2 112 0,7685
580937 Bohunice 402 4 261 0,9526
582301 Bohunice 302 3 241 0,9279
525553 Bohúňovo 808 8 210 0,8896
542717 Bojná 406 4 202 0,8797
513903 Bojnice 307 3 291 0,9896
506800 Bojničky 203 2 193 0,8686
528161 Boľ 811 8 101 0,7549
503681 Boldog 108 1 123 0,7821
506818 Boleráz 207 2 172 0,8426
512885 Bolešov 302 3 230 0,9143
521213 Boliarov 806 8 308 1,0106
511251 Boľkovce 606 6 186 0,8599
512109 Borcová 509 5 449 1,1848
556793 Borčany 301 3 197 0,8735
557391 Borčice 302 3 228 0,9118
507831 Borinka 106 1 263 0,9550
506826 Borová 207 2 233 0,9180
506834 Borovce 204 2 161 0,8291
504238 Borský Mikuláš 205 2 197 0,8735
504220 Borský Svätý Jur 205 2 174 0,8451
528170 Borša 811 8 101 0,7549
502090 Bory 402 4 153 0,8192
505871 Bošáca 304 3 330 1,0378
542733 Bošany 305 3 177 0,8488
528188 Boťany 811 8 101 0,7549
514551 Bottovo 609 6 196 0,8723
525561 Bôrka 808 8 560 1,3219
522368 Bracovce 807 8 105 0,7599
500071 Branč 403 4 133 0,7945
503096 Branovo 404 4 128 0,7883
582000 Bratislava 100 1 152 0,8179
508489 Braväcovo 603 6 610 1,3836
525570 Brdárka 808 8 569 1,3330
528200 Brehov 811 8 111 0,7673
581607 Brehy 612 6 221 0,9032
520055 Brekov 702 7 140 0,8031
520063 Brestov 702 7 212 0,8920
524212 Brestov 707 7 290 0,9884
520071 Brestov nad Laborcom 705 7 215 0,8958
506842 Brestovany 207 2 136 0,7982
501069 Brestovec 401 4 110 0,7661
504254 Brestovec 303 3 387 1,1082
524221 Bretejovce 707 7 215 0,8958
514578 Bretka 808 8 191 0,8661
509591 Breza 507 5 657 1,4417
547557 Brezany 511 5 381 1,1008
528218 Brezina 811 8 179 0,8513
518191 Breziny 611 6 366 1,0823
527157 Breznica 711 7 176 0,8476
511269 Breznička 607 6 227 0,9106
527165 Breznička 711 7 235 0,9205
508497 Brezno 603 6 504 1,2527
542741 Brezolupy 301 3 222 0,9044
519081 Brezov 701 7 190 0,8649
504262 Brezová pod Bradlom 303 3 265 0,9575
520080 Brezovec 709 7 269 0,9625
509604 Brezovica 510 5 720 1,5195
524239 Brezovica 708 7 447 1,1823
524247 Brezovička 708 7 467 1,2070
519090 Brezovka 701 7 346 1,0576
524255 Brežany 707 7 367 1,0835
502103 Brhlovce 402 4 204 0,8822
512117 Brieštie 509 5 561 1,3231
504271 Brodské 206 2 160 0,8278
580449 Brodzany 305 3 192 0,8673
505889 Brunovce 304 3 172 0,8426
527173 Brusnica 711 7 191 0,8661
515884 Brusník 610 6 235 0,9205
508675 Brusno 601 6 417 1,1453
526410 Brutovce 704 7 864 1,6974
503100 Bruty 404 4 155 0,8216
512915 Brvnište 306 3 360 1,0749
560022 Brzotín 808 8 262 0,9538
519103 Buclovany 701 7 238 0,9242
501077 Búč 401 4 117 0,7747
506851 Bučany 207 2 153 0,8192
518204 Budča 611 6 285 0,9822
514586 Budikovany 609 6 221 0,9032
521221 Budimír 806 8 219 0,9007
511277 Budiná 606 6 629 1,4071
513857 Budince 807 8 104 0,7586
512125 Budiš 509 5 478 1,2206
522376 Budkovce 807 8 102 0,7562
507849 Budmerice 107 1 176 0,8476
526428 Buglovce 704 7 455 1,1922
506869 Buková 207 2 310 1,0131
527181 Bukovce 711 7 235 0,9205
504289 Bukovec 303 3 360 1,0749
521248 Bukovec 806 8 351 1,0637
510351 Bukovina 505 5 591 1,3602
558273 Bulhary 606 6 220 0,9019
521256 Bunetice 806 8 412 1,1391
522384 Bunkovce 809 8 106 0,7611
515892 Bušince 610 6 162 0,8303
523411 Bušovce 703 7 592 1,3614
521264 Buzica 806 8 214 0,8945
511293 Buzitka 606 6 205 0,8834
527190 Bystrá 711 7 379 1,0983
557251 Bystrá 603 6 566 1,3293
526436 Bystrany 810 8 408 1,1341
544094 Bystré 713 7 180 0,8525
513911 Bystričany 307 3 239 0,9254
512133 Bystrička 506 5 449 1,1848
528226 Byšta 811 8 279 0,9748
517461 Bytča 501 5 337 1,0464
516708 Bzenica 613 6 245 0,9328
524263 Bzenov 707 7 304 1,0057
505897 Bzince pod Javorinou 304 3 292 0,9909
580813 Bziny 503 5 492 1,2379
518212 Bzovík 605 6 339 1,0489
518221 Bzovská Lehôtka 611 6 422 1,1514
527203 Bžany 711 7 172 0,8426
545589 Cabaj-Čápor 403 4 159 0,8266
544108 Cabov 713 7 217 0,8982
514594 Cakov 609 6 176 0,8476
528234 Cejkov 811 8 161 0,8291
527211 Cernina 712 7 323 1,0292
504297 Cerová 205 2 303 1,0044
518239 Cerovo 605 6 468 1,2083
521272 Cestice 806 8 211 0,8908
506877 Cífer 207 2 149 0,8142
513920 Cigeľ 307 3 450 1,1860
519111 Cigeľka 701 7 508 1,2577
527220 Cigla 712 7 329 1,0366
542776 Cimenná 301 3 271 0,9649
511315 Cinobaňa 607 6 432 1,1638
582387 Čab 403 4 152 0,8179
520098 Čabalovce 705 7 383 1,1033
520101 Čabiny 705 7 253 0,9427
518247 Čabradský Vrbovok 605 6 314 1,0180
509132 Čadca 502 5 506 1,2552
505901 Čachtice 304 3 182 0,8550
502111 Čajkov 402 4 190 0,8649
502120 Čaka 402 4 179 0,8513
500101 Čakajovce 403 4 148 0,8130
511323 Čakanovce 606 6 243 0,9303
521281 Čakanovce 806 8 271 0,9649
501514 Čakany 201 2 125 0,7846
544116 Čaklov 713 7 134 0,7957
501085 Čalovec 401 4 108 0,7636
511331 Čamovce 606 6 207 0,8859
521299 Čaňa 806 8 174 0,8451
500127 Čaradice 407 4 245 0,9328
504319 Čáry 205 2 167 0,8365
507857 Častá 107 1 292 0,9909
504327 Častkov 205 2 382 1,1020
505919 Častkovce 304 3 177 0,8488
555843 Čata 402 4 132 0,7932
507865 Čataj 108 1 133 0,7945
513938 Čavoj 307 3 580 1,3466
515906 Čebovce 610 6 215 0,8958
522392 Čečehov 807 8 105 0,7599
521302 Čečejovce 806 8 210 0,8896
503118 Čechy 404 4 151 0,8167
555886 Čechynce 403 4 133 0,7945
518255 Čekovce 605 6 396 1,1193
500135 Čeľadice 403 4 180 0,8525
556297 Čeľadince 406 4 170 0,8402
515914 Čeláre 610 6 154 0,8204
557561 Čelkova Lehota 306 3 449 1,1848
515922 Čelovce 610 6 346 1,0576
524271 Čelovce 707 7 373 1,0909
528242 Čeľovce 811 8 139 0,8019
580554 Čenkovce 201 2 123 0,7821
513946 Čereňany 307 3 258 0,9489
514608 Čerenčany 609 6 214 0,8945
528251 Čerhov 811 8 129 0,7895
508519 Čerín 601 6 395 1,1181
542792 Čermany 406 4 179 0,8513
503126 Černík 404 4 126 0,7858
520110 Černina 702 7 253 0,9427
528269 Černochov 811 8 167 0,8365
520128 Čertižné 705 7 438 1,1712
524280 Červená Voda 708 7 520 1,2725
515931 Červeňany 610 6 339 1,0489
524301 Červenica 707 7 578 1,3441
524298 Červenica pri Sabinove 708 7 356 1,0699
506885 Červeník 203 2 144 0,8081
555916 Červený Hrádok 407 4 170 0,8402
512931 Červený Kameň 302 3 357 1,0711
523429 Červený Kláštor 703 7 462 1,2008
511340 České Brezovo 607 6 451 1,1873
528277 Čičarovce 807 8 105 0,7599
544124 Čičava 713 7 156 0,8229
517470 Čičmany 511 5 645 1,4269
501093 Číčov 401 4 110 0,7661
528285 Čierna 811 8 100 0,7537
525596 Čierna Lehota 808 8 509 1,2589
542806 Čierna Lehota 301 3 390 1,1119
528293 Čierna nad Tisou 811 8 110 0,7661
503690 Čierna Voda 202 2 117 0,7747
509159 Čierne 502 5 475 1,2169
500151 Čierne Kľačany 407 4 224 0,9069
544132 Čierne nad Topľou 713 7 158 0,8253
528307 Čierne Pole 807 8 105 0,7599
508527 Čierny Balog 603 6 555 1,3157
503703 Čierny Brod 202 2 118 0,7759
514616 Čierny Potok 609 6 208 0,8871
500160 Čifáre 403 4 170 0,8402
501531 Čiližská Radvaň 201 2 110 0,7661
518719 Čimhová 510 5 666 1,4528
526673 Čirč 710 7 506 1,2552
514624 Číž 609 6 170 0,8402
521311 Čižatice 806 8 290 0,9884
525600 Čoltovo 808 8 199 0,8760
512141 Čremošné 509 5 649 1,4318
560031 Čučma 808 8 447 1,1823
520136 Čukalovce 709 7 396 1,1193
524310 Ďačov 708 7 407 1,1329
515949 Dačov Lom 610 6 488 1,2330
524328 Daletice 708 7 504 1,2527
526444 Danišovce 810 8 457 1,1947
512150 Ďanová 506 5 449 1,1848
544141 Ďapalovce 713 7 193 0,8686
528315 Dargov 811 8 259 0,9501
544159 Davidov 713 7 196 0,8723
521329 Debraď 806 8 265 0,9575
520152 Dedačov 702 7 209 0,8883
501107 Dedina Mládeže 401 4 110 0,7661
503134 Dedinka 404 4 194 0,8698
525618 Dedinky 808 8 784 1,5986
506893 Dechtice 207 2 182 0,8550
516716 Dekýš 602 6 471 1,2120
502154 Demandice 402 4 133 0,7945
510386 Demänovská Dolina 505 5 1109 2,0000
524336 Demjata 707 7 299 0,9995
544167 Detrík 713 7 391 1,1131
518263 Detva 604 6 474 1,2157
518271 Detvianska Huta 604 6 850 1,6801
502162 Devičany 402 4 276 0,9711
518280 Devičie 605 6 254 0,9439
542822 Dežerice 301 3 215 0,8958
512168 Diaková 506 5 436 1,1687
503711 Diakovce 405 4 115 0,7722
513954 Diviacka Nová Ves 307 3 266 0,9587
513962 Diviaky nad Nitricou 307 3 290 0,9884
511358 Divín 606 6 434 1,1663
517488 Divina 511 5 410 1,1366
517496 Divinka 511 5 388 1,1094
556599 Dlhá 207 2 187 0,8612
509167 Dlhá nad Kysucou 502 5 537 1,2935
509639 Dlhá nad Oravou 503 5 530 1,2848
503720 Dlhá nad Váhom 405 4 115 0,7722
525626 Dlhá Ves 808 8 332 1,0403
544175 Dlhé Klčovo 713 7 114 0,7710
520161 Dlhé nad Cirochou 709 7 185 0,8587
517500 Dlhé Pole 511 5 536 1,2922
526452 Dlhé Stráže 704 7 599 1,3701
527238 Dlhoňa 712 7 355 1,0687
513971 Dlžín 307 3 404 1,1292
528323 Dobrá 811 8 100 0,7537
518298 Dobrá Niva 611 6 357 1,0711
506915 Dobrá Voda 207 2 244 0,9316
511366 Dobroč 606 6 654 1,4380
501549 Dobrohošť 201 2 122 0,7809
527246 Dobroslava 712 7 319 1,0242
525634 Dobšiná 808 8 459 1,1971
512940 Dohňany 308 3 336 1,0452
504335 Dojč 205 2 182 0,8550
507873 Doľany 107 1 245 0,9328
526461 Doľany 704 7 590 1,3589
515957 Dolinka 610 6 153 0,8192
512958 Dolná Breznica 308 3 296 0,9958
506923 Dolná Krupá 207 2 192 0,8673
508535 Dolná Lehota 603 6 496 1,2428
512966 Dolná Mariková 306 3 427 1,1576
508543 Dolná Mičiná 601 6 388 1,1094
505935 Dolná Poruba 309 3 429 1,1601
502171 Dolná Seč 402 4 155 0,8216
555789 Dolná Streda 202 2 125 0,7846
515965 Dolná Strehová 610 6 239 0,9254
505943 Dolná Súča 309 3 363 1,0786
517518 Dolná Tižina 511 5 442 1,1761
516724 Dolná Trnávka 613 6 238 0,9242
516732 Dolná Ves 613 6 418 1,1465
516741 Dolná Ždaňa 613 6 238 0,9242
506931 Dolné Dubové 207 2 183 0,8562
557439 Dolné Kočkovce 308 3 260 0,9513
582425 Dolné Lefantovce 403 4 158 0,8253
556661 Dolné Lovčice 207 2 135 0,7969
518301 Dolné Mladonice 605 6 392 1,1144
542849 Dolné Naštice 301 3 203 0,8809
500194 Dolné Obdokovce 403 4 190 0,8649
506940 Dolné Orešany 207 2 200 0,8772
506958 Dolné Otrokovce 203 2 185 0,8587
515973 Dolné Plachtince 610 6 203 0,8809
503746 Dolné Saliby 202 2 115 0,7722
502189 Dolné Semerovce 402 4 145 0,8093
505951 Dolné Srnie 304 3 222 0,9044
515981 Dolné Strháre 610 6 240 0,9266
506966 Dolné Trhovište 203 2 185 0,8587
513989 Dolné Vestenice 307 3 223 0,9056
514632 Dolné Zahorany 609 6 252 0,9415
556521 Dolné Zelenice 203 2 135 0,7969
518310 Dolný Badín 605 6 305 1,0069
501557 Dolný Bar 201 2 114 0,7710
508551 Dolný Harmanec 601 6 484 1,2280
517526 Dolný Hričov 511 5 356 1,0699
503754 Dolný Chotár 202 2 110 0,7661
512206 Dolný Kalník 506 5 433 1,1650
509540 Dolný Kubín 503 5 507 1,2564
546640 Dolný Lieskov 306 3 318 1,0230
506982 Dolný Lopašov 204 2 206 0,8846
503151 Dolný Ohaj 404 4 123 0,7821
502197 Dolný Pial 402 4 178 0,8500
501611 Dolný Štál 201 2 112 0,7685
509175 Dolný Vadičov 504 5 442 1,1761
502201 Domadice 402 4 161 0,8291
518336 Domaníky 605 6 197 0,8735
513008 Domaniža 306 3 382 1,1020
526479 Domaňovce 704 7 436 1,1687
508560 Donovaly 601 6 972 1,8308
508578 Drábsko 603 6 916 1,7616
528331 Drahňov 807 8 105 0,7599
506991 Drahovce 204 2 150 0,8155
526487 Dravce 704 7 680 1,4701
514641 Dražice 609 6 275 0,9699
512214 Dražkovce 506 5 426 1,1564
518344 Drážovce 605 6 199 0,8760
514659 Drienčany 609 6 229 0,9130
524344 Drienica 708 7 458 1,1959
524352 Drienov 707 7 219 0,9007
521337 Drienovec 806 8 188 0,8624
518352 Drienovo 605 6 363 1,0786
524361 Drienovská Nová Ves 707 7 225 0,9081
505960 Drietoma 309 3 230 0,9143
514667 Drňa 609 6 182 0,8550
525642 Drnava 808 8 376 1,0946
521345 Družstevná pri Hornáde 806 8 226 0,9093
502219 Drženice 402 4 218 0,8995
514675 Držkovce 608 6 219 0,9007
557323 Ďubákovo 607 6 820 1,6430
519138 Dubinné 701 7 219 0,9007
513016 Dubnica nad Váhom 302 3 253 0,9427
542857 Dubnička 301 3 255 0,9452
503169 Dubník 404 4 138 0,8006
514683 Dubno 609 6 238 0,9242
505978 Dubodiel 309 3 326 1,0329
507881 Dubová 107 1 224 0,9069
527254 Dubová 712 7 317 1,0217
507008 Dubovany 204 2 154 0,8204
504343 Dubovce 206 2 210 0,8896
512222 Dubové 509 5 484 1,2280
518361 Dubové 611 6 422 1,1514
514691 Dubovec 609 6 171 0,8414
524379 Dubovica 708 7 415 1,1428
510408 Dúbrava 505 5 649 1,4318
520179 Dúbrava 709 7 255 0,9452
526495 Dúbrava 704 7 623 1,3997
508586 Dúbravica 601 6 428 1,1588
522406 Dúbravka 807 8 105 0,7599
518379 Dúbravy 604 6 477 1,2194
558338 Ducové 204 2 171 0,8414
518387 Dudince 605 6 144 0,8081
580601 Dukovce 712 7 253 0,9427
513024 Dulov 302 3 246 0,9340
524387 Dulova Ves 707 7 314 1,0180
501123 Dulovce 401 4 136 0,7982
557919 Dulovo 609 6 178 0,8500
509183 Dunajov 502 5 378 1,0971
545333 Dunajská Lužná 108 1 130 0,7908
501433 Dunajská Streda 201 2 115 0,7722
555541 Dunajský Klátov 201 2 113 0,7698
527262 Duplín 711 7 195 0,8710
557986 Ďurčiná 511 5 514 1,2651
544183 Ďurďoš 713 7 170 0,8402
521353 Ďurďošík 806 8 237 0,9229
557609 Ďurďové 306 3 447 1,1823
521361 Ďurkov 806 8 264 0,9563
526681 Ďurková 710 7 523 1,2762
515990 Ďurkovce 610 6 184 0,8575
556262 Dvorany nad Nitrou 406 4 158 0,8253
542873 Dvorec 301 3 200 0,8772
528340 Dvorianky 811 8 114 0,7710
507024 Dvorníky 203 2 163 0,8315
559873 Dvorníky-Včeláre 806 8 204 0,8822
503177 Dvory nad Žitavou 404 4 121 0,7796
528358 Egreš 811 8 145 0,8093
517542 Fačkov 511 5 534 1,2898
522414 Falkušovce 807 8 103 0,7574
502227 Farná 402 4 148 0,8130
522422 Fekišovce 809 8 118 0,7759
514713 Figa 609 6 181 0,8538
527271 Fijaš 712 7 250 0,9390
511391 Fiľakovo 606 6 190 0,8649
511404 Fiľakovské Kováče 606 6 185 0,8587
524395 Fintice 707 7 271 0,9649
512257 Folkušová 506 5 516 1,2675
526690 Forbasy 710 7 537 1,2935
519154 Frička 701 7 514 1,2651
519162 Fričkovce 701 7 437 1,1700
524409 Fričovce 707 7 452 1,1885
524417 Fulianka 707 7 271 0,9649
501573 Gabčíkovo 201 2 114 0,7710
519171 Gaboltov 701 7 410 1,1366
507890 Gajary 106 1 150 0,8155
503665 Galanta 202 2 119 0,7772
510416 Galovany 505 5 586 1,3540
503762 Gáň 202 2 121 0,7796
523437 Gánovce 706 7 642 1,4232
517551 Gbeľany 511 5 361 1,0761
503185 Gbelce 404 4 133 0,7945
504351 Gbely 206 2 172 0,8426
521370 Geča 806 8 181 0,8538
526509 Gelnica 801 8 365 1,0810
514721 Gemer 608 6 181 0,8538
514730 Gemerček 609 6 246 0,9340
525651 Gemerská Hôrka 808 8 219 0,9007
514748 Gemerská Panica 808 8 191 0,8661
525669 Gemerská Poloma 808 8 327 1,0341
514756 Gemerská Ves 608 6 196 0,8723
514764 Gemerské Dechtáre 609 6 206 0,8846
557889 Gemerské Michalovce 609 6 195 0,8710
525677 Gemerské Teplice 608 6 234 0,9192
514781 Gemerský Jablonec 609 6 228 0,9118
525685 Gemerský Sad 608 6 253 0,9427
524425 Geraltov 707 7 518 1,2700
519189 Gerlachov 701 7 354 1,0674
523445 Gerlachov 706 7 790 1,6060
544191 Giglovce 713 7 149 0,8142
519197 Giraltovce 712 7 207 0,8859
544205 Girovce 713 7 143 0,8068
516007 Glabušovce 610 6 170 0,8402
525693 Gočaltovo 808 8 365 1,0810
525707 Gočovo 808 8 390 1,1119
500232 Golianovo 403 4 163 0,8315
514799 Gortva 609 6 187 0,8612
510424 Gôtovany 505 5 587 1,3552
526517 Granč Petrovce 704 7 458 1,1959
557331 Gregorova Vieska 606 6 267 0,9600
524433 Gregorovce 707 7 319 1,0242
527289 Gribov 711 7 278 0,9736
559644 Gruzovce 702 7 178 0,8500
521388 Gyňov 806 8 171 0,8414
509655 Habovka 510 5 736 1,5393
520187 Habura 705 7 376 1,0946
521396 Hačava 806 8 630 1,4083
512265 Háj 509 5 509 1,2589
518123 Háj 806 8 270 0,9637
542881 Hajná Nová Ves 406 4 197 0,8735
514811 Hajnáčka 609 6 224 0,9069
500241 Hájske 405 4 126 0,7858
526703 Hajtovka 710 7 538 1,2947
542890 Haláčovce 301 3 217 0,8982
511421 Halič 606 6 262 0,9538
526711 Haligovce 710 7 506 1,2552
556424 Haluzice 304 3 266 0,9587
507903 Hamuliakovo 108 1 128 0,7883
513997 Handlová 307 3 465 1,2045
524441 Hanigovce 708 7 521 1,2737
518522 Haniska 707 7 241 0,9279
521400 Haniska 806 8 200 0,8772
525715 Hanková 808 8 489 1,2342
519201 Hankovce 701 7 250 0,9390
520195 Hankovce 702 7 182 0,8550
544213 Hanušovce nad Topľou 713 7 197 0,8735
526525 Harakovce 704 7 601 1,3725
519219 Harhaj 701 7 212 0,8920
526533 Harichovce 810 8 451 1,1873
508594 Harmanec 601 6 441 1,1749
522431 Hatalov 807 8 104 0,7586
557510 Hatné 306 3 313 1,0168
527297 Havaj 711 7 274 0,9686
523461 Havka 703 7 627 1,4046
527301 Havranec 712 7 385 1,1057
522449 Hažín 807 8 120 0,7784
559598 Hažín nad Cirochou 702 7 167 0,8365
519227 Hažlín 701 7 283 0,9797
526541 Helcmanovce 801 8 405 1,1304
508608 Heľpa 603 6 660 1,4454
525723 Henckovce 808 8 346 1,0576
526550 Henclová 801 8 650 1,4331
581674 Hencovce 713 7 122 0,7809
524450 Hendrichovce 707 7 427 1,1576
521418 Herľany 806 8 361 1,0761
524468 Hermanovce 707 7 465 1,2045
544221 Hermanovce nad Topľou 713 7 295 0,9946
519235 Hertník 701 7 463 1,2021
519243 Hervartov 701 7 450 1,1860
508616 Hiadeľ 601 6 487 1,2317
526568 Hincovce 810 8 443 1,1774
509663 Hladovka 510 5 747 1,5529
504360 Hlboké 205 2 256 0,9464
581984 Hlboké nad Váhom 501 5 341 1,0514
516767 Hliník nad Hronom 613 6 238 0,9242
544230 Hlinné 713 7 151 0,8167
522457 Hlivištia 809 8 265 0,9575
507032 Hlohovec 203 2 146 0,8105
526720 Hniezdne 710 7 534 1,2898
526576 Hnilčík 810 8 678 1,4676
526584 Hnilec 810 8 651 1,4343
522465 Hnojné 807 8 108 0,7636
514829 Hnúšťa 609 6 389 1,1107
514837 Hodejov 609 6 196 0,8723
514845 Hodejovec 609 6 205 0,8834
521426 Hodkovce 806 8 323 1,0292
516759 Hodruša-Hámre 612 6 426 1,1564
502243 Hokovce 402 4 138 0,8006
528731 Holčíkovce 713 7 153 0,8192
580911 Holiare 401 4 110 0,7661
501581 Holice 201 2 120 0,7784
504378 Holíč 206 2 180 0,8525
511439 Holiša 606 6 179 0,8513
523470 Holumnica 703 7 594 1,3639
525731 Honce 808 8 377 1,0958
502251 Hontianska Vrbica 402 4 159 0,8266
518409 Hontianske Moravce 605 6 147 0,8118
518417 Hontianske Nemce 605 6 259 0,9501
518425 Hontianske Tesáre 605 6 162 0,8303
545350 Hontianske Trsťany 402 4 164 0,8328
522473 Horňa 809 8 141 0,8043
557692 Horná Breznica 308 3 334 1,0427
555878 Horná Kráľová 405 4 142 0,8056
507041 Horná Krupá 207 2 216 0,8970
508624 Horná Lehota 603 6 532 1,2873
509671 Horná Lehota 503 5 517 1,2688
513083 Horná Mariková 306 3 530 1,2848
508632 Horná Mičiná 601 6 437 1,1700
513091 Horná Poruba 302 3 410 1,1366
501590 Horná Potôň 201 2 123 0,7821
502260 Horná Seč 402 4 158 0,8253
506001 Horná Streda 304 3 169 0,8389
516015 Horná Strehová 610 6 205 0,8834
506010 Horná Súča 309 3 429 1,1601
512273 Horná Štubňa 509 5 624 1,4009
514004 Horná Ves 307 3 318 1,0230
581747 Horná Ves 613 6 439 1,1724
516791 Horná Ždaňa 613 6 296 0,9958
506028 Horňany 309 3 222 0,9044
507059 Horné Dubové 207 2 219 0,9007
516805 Horné Hámre 612 6 416 1,1440
556351 Horné Chlebany 406 4 178 0,8500
545635 Horné Lefantovce 403 4 188 0,8624
518433 Horné Mladonice 605 6 455 1,1922
555568 Horné Mýto 201 2 113 0,7698
542920 Horné Naštice 301 3 220 0,9019
542938 Horné Obdokovce 406 4 181 0,8538
507067 Horné Orešany 207 2 200 0,8772
507075 Horné Otrokovce 203 2 208 0,8871
516023 Horné Plachtince 610 6 243 0,9303
508641 Horné Pršany 601 6 641 1,4219
503771 Horné Saliby 202 2 115 0,7722
502278 Horné Semerovce 402 4 132 0,7932
506036 Horné Srnie 309 3 242 0,9291
516031 Horné Strháre 610 6 244 0,9316
542954 Horné Štitáre 406 4 199 0,8760
556602 Horné Trhovište 203 2 211 0,8908
502286 Horné Turovce 402 4 143 0,8068
514012 Horné Vestenice 307 3 255 0,9452
514853 Horné Zahorany 609 6 461 1,1996
556530 Horné Zelenice 203 2 137 0,7994
518441 Horný Badín 605 6 311 1,0143
501603 Horný Bar 201 2 120 0,7784
517593 Horný Hričov 511 5 311 1,0143
512290 Horný Kalník 506 5 445 1,1798
580856 Horný Lieskov 306 3 355 1,0687
502294 Horný Pial 402 4 174 0,8451
518450 Horný Tisovník 604 6 388 1,1094
509205 Horný Vadičov 504 5 487 1,2317
513121 Horovce 308 3 249 0,9377
522481 Horovce 807 8 106 0,7611
503789 Hoste 202 2 125 0,7846
514861 Hostice 609 6 205 0,8834
500283 Hostie 407 4 248 0,9365
514870 Hostišovce 609 6 266 0,9587
555959 Hosťová 403 4 195 0,8710
500305 Hosťovce 407 4 213 0,8933
518107 Hosťovce 806 8 171 0,8414
520209 Hostovice 709 7 358 1,0724
523496 Hozelec 706 7 683 1,4738
523488 Hôrka 706 7 600 1,3713
505994 Hôrka nad Váhom 304 3 197 0,8735
517577 Hôrky 511 5 375 1,0934
516813 Hrabičov 612 6 358 1,0724
524476 Hrabkov 707 7 446 1,1811
520217 Hrabová Roztoka 709 7 389 1,1107
527319 Hrabovčík 712 7 264 0,9563
519251 Hrabovec 701 7 243 0,9303
520225 Hrabovec nad Laborcom 702 7 211 0,8908
506044 Hrabovka 309 3 294 0,9933
519260 Hrabské 701 7 474 1,2157
526592 Hrabušice 810 8 542 1,2997
523500 Hradisko 703 7 840 1,6677
511447 Hradište 607 6 297 0,9970
542962 Hradište 305 3 212 0,8920
504386 Hradište pod Vrátnom 205 2 233 0,9180
506052 Hrádok 304 3 196 0,8723
506061 Hrachovište 304 3 210 0,8896
514888 Hrachovo 609 6 288 0,9859
528366 Hraň 811 8 101 0,7549
526738 Hraničné 710 7 534 1,2898
523518 Hranovnica 706 7 610 1,3836
506079 Hrašné 303 3 333 1,0415
521442 Hrašovík 806 8 213 0,8933
528374 Hrčeľ 811 8 133 0,7945
525740 Hrhov 808 8 216 0,8970
528382 Hriadky 811 8 109 0,7648
547590 Hričovské Podhradie 511 5 323 1,0292
518468 Hriňová 604 6 669 1,4565
543144 Hrišovce 801 8 468 1,2083
581895 Hrkovce 402 4 126 0,7858
514896 Hrlica 608 6 439 1,1724
581020 Hrnčiarovce nad Parnou 207 2 141 0,8043
514900 Hrnčiarska Ves 607 6 236 0,9217
514918 Hrnčiarske Zalužany 607 6 223 0,9056
508659 Hrochoť 601 6 622 1,3985
526746 Hromoš 710 7 532 1,2873
508667 Hronec 603 6 488 1,2330
502324 Hronovce 402 4 131 0,7920
580236 Hronsek 601 6 309 1,0119
518476 Hronská Breznica 611 6 268 0,9612
516821 Hronská Dúbrava 613 6 498 1,2453
502332 Hronské Kľačany 402 4 164 0,8328
502341 Hronské Kosihy 402 4 171 0,8414
516830 Hronský Beňadik 612 6 180 0,8525
503797 Hrubá Borša 108 1 123 0,7821
500313 Hruboňovo 403 4 162 0,8303
520233 Hrubov 702 7 306 1,0082
503801 Hrubý Šúr 108 1 124 0,7833
516040 Hrušov 610 6 349 1,0613
525758 Hrušov 808 8 232 0,9167
542971 Hrušovany 406 4 158 0,8253
514926 Hrušovo 609 6 273 0,9674
509680 Hruštín 507 5 704 1,4998
501620 Hubice 201 2 124 0,7833
556581 Hubina 204 2 222 0,9044
524492 Hubošovce 708 7 356 1,0699
510441 Hubová 508 5 449 1,1848
514934 Hubovo 609 6 233 0,9180
525766 Hucín 608 6 221 0,9032
520241 Hudcovce 702 7 136 0,7982
503193 Hul 404 4 128 0,7883
520004 Humenné 702 7 155 0,8216
523526 Huncovce 703 7 641 1,4219
527327 Hunkovce 712 7 294 0,9933
503819 Hurbanova Ves 108 1 124 0,7833
501140 Hurbanovo 401 4 114 0,7710
522490 Husák 809 8 217 0,8982
514942 Husiná 609 6 241 0,9279
519278 Hutka 701 7 372 1,0897
510459 Huty 505 5 807 1,6270
501638 Hviezdoslavov 201 2 126 0,7858
517623 Hvozdnica 501 5 328 1,0353
510467 Hybe 505 5 688 1,4800
521469 Hýľov 806 8 480 1,2231
514951 Chanava 609 6 173 0,8439
503207 Chľaba 404 4 115 0,7722
509698 Chlebnice 503 5 582 1,3491
520268 Chlmec 702 7 212 0,8920
526754 Chmeľnica 710 7 521 1,2737
524506 Chmeľov 707 7 358 1,0724
519286 Chmeľová 701 7 363 1,0786
524514 Chmeľovec 707 7 368 1,0847
524549 Chmiňany 707 7 379 1,0983
524522 Chminianska Nová Ves 707 7 423 1,1527
524531 Chminianske Jakubovany 707 7 425 1,1551
500321 Choča 407 4 174 0,8451
506087 Chocholná-Velčice 309 3 371 1,0884
522503 Choňkovce 809 8 200 0,8772
507911 Chorvátsky Grob 108 1 141 0,8043
599310 Chorváty 806 8 196 0,8723
527335 Chotča 711 7 217 0,8982
501158 Chotín 401 4 110 0,7661
556165 Chrabrany 406 4 159 0,8266
514969 Chrámec 609 6 176 0,8476
543152 Chrasť nad Hornádom 810 8 424 1,1539
516058 Chrastince 610 6 146 0,8105
521477 Chrastné 806 8 247 0,9353
514021 Chrenovec-Brusno 307 3 335 1,0440
504394 Chropov 206 2 244 0,9316
516066 Chrťany 610 6 222 0,9044
507121 Chtelnica 204 2 199 0,8760
556408 Chudá Lehota 301 3 223 0,9056
514977 Chvalová 608 6 222 0,9044
504408 Chvojnica 303 3 384 1,1045
514039 Chvojnica 307 3 484 1,2280
543004 Chynorany 305 3 175 0,8463
525774 Chyžné 608 6 296 0,9958
555487 Igram 108 1 144 0,8081
523534 Ihľany 703 7 684 1,4750
516848 Ihráč 613 6 485 1,2292
513156 Ilava 302 3 313 1,0168
543161 Iliašovce 810 8 522 1,2750
516856 Ilija 602 6 497 1,2441
501166 Imeľ 401 4 111 0,7673
502359 Iňa 402 4 171 0,8414
522511 Iňačovce 807 8 103 0,7574
522520 Inovce 809 8 485 1,2292
516074 Ipeľské Predmostie 610 6 133 0,7945
502367 Ipeľské Úľany 402 4 332 1,0403
502375 Ipeľský Sokolec 402 4 119 0,7772
509701 Istebné 503 5 490 1,2354
507300 Ivachnová 508 5 503 1,2515
512303 Ivančiná 509 5 455 1,1922
514985 Ivanice 609 6 168 0,8377
507938 Ivanka pri Dunaji 108 1 132 0,7932
558320 Ivanka pri Nitre 403 4 140 0,8031
506095 Ivanovce 309 3 197 0,8735
501174 Iža 401 4 108 0,7636
556807 Ižipovce 505 5 598 1,3688
528391 Ižkovce 807 8 100 0,7537
520276 Jabloň 702 7 206 0,8846
507946 Jablonec 107 1 159 0,8266
504416 Jablonica 205 2 209 0,8883
504424 Jablonka 303 3 287 0,9847
543179 Jablonov 704 7 482 1,2255
525782 Jablonov nad Turňou 808 8 227 0,9106
502383 Jabloňovce 402 4 283 0,9797
507954 Jablonové 106 1 230 0,9143
517631 Jablonové 501 5 332 1,0403
556157 Jacovce 406 4 193 0,8686
501654 Jahodná 201 2 114 0,7710
543187 Jaklovce 801 8 325 1,0316
524557 Jakovany 708 7 507 1,2564
526762 Jakubany 710 7 613 1,3874
507962 Jakubov 106 1 150 0,8155
524565 Jakubova Voľa 708 7 367 1,0835
510505 Jakubovany 505 5 709 1,5059
524573 Jakubovany 708 7 416 1,1440
527343 Jakušovce 711 7 265 0,9575
520284 Jalová 709 7 339 1,0489
510513 Jalovec 505 5 692 1,4849
557714 Jalovec 307 3 348 1,0600
507130 Jalšové 203 2 161 0,8291
518484 Jalšovík 605 6 342 1,0526
510521 Jamník 505 5 684 1,4750
543195 Jamník 810 8 459 1,1971
514993 Janice 609 6 171 0,8414
521485 Janík 806 8 188 0,8624
501662 Janíky 201 2 125 0,7846
520292 Jankovce 702 7 178 0,8500
524581 Janov 707 7 294 0,9933
516872 Janova Lehota 613 6 418 1,1465
519294 Janovce 701 7 366 1,0823
503827 Jánovce 202 2 120 0,7784
523542 Jánovce 706 7 579 1,3454
524590 Janovík 707 7 230 0,9143
508691 Jarabá 603 6 840 1,6677
526771 Jarabina 710 7 586 1,3540
500356 Jarok 403 4 151 0,8167
524603 Jarovnice 708 7 422 1,1514
513172 Jasenica 306 3 312 1,0156
508705 Jasenie 603 6 504 1,2527
522538 Jasenov 809 8 170 0,8402
559547 Jasenov 702 7 157 0,8241
509710 Jasenová 503 5 538 1,2947
528749 Jasenovce 713 7 150 0,8155
517640 Jasenové 511 5 441 1,1749
512311 Jasenovo 509 5 503 1,2515
507156 Jaslovské Bohunice 207 2 162 0,8303
521493 Jasov 806 8 263 0,9550
503215 Jasová 404 4 158 0,8253
516881 Jastrabá 613 6 425 1,1551
528757 Jastrabie nad Topľou 713 7 141 0,8043
522546 Jastrabie pri Michalovciach 807 8 104 0,7586
503223 Jatov 404 4 115 0,7722
512320 Jazernica 509 5 449 1,1848
519308 Jedlinka 701 7 405 1,1304
500364 Jedľové Kostoľany 407 4 394 1,1168
500372 Jelenec 403 4 197 0,8735
503835 Jelka 202 2 121 0,7796
525791 Jelšava 608 6 258 0,9489
500381 Jelšovce 403 4 145 0,8093
511463 Jelšovec 606 6 174 0,8451
522554 Jenkovce 809 8 107 0,7624
515001 Jesenské 609 6 186 0,8599
556777 Jesenské 402 4 177 0,8488
515019 Jestice 609 6 206 0,8846
556416 Ješkova Ves 305 3 215 0,8958
523569 Jezersko 703 7 795 1,6122
560049 Jovice 808 8 294 0,9933
522562 Jovsa 807 8 134 0,7957
502391 Jur nad Hronom 402 4 146 0,8105
527351 Jurkova Voľa 712 7 295 0,9946
501671 Jurová 201 2 116 0,7735
523577 Jurské 703 7 640 1,4207
528765 Juskova Voľa 713 7 248 0,9365
522571 Kačanov 807 8 100 0,7537
503843 Kajal 202 2 117 0,7747
512338 Kaľamenová 509 5 463 1,2021
510530 Kalameny 508 5 565 1,3281
543209 Kaľava 810 8 570 1,3342
507997 Kalinkovo 108 1 129 0,7895
520314 Kalinov 705 7 432 1,1638
511471 Kalinovo 607 6 212 0,8920
502413 Kalná nad Hronom 402 4 175 0,8463
520322 Kalná Roztoka 709 7 268 0,9612
506109 Kálnica 304 3 223 0,9056
519316 Kalnište 712 7 184 0,8575
511480 Kalonda 606 6 168 0,8377
515027 Kaloša 609 6 198 0,8748
521507 Kalša 806 8 200 0,8772
522589 Kaluža 807 8 117 0,7747
543039 Kamanová 406 4 158 0,8253
525812 Kameňany 608 6 246 0,9340
514063 Kamenec pod Vtáčnikom 307 3 276 0,9711
524611 Kamenica 708 7 483 1,2268
520331 Kamenica nad Cirochou 702 7 184 0,8575
503231 Kamenica nad Hronom 404 4 132 0,7932
557404 Kameničany 302 3 233 0,9180
501182 Kameničná 401 4 110 0,7661
503240 Kamenín 404 4 125 0,7846
517658 Kamenná Poruba 511 5 485 1,2292
528773 Kamenná Poruba 713 7 150 0,8155
516082 Kamenné Kosihy 610 6 197 0,8735
503258 Kamenný Most 404 4 112 0,7685
520349 Kamienka 702 7 230 0,9143
526789 Kamienka 710 7 586 1,3540
514071 Kanianka 307 3 372 1,0897
500399 Kapince 403 4 169 0,8389
527360 Kapišová 712 7 259 0,9501
555495 Kaplna 108 1 146 0,8105
524620 Kapušany 707 7 279 0,9748
528404 Kapušianske Kľačany 807 8 102 0,7562
512346 Karlová 506 5 471 1,2120
520357 Karná 702 7 188 0,8624
528412 Kašov 811 8 144 0,8081
507164 Kátlovce 207 2 172 0,8426
504432 Kátov 206 2 164 0,8328
528421 Kazimír 811 8 154 0,8204
521523 Kecerovce 806 8 307 1,0094
521540 Kecerovský Lipovec 806 8 354 1,0674
527378 Kečkovce 712 7 383 1,1033
525821 Kečovo 808 8 332 1,0403
559687 Kechnec 806 8 171 0,8414
524638 Kendice 707 7 236 0,9217
515035 Kesovce 609 6 197 0,8735
502472 Keť 402 4 155 0,8216
523585 Kežmarok 703 7 627 1,4046
516091 Kiarov 610 6 182 0,8550
507172 Kľačany 203 2 169 0,8389
557994 Kľače 511 5 443 1,1774
514080 Kľačno 307 3 400 1,1243
528781 Kladzany 713 7 121 0,7796
516902 Kľak 612 6 616 1,3911
500402 Klasov 403 4 180 0,8525
512354 Kláštor pod Znievom 506 5 494 1,2404
543047 Klátova Nová Ves 305 3 198 0,8748
543225 Klčov 704 7 505 1,2540
516104 Kleňany 610 6 216 0,8970
524646 Klenov 707 7 560 1,3219
520365 Klenová 709 7 249 0,9377
515043 Klenovec 609 6 335 1,0440
557552 Klieština 306 3 360 1,0749
509728 Klin 507 5 630 1,4083
513831 Klin nad Bodrogom 811 8 97 0,7500
501191 Klížska Nemá 401 4 111 0,7673
518492 Klokoč 604 6 560 1,3219
509213 Klokočov 502 5 622 1,3985
522597 Klokočov 807 8 138 0,8006
509221 Klubina 502 5 455 1,1922
501689 Kľúčovec 201 2 110 0,7661
543233 Kluknava 801 8 361 1,0761
519324 Kľušov 701 7 317 1,0217
503266 Kmeťovo 404 4 131 0,7920
525839 Kobeliarovo 808 8 455 1,1922
519332 Kobylnice 712 7 209 0,8883
519341 Kobyly 701 7 362 1,0773
525847 Koceľovce 808 8 345 1,0563
515051 Kociha 609 6 248 0,9365
514098 Kocurany 307 3 310 1,0131
507199 Kočín-Lančár 204 2 226 0,9093
506125 Kočovce 304 3 184 0,8575
519359 Kochanovce 701 7 241 0,9279
520373 Kochanovce 702 7 157 0,8241
524654 Kojatice 707 7 335 1,0440
543241 Kojšov 801 8 463 1,2021
511498 Kokava nad Rimavicou 607 6 329 1,0366
524662 Kokošovce 707 7 424 1,1539
521558 Kokšov-Bakša 806 8 183 0,8562
526797 Kolačkov 710 7 649 1,4318
543055 Kolačno 305 3 238 0,9242
516112 Koláre 610 6 145 0,8093
517674 Kolárovice 501 5 578 1,3441
501204 Kolárovo 401 4 110 0,7661
520381 Kolbasov 709 7 299 0,9995
527386 Kolbovce 711 7 211 0,8908
522601 Kolibabovce 809 8 174 0,8451
500411 Kolíňany 403 4 199 0,8760
543250 Kolinovce 810 8 394 1,1168
520390 Kolonica 709 7 358 1,0724
503274 Kolta 404 4 174 0,8451
528790 Komárany 713 7 135 0,7969
501026 Komárno 401 4 109 0,7648
519367 Komárov 701 7 244 0,9316
521566 Komárovce 806 8 198 0,8748
503282 Komjatice 404 4 128 0,7883
510548 Komjatná 508 5 679 1,4689
503291 Komoča 404 4 110 0,7661
543063 Koniarovce 406 4 156 0,8229
515060 Konrádovce 609 6 231 0,9155
507393 Konská 505 5 755 1,5627
517682 Konská 511 5 435 1,1675
522627 Koňuš 809 8 270 0,9637
504459 Kopčany 206 2 163 0,8315
516937 Kopernica 613 6 504 1,2527
507202 Koplotovce 203 2 159 0,8266
519375 Koprivnica 701 7 262 0,9538
508713 Kordíky 601 6 848 1,6776
527394 Korejovce 712 7 324 1,0304
509230 Korňa 502 5 600 1,3713
522643 Koromľa 809 8 275 0,9699
527408 Korunková 711 7 263 0,9550
580520 Korytárky 604 6 425 1,1551
581640 Korytné 704 7 509 1,2589
516121 Kosihovce 610 6 269 0,9625
516139 Kosihy nad Ipľom 610 6 138 0,8006
516945 Kosorín 613 6 366 1,0823
582514 Kostoľany nad Hornádom 806 8 230 0,9143
500429 Kostoľany pod Tribečom 407 4 242 0,9291
513245 Kostolec 306 3 495 1,2416
508012 Kostolište 106 1 157 0,8241
506133 Kostolná-Záriečie 309 3 211 0,8908
503851 Kostolná pri Dunaji 108 1 124 0,7833
514101 Kostolná Ves 307 3 358 1,0724
506141 Kostolné 303 3 280 0,9760
501697 Kostolné Kračany 201 2 116 0,7735
514110 Koš 307 3 312 1,0156
504467 Košariská 303 3 328 1,0353
528803 Košarovce 702 7 164 0,8328
513253 Košeca 302 3 253 0,9427
513351 Košecké Podhradie 302 3 379 1,0983
599981 Košice 800 8 255 0,9452
521574 Košická Belá 806 8 370 1,0872
521582 Košická Polianka 806 8 194 0,8698
521591 Košické Oľšany 806 8 193 0,8686
521604 Košický Klečenov 806 8 342 1,0526
520403 Koškovce 702 7 187 0,8612
507211 Košolná 207 2 180 0,8525
512371 Košťany nad Turcom 506 5 415 1,1428
503860 Košúty 202 2 120 0,7784
517691 Kotešová 501 5 343 1,0539
511374 Kotmanová 606 6 301 1,0020
517704 Kotrčiná Lúčka 511 5 464 1,2033
518506 Kováčová 611 6 306 1,0082
525855 Kováčová 808 8 444 1,1786
516147 Kováčovce 610 6 150 0,8155
504475 Koválov 205 2 210 0,8896
504483 Koválovec 206 2 254 0,9439
543071 Kovarce 406 4 162 0,8303
502421 Kozárovce 402 4 187 0,8612
516953 Kozelník 602 6 379 1,0983
518514 Kozí Vrbovok 605 6 354 1,0674
519383 Kožany 701 7 235 0,9205
528439 Kožuchov 811 8 106 0,7611
527416 Kožuchovce 711 7 340 1,0501
519391 Kračúnovce 712 7 183 0,8562
516961 Krahule 613 6 889 1,7283
527424 Krajná Bystrá 712 7 363 1,0786
527432 Krajná Poľana 712 7 326 1,0329
527441 Krajná Porúbka 712 7 414 1,1416
506150 Krajné 303 3 267 0,9600
527459 Krajné Čierno 712 7 318 1,0230
507229 Krakovany 204 2 163 0,8315
515078 Kráľ 609 6 169 0,8389
508721 Králiky 601 6 668 1,4553
503878 Kráľov Brod 202 2 112 0,7685
510564 Kráľova Lehota 505 5 674 1,4627
503886 Kráľová nad Váhom 405 4 117 0,7747
503894 Kráľová pri Senci 108 1 124 0,7833
509744 Kraľovany 503 5 430 1,1613
521612 Kráľovce 806 8 209 0,8883
518531 Kráľovce-Krnišov 605 6 339 1,0489
501701 Kráľovičove Kračany 201 2 117 0,7747
528447 Kráľovský Chlmec 811 8 120 0,7784
515086 Kraskovo 609 6 416 1,1440
524671 Krásna Lúka 708 7 555 1,3157
543080 Krásna Ves 301 3 256 0,9464
517712 Krasňany 511 5 383 1,1033
556246 Krásno 305 3 189 0,8636
509248 Krásno nad Kysucou 502 5 392 1,1144
525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 808 8 308 1,0106
525871 Krásnohorské Podhradie 808 8 354 1,0674
522651 Krásnovce 807 8 109 0,7648
520411 Krásny Brod 705 7 292 0,9909
523593 Kravany 706 7 730 1,5319
528455 Kravany 811 8 169 0,8389
501212 Kravany nad Dunajom 401 4 107 0,7624
522660 Krčava 809 8 129 0,7895
526801 Kremná 710 7 599 1,3701
516970 Kremnica 613 6 564 1,3268
516988 Kremnické Bane 613 6 754 1,5615
522678 Kristy 809 8 108 0,7636
527467 Krišľovce 711 7 275 0,9699
528463 Krišovská Liesková 807 8 102 0,7562
509761 Krivá 503 5 550 1,3095
518549 Kriváň 604 6 395 1,1181
524689 Krivany 708 7 415 1,1428
519405 Krivé 701 7 417 1,1453
557617 Krivoklát 302 3 322 1,0279
506168 Krivosúd-Bodovka 309 3 213 0,8933
519413 Kríže 701 7 560 1,3219
523607 Krížová Ves 703 7 616 1,3911
524697 Krížovany 707 7 403 1,1280
556483 Križovany nad Dudváhom 207 2 132 0,7932
511501 Krná 607 6 318 1,0230
543101 Krnča 406 4 216 0,8970
515094 Krokava 609 6 787 1,6023
543268 Krompachy 810 8 375 1,0934
512389 Krpeľany 506 5 418 1,1465
502430 Krškany 402 4 164 0,8328
543110 Krtovce 406 4 208 0,8871
527793 Kručov 711 7 202 0,8797
518557 Krupina 605 6 271 0,9649
509779 Krušetnica 507 5 656 1,4405
527475 Krušinec 711 7 204 0,8822
556149 Krušovce 406 4 176 0,8476
519421 Kružlov 701 7 350 1,0625
527483 Kružlová 712 7 282 0,9785
560065 Kružná 808 8 308 1,0106
515108 Kružno 609 6 271 0,9649
543136 Kšinná 301 3 357 1,0711
502448 Kubáňovo 402 4 124 0,7833
519430 Kučín 701 7 207 0,8859
528811 Kučín 713 7 127 0,7871
508021 Kuchyňa 106 1 253 0,9427
504491 Kuklov 205 2 160 0,8278
519448 Kuková 712 7 203 0,8809
502456 Kukučínov 402 4 142 0,8056
517721 Kunerad 511 5 499 1,2465
516996 Kunešov 613 6 779 1,5924
525898 Kunova Teplica 808 8 256 0,9464
502464 Kuraľany 402 4 159 0,8266
519456 Kurima 701 7 215 0,8958
543276 Kurimany 704 7 522 1,2750
527491 Kurimka 712 7 321 1,0267
519464 Kurov 701 7 399 1,1230
522686 Kusín 807 8 123 0,7821
501719 Kútniky 201 2 114 0,7710
504513 Kúty 205 2 156 0,8229
528471 Kuzmice 811 8 168 0,8377
581704 Kuzmice 406 4 194 0,8698
510572 Kvačany 505 5 623 1,3997
524701 Kvačany 707 7 389 1,1107
528820 Kvakovce 713 7 217 0,8982
557501 Kvašov 308 3 332 1,0403
501727 Kvetoslavov 201 2 125 0,7846
515116 Kyjatice 609 6 465 1,2045
526819 Kyjov 710 7 670 1,4578
557277 Kynceľová 601 6 382 1,1020
521639 Kysak 806 8 256 0,9464
580597 Kyselica 201 2 122 0,7809
528480 Kysta 811 8 130 0,7908
509256 Kysucké Nové Mesto 504 5 362 1,0773
509264 Kysucký Lieskovec 504 5 368 1,0847
508039 Láb 106 1 155 0,8216
518565 Lackov 605 6 483 1,2268
526827 Lacková 710 7 581 1,3478
582140 Lackovce 702 7 157 0,8241
524727 Lada 707 7 270 0,9637
513296 Ladce 302 3 248 0,9365
500437 Ladice 407 4 197 0,8735
528498 Ladmovce 811 8 106 0,7611
599328 Ladomerská Vieska 613 6 262 0,9538
520438 Ladomirov 709 7 308 1,0106
527505 Ladomirová 712 7 262 0,9538
518573 Ladzany 605 6 216 0,8970
504521 Lakšárska Nová Ves 205 2 233 0,9180
519472 Lascov 701 7 193 0,8686
512397 Laskár 506 5 463 1,2021
522694 Lastomír 807 8 108 0,7636
528501 Lastovce 811 8 173 0,8439
522708 Laškovce 807 8 116 0,7735
511510 Látky 604 6 880 1,7171
514128 Lazany 307 3 313 1,0168
510581 Lazisko 505 5 676 1,4652
513300 Lazy pod Makytou 308 3 380 1,0996
524735 Lažany 707 7 383 1,1033
513318 Lednica 308 3 404 1,1292
513326 Lednické Rovne 308 3 278 0,9736
526835 Legnava 710 7 449 1,1848
501735 Lehnice 201 2 121 0,7796
500453 Lehota 403 4 174 0,8451
515124 Lehota nad Rimavicou 609 6 270 0,9637
514136 Lehota pod Vtáčnikom 307 3 384 1,1045
511528 Lehôtka 606 6 248 0,9365
517011 Lehôtka pod Brehmi 613 6 251 0,9402
523615 Lechnica 703 7 485 1,2292
522716 Lekárovce 809 8 107 0,7624
503312 Leľa 404 4 127 0,7871
528510 Leles 811 8 108 0,7636
524743 Lemešany 707 7 229 0,9130
519481 Lenartov 701 7 468 1,2083
515132 Lenartovce 609 6 155 0,8216
523623 Lendak 703 7 744 1,5492
515141 Lenka 609 6 208 0,8871
511536 Lentvora 606 6 548 1,3071
507253 Leopoldov 203 2 142 0,8056
516155 Lesenice 610 6 169 0,8389
524751 Lesíček 707 7 523 1,2762
522724 Lesné 807 8 141 0,8043
526843 Lesnica 710 7 490 1,2354
509787 Leštiny 503 5 581 1,3478
543284 Letanovce 810 8 508 1,2577
504530 Letničie 206 2 213 0,8933
515574 Leváre 608 6 207 0,8859
502031 Levice 402 4 165 0,8340
515159 Levkuška 608 6 183 0,8562
543292 Levoča 704 7 628 1,4059
512419 Ležiachov 506 5 439 1,1724
556360 Libichava 301 3 222 0,9044
525901 Licince 608 6 210 0,8896
524760 Ličartovce 707 7 282 0,9785
509795 Liesek 510 5 651 1,4343
543306 Lieskovany 810 8 447 1,1823
520446 Lieskovec 702 7 156 0,8229
558133 Lieskovec 611 6 304 1,0057
512427 Liešno 509 5 470 1,2107
514144 Liešťany 307 3 343 1,0539
517739 Lietava 511 5 445 1,1798
557935 Lietavská Lúčka 511 5 363 1,0786
517755 Lietavská Svinná-Babkov 511 5 448 1,1835
510599 Likavka 508 5 494 1,2404
508047 Limbach 107 1 192 0,8673
524778 Lipany 708 7 387 1,1082
557706 Lipník 307 3 333 1,0415
559971 Lipníky 707 7 302 1,0032
503321 Lipová 404 4 124 0,7833
519499 Lipová 701 7 286 0,9834
511544 Lipovany 606 6 216 0,8970
524786 Lipovce 707 7 622 1,3985
501221 Lipové 401 4 109 0,7648
512435 Lipovec 506 5 400 1,1243
515167 Lipovec 609 6 510 1,2601
505021 Lipovník 406 4 262 0,9538
525910 Lipovník 808 8 360 1,0749
510602 Liptovská Anna 505 5 666 1,4528
510611 Liptovská Kokava 505 5 796 1,6134
510629 Liptovská Lúžna 508 5 738 1,5417
510637 Liptovská Osada 508 5 714 1,5121
558281 Liptovská Porúbka 505 5 649 1,4318
510653 Liptovská Sielnica 505 5 574 1,3392
510661 Liptovská Štiavnica 508 5 561 1,3231
510670 Liptovská Teplá 508 5 517 1,2688
523631 Liptovská Teplička 706 7 900 1,7418
510688 Liptovské Beharovce 505 5 634 1,4133
510696 Liptovské Kľačany 505 5 668 1,4553
510700 Liptovské Matiašovce 505 5 648 1,4306
510718 Liptovské Revúce 508 5 684 1,4750
511005 Liptovské Sliače 508 5 537 1,2935
510726 Liptovský Hrádok 505 5 656 1,4405
510734 Liptovský Ján 505 5 635 1,4145
510742 Liptovský Michal 508 5 520 1,2725
510262 Liptovský Mikuláš 505 5 607 1,3799
510751 Liptovský Ondrej 505 5 678 1,4676
580287 Liptovský Peter 505 5 679 1,4689
510777 Liptovský Trnovec 505 5 588 1,3565
510785 Lisková 508 5 484 1,2280
518603 Lišov 605 6 187 0,8612
518611 Litava 605 6 430 1,1613
526851 Litmanová 710 7 656 1,4405
556173 Livina 305 3 184 0,8575
556190 Livinské Opatovce 305 3 193 0,8686
519502 Livov 701 7 515 1,2663
519511 Livovská Huta 701 7 653 1,4368
509272 Lodno 504 5 473 1,2144
502481 Lok 402 4 179 0,8513
509809 Lokca 507 5 647 1,4293
508730 Lom nad Rimavicou 603 6 938 1,7888
509817 Lomná 507 5 690 1,4825
527513 Lomné 711 7 170 0,8402
526860 Lomnička 710 7 615 1,3898
502499 Lontov 402 4 129 0,7895
504548 Lopašov 206 2 265 0,9575
519529 Lopúchov 701 7 268 0,9612
509281 Lopušné Pažite 504 5 426 1,1564
556688 Lošonec 207 2 254 0,9439
500461 Lovce 407 4 271 0,9649
517020 Lovča 613 6 276 0,9711
517038 Lovčica-Trubín 613 6 327 1,0341
511552 Lovinobaňa 606 6 264 0,9563
508055 Lozorno 106 1 188 0,8624
522732 Ložín 807 8 119 0,7772
503339 Ľubá 404 4 159 0,8266
510793 Ľubeľa 505 5 617 1,3923
525928 Lubeník 608 6 274 0,9686
523682 Ľubica 703 7 629 1,4071
508748 Ľubietová 601 6 471 1,2120
506184 Lubina 304 3 313 1,0168
520454 Ľubiša 702 7 164 0,8328
510807 Ľubochňa 508 5 451 1,1873
511561 Ľuboreč 606 6 252 0,9415
516163 Ľuboriečka 610 6 230 0,9143
518590 Ľubotice 707 7 258 0,9489
526878 Ľubotín 710 7 492 1,2379
524794 Ľubovec 707 7 320 1,0254
501743 Lúč na Ostrove 201 2 118 0,7759
508756 Lučatín 601 6 386 1,1070
511218 Lučenec 606 6 186 0,8599
524808 Lúčina 707 7 485 1,2292
523658 Lučivná 706 7 771 1,5825
519537 Lúčka 712 7 190 0,8649
524816 Lúčka 708 7 536 1,2922
525936 Lúčka 808 8 539 1,2959
543314 Lúčka 704 7 510 1,2601
510815 Lúčky 508 5 596 1,3664
517046 Lúčky 613 6 552 1,3120
522741 Lúčky 807 8 132 0,7932
500470 Lúčnica nad Žitavou 403 4 139 0,8019
505048 Ludanice 406 4 160 0,8278
581097 Ľudovítová 403 4 150 0,8155
510823 Ludrová 508 5 567 1,3305
528528 Luhyňa 811 8 167 0,8365
506206 Lúka 304 3 174 0,8451
520462 Lukačovce 702 7 167 0,8365
500488 Lukáčovce 403 4 168 0,8377
519545 Lukavica 701 7 358 1,0724
558087 Lukavica 611 6 339 1,0489
519553 Lukov 701 7 421 1,1502
515175 Lukovištia 609 6 361 1,0761
513334 Lúky 308 3 332 1,0403
502502 Lula 402 4 169 0,8389
511579 Lupoč 606 6 298 0,9983
599336 Lutila 613 6 293 0,9921
524824 Ľutina 708 7 429 1,1601
517763 Lutiše 511 5 568 1,3318
505056 Ľutov 301 3 244 0,9316
505064 Lužany 406 4 179 0,8513
519561 Lužany pri Topli 712 7 180 0,8525
580899 Lužianky 403 4 154 0,8204
513342 Lysá pod Makytou 308 3 402 1,1267
517771 Lysica 511 5 475 1,2169
555606 Macov 201 2 123 0,7821
555649 Mad 201 2 114 0,7710
507288 Madunice 203 2 147 0,8118
525944 Magnezitovce 608 6 346 1,0576
500500 Machulince 407 4 241 0,9279
507296 Majcichov 207 2 136 0,7982
523674 Majere 703 7 466 1,2058
528838 Majerovce 713 7 132 0,7932
509299 Makov 502 5 633 1,4121
527521 Makovce 711 7 255 0,9452
516171 Malá Čalomija 610 6 151 0,8167
514179 Malá Čausa 307 3 340 1,0501
517780 Malá Čierna 511 5 523 1,2762
528846 Malá Domaša 713 7 137 0,7994
559938 Malá Franková 703 7 750 1,5566
505072 Malá Hradná 301 3 246 0,9340
521655 Malá Ida 806 8 292 0,9909
517062 Malá Lehota 612 6 596 1,3664
521663 Malá Lodina 806 8 262 0,9538
582638 Malá Mača 202 2 121 0,7796
503347 Malá nad Hronom 404 4 116 0,7735
527530 Malá Poľana 711 7 327 1,0341
513792 Malá Tŕňa 811 8 167 0,8365
508063 Malacky 106 1 160 0,8278
580244 Malachov 601 6 464 1,2033
502511 Málaš 402 4 158 0,8253
509825 Malatiná 503 5 792 1,6084
510831 Malatíny 505 5 553 1,3132
519570 Malcov 701 7 408 1,1341
522759 Malčice 807 8 103 0,7574
510840 Malé Borové 505 5 885 1,7233
555665 Malé Dvorníky 201 2 115 0,7722
505102 Malé Hoste 301 3 268 0,9612
556785 Malé Chyndice 403 4 188 0,8624
503355 Malé Kosihy 404 4 112 0,7685
581135 Malé Kozmálovce 402 4 172 0,8426
505129 Malé Kršteňany 305 3 207 0,8859
557579 Malé Lednice 306 3 418 1,1465
504556 Malé Leváre 106 1 153 0,8192
502537 Malé Ludince 402 4 132 0,7932
528536 Malé Ozorovce 811 8 196 0,8723
522767 Malé Raškovce 807 8 102 0,7562
505137 Malé Ripňany 406 4 160 0,8278
558206 Malé Straciny 610 6 208 0,8871
528544 Malé Trakany 811 8 105 0,7599
580953 Malé Uherce 305 3 211 0,8908
555924 Malé Vozokany 407 4 176 0,8476
500534 Malé Zálužie 403 4 160 0,8278
516198 Malé Zlievce 610 6 187 0,8612
511595 Málinec 607 6 527 1,2811
514187 Malinová 307 3 342 1,0526
508071 Malinovo 108 1 129 0,7895
510858 Malužiná 505 5 732 1,5343
555908 Malý Cetín 403 4 131 0,7920
512443 Malý Čepčín 509 5 464 1,2033
528552 Malý Horeš 811 8 99 0,7525
528561 Malý Kamenec 811 8 98 0,7512
558192 Malý Krtíš 610 6 173 0,8439
555851 Malý Lapáš 403 4 176 0,8476
526886 Malý Lipník 710 7 452 1,1885
581241 Malý Slavkov 703 7 652 1,4355
524832 Malý Slivník 707 7 385 1,1057
524841 Malý Šariš 707 7 295 0,9946
507318 Malženice 207 2 157 0,8241
503363 Maňa 404 4 132 0,7932
500542 Mankovce 407 4 241 0,9279
501239 Marcelová 401 4 112 0,7685
543322 Margecany 801 8 336 1,0452
519588 Marhaň 701 7 195 0,8710
508080 Marianka 106 1 230 0,9143
522783 Markovce 807 8 101 0,7549
525952 Markuška 808 8 381 1,1008
543331 Markušovce 810 8 425 1,1551
517798 Maršová Rašov 501 5 300 1,0007
512036 Martin 506 5 402 1,1267
500551 Martin nad Žitavou 407 4 196 0,8723
510866 Martinček 508 5 583 1,3503
515183 Martinová 609 6 180 0,8525
501247 Martovce 401 4 110 0,7661
511609 Mašková 606 6 209 0,8883
559652 Maškovce 702 7 228 0,9118
543349 Matejovce nad Hornádom 810 8 423 1,1527
528854 Matiaška 713 7 217 0,8982
523712 Matiašovce 703 7 544 1,3021
527548 Matovce 712 7 196 0,8723
528579 Maťovské Vojkovce 807 8 106 0,7611
555754 Matúškovo 202 2 118 0,7759
526894 Matysová 710 7 597 1,3676
518646 Medovarce 605 6 180 0,8525
527556 Medvedie 712 7 365 1,0810
501760 Medveďov 201 2 111 0,7673
556823 Medzany 707 7 320 1,0254
521671 Medzev 806 8 318 1,0230
528862 Medzianky 713 7 224 0,9069
508764 Medzibrod 601 6 400 1,1243
509833 Medzibrodie nad Oravou 503 5 493 1,2391
520471 Medzilaborce 705 7 342 1,0526
545686 Melčice-Lieskové 309 3 204 0,8822
500569 Melek 403 4 165 0,8340
525961 Meliata 808 8 201 0,8785
523721 Mengusovce 706 7 807 1,6270
507326 Merašice 203 2 172 0,8426
528871 Merník 713 7 176 0,8476
513377 Mestečko 308 3 321 1,0267
527564 Mestisko 712 7 250 0,9390
519596 Mičakovce 712 7 179 0,8513
501778 Mierovo 201 2 124 0,7833
505153 Miezgovce 301 3 244 0,9316
520489 Michajlov 709 7 243 0,9303
501786 Michal na Ostrove 201 2 118 0,7759
503371 Michal nad Žitavou 404 4 135 0,7969
528587 Michaľany 811 8 130 0,7908
518654 Michalková 611 6 581 1,3478
528889 Michalok 713 7 262 0,9538
508772 Michalová 603 6 586 1,3540
522279 Michalovce 807 8 113 0,7698
524867 Miklušovce 707 7 473 1,2144
527572 Miková 711 7 369 1,0860
519600 Mikulášová 701 7 345 1,0563
513385 Mikušovce 302 3 308 1,0106
580309 Mikušovce 606 6 186 0,8599
580252 Milhosť 806 8 166 0,8352
508098 Miloslavov 108 1 128 0,7883
524875 Milpoš 708 7 495 1,2416
527581 Miňovce 711 7 168 0,8377
524883 Mirkovce 707 7 320 1,0254
527599 Miroľa 712 7 382 1,1020
511617 Mládzovo 607 6 235 0,9205
527602 Mlynárovce 712 7 281 0,9773
523739 Mlynčeky 703 7 687 1,4788
523747 Mlynica 706 7 681 1,4713
543357 Mlynky 810 8 761 1,5702
506231 Mníchova Lehota 309 3 255 0,9452
543365 Mníšek nad Hnilcom 801 8 431 1,1625
526908 Mníšek nad Popradom 710 7 439 1,1724
501255 Moča 401 4 109 0,7648
500739 Močenok 405 4 130 0,7908
517071 Močiar 602 6 593 1,3626
508101 Modra 107 1 314 1,0180
520497 Modra nad Cirochou 702 7 207 0,8859
501263 Modrany 401 4 128 0,7883
506249 Modrová 304 3 199 0,8760
506257 Modrovka 304 3 171 0,8414
516210 Modrý Kameň 610 6 250 0,9390
500577 Mojmírovce 403 4 142 0,8056
517801 Mojš 511 5 346 1,0576
513407 Mojtín 308 3 619 1,3948
503398 Mojzesovo 404 4 128 0,7883
580384 Mokrá Lúka 608 6 292 0,9909
521680 Mokrance 806 8 200 0,8772
519618 Mokroluh 701 7 307 1,0094
504564 Mokrý Háj 206 2 263 0,9550
521698 Moldava nad Bodvou 806 8 206 0,8846
522791 Moravany 807 8 110 0,7661
507342 Moravany nad Váhom 204 2 174 0,8451
506265 Moravské Lieskové 304 3 301 1,0020
504572 Moravský Svätý Ján 205 2 152 0,8179
508110 Most pri Bratislave 108 1 130 0,7908
503924 Mostová 202 2 117 0,7747
512451 Moškovec 509 5 448 1,1835
512460 Mošovce 509 5 484 1,2280
508799 Moštenica 601 6 452 1,1885
524905 Mošurov 707 7 367 1,0835
506273 Motešice 309 3 291 0,9896
508802 Motyčky 601 6 690 1,4825
508781 Môlča 601 6 453 1,1897
527611 Mrázovce 711 7 231 0,9155
511625 Mučín 606 6 189 0,8636
501271 Mudroňovo 401 4 157 0,8241
521701 Mudrovce 806 8 416 1,1440
516228 Muľa 610 6 219 0,9007
525987 Muráň 608 6 393 1,1156
525995 Muránska Dlhá Lúka 608 6 343 1,0539
526002 Muránska Huta 608 6 688 1,4800
526011 Muránska Lehota 608 6 373 1,0909
526029 Muránska Zdychava 608 6 529 1,2836
509850 Mútne 507 5 787 1,6023
503401 Mužla 404 4 121 0,7796
504581 Myjava 303 3 313 1,0168
520501 Myslina 702 7 160 0,8278
511641 Mýtna 606 6 252 0,9415
502570 Mýtne Ludany 402 4 152 0,8179
508811 Mýto pod Ďumbierom 603 6 621 1,3972
522805 Nacina Ves 807 8 128 0,7883
505170 Nadlice 305 3 182 0,8550
520519 Ňagov 705 7 355 1,0687
507351 Naháč 207 2 246 0,9340
543373 Nálepkovo 801 8 590 1,3589
509868 Námestovo 507 5 620 1,3960
556092 Nána 404 4 108 0,7636
526037 Nandraž 608 6 287 0,9847
501930 Ňárad 201 2 113 0,7698
512478 Necpaly 506 5 500 1,2478
505196 Nedanovce 305 3 180 0,8525
505200 Nedašovce 301 3 202 0,8797
503932 Neded 405 4 111 0,7673
517828 Nededza 511 5 361 1,0761
514209 Nedožery-Brezany 307 3 296 0,9958
520527 Nechválova Polianka 702 7 294 0,9933
557285 Nemce 601 6 410 1,1366
519626 Nemcovce 701 7 207 0,8859
524913 Nemcovce 707 7 304 1,0057
581305 Nemčice 406 4 176 0,8476
500585 Nemčiňany 407 4 192 0,8673
508829 Nemecká 603 6 425 1,1551
505226 Nemečky 406 4 266 0,9587
543381 Nemešany 704 7 462 1,2008
506281 Nemšová 309 3 245 0,9328
516236 Nenince 610 6 170 0,8402
506290 Neporadza 309 3 286 0,9834
515205 Neporadza 609 6 216 0,8970
509302 Nesluša 504 5 417 1,1453
501280 Nesvady 401 4 112 0,7685
500593 Neverice 407 4 182 0,8550
500607 Nevidzany 407 4 179 0,8513
514217 Nevidzany 307 3 406 1,1317
517089 Nevoľné 613 6 691 1,4837
558168 Nezbudská Lúčka 511 5 357 1,0711
557447 Nimnica 308 3 266 0,9587
500011 Nitra 403 4 167 0,8365
511668 Nitra nad Ipľom 606 6 180 0,8525
505234 Nitrianska Blatnica 406 4 234 0,9192
505242 Nitrianska Streda 406 4 170 0,8402
556696 Nitrianske Hrnčiarovce 403 4 204 0,8822
514225 Nitrianske Pravno 307 3 354 1,0674
514233 Nitrianske Rudno 307 3 319 1,0242
514241 Nitrianske Sučany 307 3 297 0,9970
514250 Nitrica 307 3 243 0,9303
507369 Nižná 204 2 180 0,8525
509876 Nižná 510 5 584 1,3515
510874 Nižná Boca 505 5 844 1,6727
518140 Nižná Hutka 806 8 181 0,8538
520535 Nižná Jablonka 702 7 303 1,0044
527629 Nižná Jedľová 712 7 286 0,9834
521728 Nižná Kamenica 806 8 302 1,0032
521736 Nižná Myšľa 806 8 207 0,8859
527637 Nižná Olšava 711 7 175 0,8463
527645 Nižná Pisaná 712 7 321 1,0267
519634 Nižná Polianka 701 7 385 1,1057
522813 Nižná Rybnica 809 8 118 0,7759
528897 Nižná Sitnica 702 7 169 0,8389
526045 Nižná Slaná 808 8 361 1,0761
519642 Nižná Voľa 701 7 267 0,9600
520543 Nižné Ladičkovce 702 7 198 0,8748
522821 Nižné Nemecké 809 8 115 0,7722
543390 Nižné Repaše 704 7 746 1,5516
526916 Nižné Ružbachy 710 7 555 1,3157
521744 Nižný Čaj 806 8 206 0,8846
528901 Nižný Hrabovec 713 7 126 0,7858
528919 Nižný Hrušov 713 7 120 0,7784
521752 Nižný Klátov 806 8 353 1,0662
527653 Nižný Komárnik 712 7 362 1,0773
528927 Nižný Kručov 713 7 134 0,7957
521761 Nižný Lánec 806 8 197 0,8735
527661 Nižný Mirošov 712 7 302 1,0032
527670 Nižný Orlík 712 7 257 0,9476
557790 Nižný Skálnik 609 6 236 0,9217
524921 Nižný Slavkov 708 7 511 1,2614
519669 Nižný Tvarožec 701 7 416 1,1440
528609 Nižný Žipov 811 8 126 0,7858
512486 Nolčovo 506 5 421 1,1502
505251 Norovce 406 4 215 0,8958
517097 Nová Baňa 612 6 442 1,1761
515230 Nová Bašta 609 6 271 0,9649
506303 Nová Bošáca 304 3 302 1,0032
509311 Nová Bystrica 502 5 593 1,3626
502588 Nová Dedina 402 4 200 0,8772
508136 Nová Dedinka 108 1 128 0,7883
513440 Nová Dubnica 302 3 258 0,9489
528935 Nová Kelča 713 7 181 0,8538
506311 Nová Lehota 304 3 428 1,1588
523763 Nová Lesná 706 7 748 1,5541
526924 Nová Ľubovňa 710 7 557 1,3182
521795 Nová Polhora 806 8 208 0,8871
527688 Nová Polianka 712 7 344 1,0551
520551 Nová Sedlica 709 7 389 1,1107
516244 Nová Ves 610 6 164 0,8328
556459 Nová Ves nad Váhom 304 3 181 0,8538
500631 Nová Ves nad Žitavou 403 4 152 0,8179
503436 Nová Vieska 404 4 133 0,7945
521787 Nováčany 806 8 334 1,0427
514268 Nováky 307 3 242 0,9291
511676 Nové Hony 606 6 211 0,8908
506338 Nové Mesto nad Váhom 304 3 189 0,8636
500640 Nové Sady 403 4 162 0,8303
503011 Nové Zámky 404 4 114 0,7710
528617 Novosad 811 8 114 0,7710
509884 Novoť 507 5 752 1,5590
528625 Nový Ruskov 811 8 128 0,7883
521809 Nový Salaš 806 8 360 1,0749
582549 Nový Svet 108 1 123 0,7821
502596 Nový Tekov 402 4 171 0,8414
501808 Nový Život 201 2 121 0,7796
502600 Nýrovce 402 4 152 0,8179
516252 Obeckov 610 6 170 0,8402
582361 Obid 404 4 118 0,7759
521817 Obišovce 806 8 254 0,9439
528633 Oborín 807 8 104 0,7586
526932 Obručné 710 7 647 1,4293
500658 Obyce 407 4 248 0,9365
506346 Očkov 304 3 166 0,8352
518662 Očová 611 6 394 1,1168
543403 Odorín 810 8 439 1,1724
501816 Ohrady 201 2 113 0,7698
520560 Ohradzany 702 7 188 0,8624
509329 Ochodnica 504 5 400 1,1243
526053 Ochtiná 808 8 338 1,0477
501824 Okoč 201 2 112 0,7685
501301 Okoličná na Ostrove 401 4 110 0,7661
527696 Okrúhle 712 7 236 0,9217
524930 Okružná 707 7 423 1,1527
543411 Olcnava 810 8 411 1,1378
501832 Oľdza 201 2 123 0,7821
524948 Olejníkov 708 7 683 1,4738
509337 Olešná 502 5 449 1,1848
520578 Oľka 705 7 244 0,9316
516261 Olováry 610 6 190 0,8649
519677 Oľšavce 701 7 253 0,9427
543420 Oľšavica 704 7 776 1,5887
527700 Oľšavka 711 7 286 0,9834
543438 Oľšavka 810 8 435 1,1675
520586 Oľšinkov 705 7 443 1,1774
524956 Oľšov 708 7 458 1,1959
521825 Olšovany 806 8 224 0,9069
505277 Omastiná 301 3 334 1,0427
506354 Omšenie 309 3 325 1,0316
519685 Ondavka 701 7 481 1,2243
528943 Ondavské Matiašovce 713 7 134 0,7957
512494 Ondrašová 509 5 464 1,2033
524964 Ondrašovce 707 7 468 1,2083
502618 Ondrejovce 402 4 159 0,8266
521833 Opátka 806 8 462 1,2008
506371 Opatovce 309 3 199 0,8760
514284 Opatovce nad Nitrou 307 3 258 0,9489
516279 Opatovská Nová Ves 610 6 154 0,8204
516287 Opava 610 6 400 1,1243
521841 Opiná 806 8 367 1,0835
556491 Opoj 207 2 131 0,7920
505285 Oponice 406 4 169 0,8389
508837 Oravce 601 6 427 1,1576
515248 Orávka 609 6 179 0,8513
509892 Oravská Jasenica 507 5 624 1,4009
509906 Oravská Lesná 507 5 858 1,6900
509914 Oravská Polhora 507 5 686 1,4775
509922 Oravská Poruba 503 5 479 1,2218
509931 Oravské Veselé 507 5 749 1,5553
509949 Oravský Biely Potok 510 5 649 1,4318
509957 Oravský Podzámok 503 5 505 1,2540
543446 Ordzovany 704 7 543 1,3009
522830 Orechová 809 8 123 0,7821
501859 Orechová Potôň 201 2 118 0,7759
504599 Oreské 206 2 244 0,9316
522848 Oreské 807 8 169 0,8389
556211 Orešany 406 4 238 0,9242
526941 Orlov 710 7 480 1,2231
580546 Orovnica 612 6 321 1,0267
519693 Ortuťová 701 7 231 0,9155
509965 Osádka 503 5 678 1,4676
520594 Osadné 709 7 382 1,1020
519707 Osikov 701 7 367 1,0835
514292 Oslany 307 3 274 0,9686
508845 Osrblie 603 6 585 1,3528
518671 Ostrá Lúka 611 6 453 1,1897
505307 Ostratice 305 3 182 0,8550
507385 Ostrov 204 2 163 0,8315
522856 Ostrov 809 8 108 0,7636
524981 Ostrovany 708 7 306 1,0082
517119 Ostrý Grúň 612 6 441 1,1749
523771 Osturňa 703 7 723 1,5232
504602 Osuské 205 2 218 0,8995
509345 Oščadnica 502 5 463 1,2021
556289 Otrhánky 301 3 232 0,9167
515256 Otročok 608 6 186 0,8599
547611 Ovčiarsko 511 5 429 1,1601
524999 Ovčie 707 7 479 1,2218
511684 Ozdín 607 6 286 0,9834
515264 Ožďany 609 6 213 0,8933
526061 Pača 808 8 418 1,1465
501867 Padáň 201 2 113 0,7698
515272 Padarovce 609 6 231 0,9155
528951 Pakostov 702 7 188 0,8624
503452 Palárikovo 404 4 117 0,7747
522864 Palín 807 8 104 0,7586
520616 Palota 705 7 439 1,1724
500666 Paňa 403 4 178 0,8500
511692 Panické Dravce 606 6 185 0,8587
521850 Paňovce 806 8 243 0,9303
520624 Papín 702 7 260 0,9513
513466 Papradno 306 3 498 1,2453
528676 Parchovany 811 8 111 0,7673
520632 Parihuzovce 709 7 428 1,1588
509973 Párnica 503 5 455 1,1922
510904 Partizánska Ľupča 505 5 863 1,6961
505315 Partizánske 305 3 190 0,8649
502626 Pastovce 402 4 120 0,7784
507415 Pastuchov 203 2 220 0,9019
526070 Pašková 808 8 237 0,9229
547620 Paština Závada 511 5 360 1,0749
503959 Pata 202 2 138 0,8006
501883 Pataš 201 2 112 0,7685
501310 Patince 401 4 109 0,7648
510912 Pavčina Lehota 505 5 710 1,5072
543454 Pavľany 704 7 789 1,6047
556556 Pavlice 207 2 127 0,7871
556033 Pavlová 404 4 126 0,7858
510921 Pavlova Ves 505 5 620 1,3960
515281 Pavlovce 609 6 188 0,8624
528960 Pavlovce 713 7 266 0,9587
522872 Pavlovce nad Uhom 807 8 106 0,7611
505323 Pažiť 305 3 202 0,8797
520641 Pčoliné 709 7 290 0,9884
507431 Pečeňady 204 2 154 0,8204
505331 Pečeňany 301 3 197 0,8735
502634 Pečenice 402 4 253 0,9427
525006 Pečovská Nová Ves 708 7 343 1,0539
521868 Peder 806 8 181 0,8538
521876 Perín-Chym 806 8 214 0,8945
508161 Pernek 106 1 260 0,9513
528978 Petkovce 713 7 209 0,8883
522881 Petrikovce 807 8 103 0,7574
519715 Petrová 701 7 444 1,1786
581348 Petrova Lehota 309 3 402 1,1267
504611 Petrova Ves 206 2 206 0,8846
525014 Petrovany 707 7 257 0,9476
515299 Petrovce 609 6 236 0,9217
522899 Petrovce 809 8 279 0,9748
528986 Petrovce 713 7 309 1,0119
522902 Petrovce nad Laborcom 807 8 119 0,7772
517861 Petrovice 501 5 564 1,3268
526088 Petrovo 808 8 386 1,1070
508179 Pezinok 107 1 151 0,8167
507440 Piešťany 204 2 160 0,8278
520659 Pichne 709 7 278 0,9736
508187 Píla 107 1 244 0,9316
511706 Píla 606 6 330 1,0378
517127 Píla 612 6 380 1,0996
511714 Pinciná 606 6 190 0,8649
522911 Pinkovce 809 8 108 0,7636
528994 Piskorovce 713 7 244 0,9316
517135 Pitelová 613 6 457 1,1947
502642 Plášťovce 402 4 147 0,8118
502651 Plavé Vozokany 402 4 166 0,8352
504629 Plavecké Podhradie 106 1 218 0,8995
504637 Plavecký Mikuláš 106 1 253 0,9427
504645 Plavecký Peter 205 2 222 0,9044
508195 Plavecký Štvrtok 106 1 157 0,8241
526959 Plaveč 710 7 501 1,2490
526967 Plavnica 710 7 515 1,2663
528641 Plechotice 811 8 142 0,8056
511722 Pleš 606 6 223 0,9056
526096 Plešivec 808 8 216 0,8970
513474 Plevník-Drienové 306 3 304 1,0057
518689 Pliešovce 611 6 633 1,4121
515302 Ploské 608 6 313 1,0168
521884 Ploské 806 8 277 0,9723
506401 Pobedim 304 3 167 0,8365
558222 Počarová 306 3 383 1,1033
517160 Počúvadlo 602 6 540 1,2972
509981 Podbiel 510 5 559 1,3207
504653 Podbranč 205 2 288 0,9859
508853 Podbrezová 603 6 476 1,2181
503479 Podhájska 404 4 144 0,8081
500674 Podhorany 403 4 175 0,8463
523780 Podhorany 703 7 596 1,3664
525022 Podhorany 707 7 333 1,0415
517143 Podhorie 602 6 581 1,3478
517879 Podhorie 511 5 460 1,1984
522929 Podhoroď 809 8 345 1,0563
505340 Podhradie 406 4 434 1,1663
512508 Podhradie 506 5 464 1,2033
514306 Podhradie 307 3 549 1,3083
525031 Podhradík 707 7 444 1,1786
508861 Podkonice 601 6 508 1,2577
511731 Podkriváň 604 6 492 1,2379
506419 Podkylava 303 3 246 0,9340
502669 Podlužany 402 4 174 0,8451
505358 Podlužany 301 3 217 0,8982
506427 Podolie 304 3 177 0,8488
526975 Podolínec 710 7 565 1,3281
511749 Podrečany 606 6 216 0,8970
580864 Podskalie 306 3 360 1,0749
510947 Podtureň 505 5 620 1,3960
509361 Podvysoká 502 5 455 1,1922
518697 Podzámčok 611 6 394 1,1168
508870 Pohorelá 603 6 724 1,5245
500682 Pohranice 403 4 189 0,8636
508888 Pohronská Polhora 603 6 619 1,3948
508896 Pohronský Bukovec 601 6 527 1,2811
502677 Pohronský Ruskov 402 4 131 0,7920
556742 Pochabany 301 3 256 0,9464
509990 Pokryváč 503 5 633 1,4121
543462 Poľanovce 704 7 553 1,3132
528668 Poľany 811 8 100 0,7537
519723 Poliakovce 701 7 225 0,9081
504661 Polianka 303 3 416 1,1440
511757 Polichno 606 6 596 1,3664
515311 Polina 608 6 209 0,8883
500691 Poľný Kesov 403 4 126 0,7858
525049 Poloma 708 7 582 1,3491
508900 Polomka 603 6 614 1,3886
511765 Poltár 607 6 242 0,9291
514314 Poluvsie 307 3 310 1,0131
543471 Pongrácovce 704 7 538 1,2947
508918 Poniky 601 6 499 1,2465
523381 Poprad 706 7 684 1,4750
515337 Poproč 609 6 556 1,3169
521892 Poproč 806 8 363 1,0786
504670 Popudinské Močidľany 206 2 190 0,8649
543489 Poráč 810 8 771 1,5825
504688 Poriadie 303 3 429 1,1601
522937 Porostov 809 8 109 0,7648
514322 Poruba 307 3 410 1,1366
522945 Poruba pod Vihorlatom 807 8 200 0,8772
519731 Porúbka 701 7 203 0,8809
520667 Porúbka 702 7 288 0,9859
522953 Porúbka 809 8 172 0,8426
557960 Porúbka 511 5 376 1,0946
529001 Poša 713 7 119 0,7772
510955 Potok 508 5 551 1,3108
515345 Potok 609 6 301 1,0020
527726 Potoky 711 7 232 0,9167
527718 Potôčky 711 7 254 0,9439
582522 Potônske Lúky 201 2 116 0,7735
506435 Potvorice 304 3 174 0,8451
506443 Považany 304 3 176 0,8476
512842 Považská Bystrica 306 3 321 1,0267
509370 Povina 504 5 367 1,0835
555720 Povoda 201 2 115 0,7722
508926 Povrazník 601 6 644 1,4256
503487 Pozba 404 4 155 0,8216
522961 Pozdišovce 807 8 120 0,7784
516295 Pôtor 610 6 206 0,8846
511773 Praha 606 6 499 1,2465
543497 Prakovce 801 8 390 1,1119
505374 Prašice 406 4 256 0,9464
507466 Prašník 204 2 226 0,9093
514331 Pravenec 307 3 324 1,0304
516309 Pravica 610 6 356 1,0699
505382 Pravotice 301 3 218 0,8995
581658 Práznovce 406 4 168 0,8377
513563 Prečín 306 3 400 1,1243
508934 Predajná 603 6 452 1,1885
517895 Predmier 501 5 300 1,0007
517178 Prenčov 602 6 298 0,9983
505404 Preseľany 406 4 157 0,8241
517186 Prestavlky 613 6 300 1,0007
524140 Prešov 707 7 296 0,9958
516317 Príbelce 610 6 269 0,9625
528684 Pribeník 811 8 100 0,7537
501328 Pribeta 401 4 135 0,7969
510009 Pribiš 503 5 640 1,4207
512524 Príbovce 506 5 422 1,1514
510963 Pribylina 505 5 768 1,5788
508942 Priechod 601 6 463 1,2021
522970 Priekopa 809 8 280 0,9760
504696 Priepasné 303 3 343 1,0539
504700 Prietrž 205 2 293 0,9921
504718 Prietržka 206 2 178 0,8500
504726 Prievaly 205 2 245 0,9328
513881 Prievidza 307 3 309 1,0119
526100 Prihradzany 608 6 260 0,9513
527734 Príkra 712 7 434 1,1663
520675 Príslop 709 7 432 1,1638
529010 Prituľany 702 7 233 0,9180
525057 Proč 707 7 473 1,2144
517194 Prochot 613 6 494 1,2404
529028 Prosačov 713 7 200 0,8772
510971 Prosiek 505 5 589 1,3577
511781 Prša 606 6 183 0,8562
513598 Pruské 302 3 242 0,9291
505412 Prusy 301 3 222 0,9044
513601 Pružina 306 3 420 1,1490
527742 Pstriná 712 7 325 1,0316
520683 Ptičie 702 7 212 0,8920
528692 Ptrukša 807 8 101 0,7549
510017 Pucov 503 5 573 1,3379
513610 Púchov 308 3 300 1,0007
502693 Pukanec 402 4 352 1,0650
522988 Pusté Čemerné 807 8 134 0,7957
526983 Pusté Pole 710 7 573 1,3379
503967 Pusté Sady 202 2 135 0,7969
503975 Pusté Úľany 202 2 124 0,7833
525065 Pušovce 707 7 371 1,0884
510025 Rabča 507 5 642 1,4232
510033 Rabčice 507 5 718 1,5170
528706 Rad 811 8 100 0,7537
525073 Radatice 707 7 284 0,9810
503495 Radava 404 4 142 0,8056
504734 Radimov 206 2 256 0,9464
515353 Radnovce 609 6 173 0,8439
514349 Radobica 307 3 435 1,1675
580791 Radoľa 504 5 368 1,0847
527751 Radoma 712 7 260 0,9513
505421 Radošina 406 4 192 0,8673
504742 Radošovce 206 2 224 0,9069
556653 Radošovce 207 2 168 0,8377
509396 Radôstka 502 5 501 1,2490
501336 Radvaň nad Dunajom 401 4 111 0,7673
520691 Radvaň nad Laborcom 705 7 223 0,9056
529036 Radvanovce 713 7 276 0,9711
511790 Radzovce 606 6 261 0,9526
529044 Rafajovce 713 7 173 0,8439
505439 Rajčany 406 4 177 0,8488
517917 Rajec 511 5 448 1,1835
517925 Rajecká Lesná 511 5 508 1,2577
517933 Rajecké Teplice 511 5 411 1,1378
521906 Rákoš 806 8 331 1,0390
526118 Rákoš 608 6 352 1,0650
509400 Raková 502 5 430 1,1613
527769 Rakovčík 712 7 222 0,9044
522996 Rakovec nad Ondavou 807 8 125 0,7846
507482 Rakovice 204 2 160 0,8278
526126 Rakovnica 808 8 345 1,0563
512541 Rakovo 506 5 432 1,1638
512559 Rakša 509 5 502 1,2502
523798 Rakúsy 703 7 676 1,4652
557854 Rakytník 609 6 181 0,8538
521914 Rankovce 806 8 359 1,0736
511803 Rapovce 606 6 174 0,8451
519936 Raslavice 701 7 306 1,0082
503509 Rastislavice 404 4 124 0,7833
515361 Rašice 608 6 211 0,8908
511811 Ratka 606 6 222 0,9044
515370 Ratková 608 6 289 0,9872
518620 Ratkovce 203 2 145 0,8093
512567 Ratkovo 506 5 452 1,1885
515388 Ratkovská Lehota 609 6 285 0,9822
515396 Ratkovská Suchá 609 6 478 1,2206
515400 Ratkovské Bystré 608 6 402 1,1267
507491 Ratnovce 204 2 156 0,8229
525081 Ratvaj 708 7 419 1,1477
514357 Ráztočno 307 3 398 1,1218
508951 Ráztoka 603 6 480 1,2231
525090 Ražňany 708 7 350 1,0625
503983 Reca 108 1 124 0,7833
519740 Regetovka 701 7 463 1,2021
526134 Rejdová 808 8 579 1,3454
523801 Reľov 703 7 714 1,5121
529052 Remeniny 713 7 184 0,8575
523003 Remetské Hámre 809 8 288 0,9859
525103 Renčišov 708 7 633 1,4121
520705 Repejov 705 7 284 0,9810
517216 Repište 613 6 521 1,2737
521922 Rešica 806 8 192 0,8673
519758 Rešov 701 7 489 1,2342
526142 Revúca 608 6 352 1,0650
526151 Revúcka Lehota 608 6 304 1,0057
508969 Riečka 601 6 478 1,2206
557765 Riečka 609 6 170 0,8402
543501 Richnava 801 8 370 1,0872
519766 Richvald 701 7 373 1,0909
515426 Rimavská Baňa 609 6 256 0,9464
515442 Rimavská Seč 609 6 173 0,8439
514462 Rimavská Sobota 609 6 241 0,9279
515451 Rimavské Brezovo 609 6 269 0,9625
515469 Rimavské Janovce 609 6 196 0,8723
557811 Rimavské Zalužany 609 6 250 0,9390
500704 Rišňovce 403 4 159 0,8266
556122 Rohov 205 2 240 0,9266
501891 Rohovce 201 2 123 0,7821
504769 Rohožník 106 1 201 0,8785
529061 Rohožník 702 7 226 0,9093
526177 Rochovce 808 8 371 1,0884
525111 Rokycany 707 7 308 1,0106
519774 Rokytov 701 7 315 1,0193
520250 Rokytov pri Humennom 702 7 231 0,9155
559610 Rokytovce 705 7 343 1,0539
517941 Rosina 511 5 401 1,1255
520713 Roškovce 705 7 357 1,0711
526185 Roštár 808 8 318 1,0230
504777 Rovensko 205 2 216 0,8970
508209 Rovinka 108 1 130 0,7908
511820 Rovňany 607 6 237 0,9229
515485 Rovné 609 6 383 1,1033
520721 Rovné 702 7 188 0,8624
527777 Rovné 712 7 356 1,0699
521931 Rozhanovce 806 8 218 0,8995
526193 Rozložná 808 8 283 0,9797
527785 Roztoky 712 7 366 1,0823
525120 Rožkovany 708 7 373 1,0909
525529 Rožňava 808 8 306 1,0082
526207 Rožňavské Bystré 808 8 391 1,1131
503517 Rúbaň 404 4 135 0,7969
509426 Rudina 504 5 370 1,0872
509434 Rudinka 504 5 348 1,0600
509442 Rudinská 504 5 448 1,1835
529079 Rudlov 713 7 192 0,8673
526215 Rudná 808 8 369 1,0860
543519 Rudňany 810 8 538 1,2947
514365 Rudnianska Lehota 307 3 364 1,0798
504793 Rudník 303 3 345 1,0563
521949 Rudník 806 8 314 1,0180
512575 Rudno 509 5 489 1,2342
517232 Rudno nad Hronom 612 6 207 0,8859
500712 Rumanová 403 4 157 0,8241
515493 Rumince 609 6 170 0,8402
520730 Runina 709 7 537 1,2935
528714 Ruská 807 8 103 0,7574
523011 Ruská Bystrá 809 8 418 1,1465
529087 Ruská Kajňa 702 7 203 0,8809
525138 Ruská Nová Ves 707 7 418 1,1465
529095 Ruská Poruba 702 7 236 0,9217
529109 Ruská Voľa 713 7 282 0,9785
526991 Ruská Voľa nad Popradom 710 7 515 1,2663
520748 Ruská Volová 709 7 248 0,9365
521957 Ruskov 806 8 228 0,9118
505447 Ruskovce 301 3 226 0,9093
523020 Ruskovce 809 8 143 0,8068
523038 Ruský Hrabovec 809 8 274 0,9686
520764 Ruský Potok 709 7 428 1,1588
511838 Ružiná 606 6 268 0,9612
507512 Ružindol 207 2 166 0,8352
510998 Ružomberok 508 5 535 1,2910
505455 Rybany 301 3 187 0,8612
556131 Rybky 205 2 213 0,8933
502707 Rybník 402 4 180 0,8525
515507 Rybník 608 6 260 0,9513
518701 Rykynčice 605 6 161 0,8291
525146 Sabinov 708 7 333 1,0415
529125 Sačurov 713 7 124 0,7833
557595 Sádočné 306 3 415 1,1428
521965 Sady nad Torysou 806 8 204 0,8822
503525 Salka 404 4 110 0,7661
502715 Santovka 402 4 160 0,8278
501875 Sap 201 2 113 0,7698
518727 Sása 611 6 383 1,1033
557820 Sása 608 6 284 0,9810
507521 Sasinkovo 203 2 195 0,8710
502723 Sazdice 402 4 134 0,7957
508977 Sebedín-Bečov 601 6 374 1,0921
514373 Sebedražie 307 3 335 1,0440
518735 Sebechleby 605 6 231 0,9155
514381 Seč 307 3 446 1,1811
516333 Sečianky 610 6 166 0,8352
528722 Sečovce 811 8 136 0,7982
529133 Sečovská Polianka 713 7 127 0,7871
510041 Sedliacka Dubová 503 5 531 1,2861
525154 Sedlice 707 7 428 1,1588
529141 Sedliská 713 7 138 0,8006
557412 Sedmerovec 302 3 244 0,9316
523046 Sejkov 809 8 116 0,7735
556114 Sekule 205 2 158 0,8253
516341 Seľany 610 6 213 0,8933
508985 Selce 601 6 424 1,1539
515515 Selce 607 6 255 0,9452
518743 Selce 605 6 320 1,0254
506478 Selec 309 3 323 1,0292
503991 Selice 405 4 113 0,7698
503533 Semerovo 404 4 152 0,8179
521973 Seňa 806 8 184 0,8575
508217 Senec 108 1 148 0,8130
525162 Seniakovce 707 7 206 0,8846
504203 Senica 205 2 206 0,8846
516368 Senné 610 6 268 0,9612
523054 Senné 807 8 100 0,7537
518751 Senohrad 605 6 589 1,3577
504009 Sereď 202 2 128 0,7883
518760 Sielnica 611 6 338 1,0477
510050 Sihelné 507 5 731 1,5331
508993 Sihla 603 6 901 1,7431
502731 Sikenica 402 4 136 0,7982
503541 Sikenička 404 4 121 0,7796
507539 Siladice 203 2 134 0,7957
526223 Silica 808 8 546 1,3046
526231 Silická Brezová 808 8 430 1,1613
526240 Silická Jablonica 808 8 246 0,9340
526258 Sirk 608 6 404 1,1292
543730 Sirník 811 8 110 0,7661
505463 Skačany 305 3 205 0,8834
504815 Skalica 206 2 177 0,8488
509451 Skalité 502 5 526 1,2799
546682 Skalka nad Váhom 309 3 218 0,8995
521981 Skároš 806 8 236 0,9217
515523 Skerešovo 608 6 220 0,9019
516376 Sklabiná 610 6 161 0,8291
512583 Sklabiňa 506 5 484 1,2280
512591 Sklabinský Podzámok 506 5 508 1,2577
512605 Sklené 509 5 580 1,3466
517241 Sklené Teplice 613 6 345 1,0563
529150 Skrabské 713 7 160 0,8278
500721 Skýcov 407 4 422 1,1514
504017 Sládkovičovo 202 2 120 0,7784
518115 Slančík 806 8 298 0,9983
522007 Slanec 806 8 343 1,0539
522015 Slanská Huta 806 8 462 1,2008
522023 Slanské Nové Mesto 806 8 221 0,9032
517259 Slaská 613 6 395 1,1181
502740 Slatina 402 4 145 0,8093
505471 Slatina nad Bebravou 301 3 284 0,9810
505480 Slatinka nad Bebravou 301 3 285 0,9822
518794 Slatinské Lazy 604 6 465 1,2045
543527 Slatvina 810 8 460 1,1984
526266 Slavec 808 8 230 0,9143
523062 Slavkovce 807 8 101 0,7549
557421 Slavnica 302 3 295 0,9946
526274 Slavoška 808 8 423 1,1527
526282 Slavošovce 808 8 416 1,1440
500747 Sľažany 407 4 198 0,8748
500755 Slepčany 407 4 163 0,8315
518808 Sliač 611 6 329 1,0366
523071 Sliepkovce 807 8 105 0,7599
543748 Slivník 811 8 172 0,8426
515531 Slizké 609 6 401 1,1255
557480 Slopná 306 3 309 1,0119
512613 Slovany 506 5 471 1,2120
529168 Slovenská Kajňa 713 7 140 0,8031
509001 Slovenská Ľupča 601 6 374 1,0921
556564 Slovenská Nová Ves 207 2 136 0,7982
523810 Slovenská Ves 703 7 647 1,4293
520772 Slovenská Volová 702 7 165 0,8340
516384 Slovenské Ďarmoty 610 6 148 0,8130
516392 Slovenské Kľačany 610 6 200 0,8772
520781 Slovenské Krivé 702 7 246 0,9340
543756 Slovenské Nové Mesto 811 8 102 0,7562
512621 Slovenské Pravno 509 5 494 1,2404
508225 Slovenský Grob 107 1 139 0,8019
543535 Slovinky 810 8 443 1,1774
519782 Smilno 701 7 413 1,1403
560154 Smižany 810 8 479 1,2218
507555 Smolenice 207 2 224 0,9069
504823 Smolinské 205 2 190 0,8649
543551 Smolnícka Huta 801 8 495 1,2416
543560 Smolník 801 8 567 1,3305
504831 Smrdáky 205 2 237 0,9229
511013 Smrečany 505 5 701 1,4960
519791 Snakov 701 7 459 1,1971
509469 Snežnica 504 5 398 1,1218
520802 Snina 709 7 216 0,8970
506508 Soblahov 309 3 280 0,9760
527807 Soboš 712 7 216 0,8970
504840 Sobotište 205 2 266 0,9587
523089 Sobrance 809 8 123 0,7821
512630 Socovce 506 5 444 1,1786
522031 Sokoľ 806 8 279 0,9748
559865 Sokoľany 806 8 213 0,8933
501344 Sokolce 401 4 110 0,7661
507563 Sokolovce 204 2 154 0,8204
529176 Soľ 713 7 143 0,8068
505498 Solčany 406 4 175 0,8463
556327 Solčianky 406 4 194 0,8698
543764 Soľnička 811 8 105 0,7599
527815 Soľník 711 7 288 0,9859
504858 Sološnica 106 1 221 0,9032
543772 Somotor 811 8 98 0,7512
559636 Sopkovce 702 7 208 0,8871
523828 Spišská Belá 703 7 622 1,3985
526355 Spišská Nová Ves 810 8 506 1,2552
523836 Spišská Stará Ves 703 7 487 1,2317
523844 Spišská Teplica 706 7 697 1,4911
523852 Spišské Bystré 706 7 673 1,4615
523861 Spišské Hanušovce 703 7 593 1,3626
543578 Spišské Podhradie 704 7 448 1,1835
543586 Spišské Tomášovce 810 8 519 1,2712
543594 Spišské Vlachy 810 8 395 1,1181
543608 Spišský Hrhov 704 7 469 1,2095
543616 Spišský Hrušov 810 8 433 1,1650
523879 Spišský Štiavnik 706 7 563 1,3256
543624 Spišský Štvrtok 704 7 546 1,3046
520829 Stakčín 709 7 252 0,9415
520811 Stakčínska Roztoka 709 7 359 1,0736
513849 Stanča 811 8 120 0,7784
511030 Stankovany 508 5 438 1,1712
543781 Stankovce 811 8 138 0,8006
515540 Stará Bašta 609 6 269 0,9625
509477 Stará Bystrica 502 5 487 1,2317
511846 Stará Halič 606 6 251 0,9402
518816 Stará Huta 604 6 772 1,5837
517267 Stará Kremnička 613 6 285 0,9822
506516 Stará Lehota 304 3 337 1,0464
523887 Stará Lesná 703 7 731 1,5331
526665 Stará Ľubovňa 710 7 532 1,2873
504866 Stará Myjava 303 3 390 1,1119
506524 Stará Turá 304 3 386 1,1070
543632 Stará Voda 801 8 521 1,2737
523097 Staré 807 8 147 0,8118
509019 Staré Hory 601 6 539 1,2959
527009 Starina 710 7 466 1,2058
502758 Starý Hrádok 402 4 148 0,8130
502766 Starý Tekov 402 4 167 0,8365
509485 Staškov 502 5 444 1,1786
527823 Staškovce 711 7 271 0,9649
519804 Stebnícka Huta 701 7 490 1,2354
519812 Stebník 701 7 377 1,0958
518824 Stožok 604 6 377 1,0958
527017 Stráňany 710 7 640 1,4207
517950 Stráňavy 511 5 425 1,1551
523909 Stráne pod Tatrami 703 7 693 1,4862
515566 Stránska 609 6 185 0,8587
517968 Stránske 511 5 431 1,1625
526291 Stratená 808 8 831 1,6566
517976 Stráža 511 5 402 1,1267
543799 Strážne 811 8 99 0,7525
523101 Strážske 807 8 134 0,7957
517984 Strečno 511 5 358 1,0724
543802 Streda nad Bodrogom 811 8 101 0,7549
516406 Stredné Plachtince 610 6 225 0,9081
503550 Strekov 404 4 140 0,8031
509027 Strelníky 601 6 655 1,4392
523119 Stretava 807 8 102 0,7562
523127 Stretavka 807 8 103 0,7574
557471 Streženice 308 3 254 0,9439
520845 Strihovce 709 7 425 1,1551
527831 Stročín 712 7 210 0,8896
527840 Stropkov 711 7 190 0,8649
515582 Studená 609 6 261 0,9526
543641 Studenec 704 7 463 1,2021
504874 Studienka 106 1 202 0,8797
519821 Stuľany 701 7 220 0,9019
508233 Stupava 106 1 178 0,8500
513687 Stupné 306 3 330 1,0378
512648 Sučany 506 5 392 1,1144
518832 Sudince 605 6 185 0,8587
518841 Súdovce 605 6 164 0,8328
559989 Suchá Dolina 707 7 442 1,1761
510076 Suchá Hora 510 5 798 1,6159
507571 Suchá nad Parnou 207 2 176 0,8476
516414 Sucháň 610 6 493 1,2391
523135 Suché 807 8 133 0,7945
516422 Suché Brezovo 610 6 404 1,1292
508241 Suchohrad 106 1 145 0,8093
520853 Sukov 705 7 290 0,9884
527025 Sulín 710 7 425 1,1551
517992 Súľov-Hradná 501 5 418 1,1465
505510 Súlovce 406 4 230 0,9143
515591 Sušany 607 6 219 0,9007
515604 Sútor 609 6 205 0,8834
528153 Svätá Mária 811 8 99 0,7525
555991 Svätoplukovo 403 4 140 0,8031
523143 Svätuš 809 8 103 0,7574
528650 Svätuše 811 8 98 0,7512
516597 Svätý Anton 602 6 435 1,1675
507989 Svätý Jur 107 1 147 0,8118
511048 Svätý Kríž 505 5 629 1,4071
501115 Svätý Peter 401 4 138 0,8006
518000 Svederník 511 5 335 1,0440
518913 Sverepec 306 3 302 1,0032
519839 Sveržov 701 7 347 1,0588
520861 Svetlice 705 7 326 1,0329
527858 Svidnička 712 7 317 1,0217
527106 Svidník 712 7 225 0,9081
525171 Svinia 707 7 361 1,0761
522040 Svinica 806 8 252 0,9415
543811 Svinice 811 8 100 0,7537
506532 Svinná 309 3 240 0,9266
523925 Svit 706 7 720 1,5195
503568 Svodín 404 4 193 0,8686
556238 Svrbice 406 4 271 0,9649
509493 Svrčinovec 502 5 432 1,1638
502782 Šahy 402 4 135 0,7969
504882 Šajdíkove Humence 205 2 192 0,8673
504025 Šaľa 405 4 116 0,7735
504033 Šalgočka 202 2 151 0,8167
505536 Šalgovce 406 4 255 0,9452
502791 Šalov 402 4 157 0,8241
527033 Šambron 710 7 671 1,4590
501905 Šamorín 201 2 125 0,7846
523151 Šamudovce 807 8 108 0,7636
527866 Šandal 711 7 252 0,9415
527874 Šarbov 712 7 446 1,1811
525189 Šarišská Poruba 707 7 344 1,0551
525197 Šarišská Trstená 707 7 403 1,1280
525201 Šarišské Bohdanovce 707 7 217 0,8982
519847 Šarišské Čierne 701 7 368 1,0847
525219 Šarišské Dravce 708 7 468 1,2083
527041 Šarišské Jastrabie 710 7 572 1,3367
525235 Šarišské Michaľany 708 7 298 0,9983
525243 Šarišské Sokolovce 708 7 413 1,1403
527882 Šarišský Štiavnik 712 7 229 0,9130
503576 Šarkan 404 4 131 0,7920
502804 Šarovce 402 4 147 0,8118
519855 Šašová 701 7 228 0,9118
504891 Šaštín-Stráže 205 2 170 0,8402
511854 Šávoľ 606 6 198 0,8748
556670 Šelpice 207 2 164 0,8328
527891 Šemetkovce 712 7 356 1,0699
522066 Šemša 806 8 297 0,9970
508250 Šenkvice 107 1 160 0,8278
511862 Šiatorská Bukovinka 606 6 305 1,0069
519863 Šiba 701 7 430 1,1613
511871 Šíd 606 6 216 0,8970
515621 Šimonovce 609 6 179 0,8513
525251 Šindliar 707 7 493 1,2391
504041 Šintava 202 2 135 0,7969
505544 Šípkov 301 3 322 1,0279
558397 Šípkové 204 2 217 0,8982
516431 Širákov 610 6 196 0,8723
515639 Širkovce 609 6 183 0,8562
525260 Široké 707 7 562 1,3244
505552 Šišov 301 3 216 0,8970
526304 Šivetice 608 6 232 0,9167
520870 Šmigovec 709 7 321 1,0267
511889 Šoltýska 607 6 760 1,5689
504050 Šoporňa 202 2 122 0,7809
507601 Špačince 207 2 158 0,8253
509035 Špania Dolina 601 6 711 1,5084
515647 Španie Pole 609 6 381 1,1008
501352 Šrobárová 401 4 127 0,7871
504904 Štefanov 205 2 187 0,8612
510084 Štefanov nad Oravou 510 5 614 1,3886
508268 Štefanová 107 1 191 0,8661
525278 Štefanovce 707 7 548 1,3071
529184 Štefanovce 713 7 199 0,8760
581691 Štefanovičová 403 4 138 0,8006
527904 Štefurov 712 7 230 0,9143
556548 Šterusy 204 2 209 0,8883
517283 Štiavnické Bane 602 6 670 1,4578
511056 Štiavnička 508 5 513 1,2638
518018 Štiavnik 501 5 496 1,2428
582719 Štitáre 403 4 244 0,9316
526312 Štítnik 808 8 284 0,9810
522074 Štós 806 8 516 1,2675
559890 Štôla 706 7 853 1,6838
523933 Štrba 706 7 1020 1,8901
515655 Štrkovec 609 6 169 0,8389
503584 Štúrovo 404 4 109 0,7648
506541 Štvrtok 309 3 197 0,8735
501913 Štvrtok na Ostrove 201 2 128 0,7883
581712 Šuja 511 5 467 1,2070
516449 Šuľa 610 6 282 0,9785
509043 Šumiac 603 6 841 1,6690
524107 Šuňava 706 7 854 1,6850
503592 Šurany 404 4 123 0,7821
500780 Šurianky 403 4 160 0,8278
511897 Šurice 606 6 219 0,9007
507636 Šúrovce 207 2 132 0,7932
514390 Šútovce 307 3 434 1,1663
512656 Šútovo 506 5 448 1,1835
523950 Švábovce 706 7 676 1,4652
543659 Švedlár 801 8 481 1,2243
511064 Švošov 508 5 483 1,2268
515663 Tachty 609 6 270 0,9637
500798 Tajná 403 4 162 0,8303
509060 Tajov 601 6 478 1,2206
510092 Ťapešovo 507 5 667 1,4541
519871 Tarnov 701 7 323 1,0292
523160 Tašuľa 809 8 104 0,7586
580368 Tatranská Javorina 706 7 993 1,8567
502812 Tehla 402 4 173 0,8439
556611 Tekolďany 203 2 203 0,8809
517291 Tekovská Breznica 612 6 197 0,8735
502821 Tekovské Lužany 402 4 152 0,8179
517305 Tekovské Nemce 407 4 242 0,9291
502847 Tekovský Hrádok 402 4 155 0,8216
509051 Telgárt 603 6 886 1,7246
555967 Telince 403 4 162 0,8303
514403 Temeš 307 3 518 1,2700
543667 Teplička 810 8 540 1,2972
518034 Teplička nad Váhom 511 5 340 1,0501
556645 Tepličky 203 2 217 0,8982
515671 Teplý Vrch 609 6 217 0,8982
518867 Terany 605 6 144 0,8081
518042 Terchová 511 5 560 1,3219
525286 Teriakovce 707 7 358 1,0724
525294 Terňa 707 7 450 1,1860
505561 Tesáre 406 4 207 0,8859
500810 Tesárske Mlyňany 407 4 168 0,8377
504068 Tešedíkovo 405 4 114 0,7710
523178 Tibava 809 8 130 0,7908
525308 Tichý Potok 708 7 527 1,2811
505579 Timoradza 301 3 237 0,9229
527912 Tisinec 711 7 192 0,8673
515680 Tisovec 609 6 378 1,0971
502863 Tlmače 402 4 189 0,8636
511901 Točnica 606 6 261 0,9526
527921 Tokajík 711 7 211 0,8908
504076 Tomášikovo 202 2 114 0,7710
508276 Tomášov 108 1 127 0,7871
511919 Tomášovce 606 6 202 0,8797
515698 Tomášovce 609 6 184 0,8575
520888 Topoľa 709 7 381 1,1008
504998 Topoľčany 406 4 187 0,8612
500828 Topoľčianky 407 4 226 0,9093
504084 Topoľnica 202 2 116 0,7735
501921 Topoľníky 201 2 111 0,7673
520896 Topoľovka 702 7 138 0,8006
523976 Toporec 703 7 603 1,3750
515612 Tornaľa 608 6 182 0,8550
525316 Torysa 708 7 420 1,1490
543675 Torysky 704 7 802 1,6208
529192 Tovarné 713 7 127 0,7871
529206 Tovarnianska Polianka 713 7 137 0,7994
580457 Tovarníky 406 4 189 0,8636
501361 Tôň 401 4 111 0,7673
507661 Trakovice 203 2 143 0,8068
503606 Trávnica 404 4 156 0,8229
501379 Trávnik 401 4 109 0,7648
507679 Trebatice 204 2 165 0,8340
522082 Trebejov 806 8 241 0,9279
511927 Trebeľovce 606 6 183 0,8562
505595 Trebichava 301 3 334 1,0427
528099 Trebišov 811 8 104 0,7586
512664 Trebostovo 506 5 471 1,2120
516457 Trebušovce 610 6 163 0,8315
557340 Trenč 606 6 181 0,8538
506559 Trenčianska Teplá 309 3 224 0,9069
506567 Trenčianska Turná 309 3 227 0,9106
506583 Trenčianske Bohuslavice 304 3 196 0,8723
506591 Trenčianske Jastrabie 309 3 284 0,9810
506605 Trenčianske Mitice 309 3 328 1,0353
545741 Trenčianske Stankovce 309 3 208 0,8871
506613 Trenčianske Teplice 309 3 276 0,9711
505820 Trenčín 309 3 217 0,8982
555576 Trhová Hradská 201 2 112 0,7685
523186 Trhovište 807 8 132 0,7932
506745 Trnava 207 2 144 0,8081
517313 Trnavá Hora 613 6 370 1,0872
523194 Trnava pri Laborci 807 8 163 0,8315
501956 Trnávka 201 2 122 0,7809
543829 Trnávka 811 8 177 0,8488
518875 Tŕnie 611 6 516 1,2675
525324 Trnkov 707 7 305 1,0069
504912 Trnovec 206 2 178 0,8500
504092 Trnovec nad Váhom 405 4 116 0,7735
512672 Trnovo 506 5 457 1,1947
519880 Tročany 701 7 350 1,0625
518883 Trpín 605 6 390 1,1119
522091 Trsťany 806 8 249 0,9377
510106 Trstená 510 5 617 1,3923
501964 Trstená na Ostrove 201 2 116 0,7735
511072 Trstené 505 5 635 1,4145
522104 Trstené pri Hornáde 806 8 175 0,8463
504106 Trstice 202 2 111 0,7673
507687 Trstín 207 2 236 0,9217
511943 Tuhár 606 6 384 1,1045
525332 Tuhrina 707 7 456 1,1934
513725 Tuchyňa 302 3 265 0,9575
525341 Tulčík 707 7 276 0,9711
502871 Tupá 402 4 129 0,7895
502880 Turá 402 4 151 0,8167
512681 Turany 506 5 401 1,1255
527939 Turany nad Ondavou 711 7 176 0,8476
520900 Turcovce 702 7 226 0,9093
512699 Turček 509 5 674 1,4627
556271 Turčianky 305 3 223 0,9056
512702 Turčianska Štiavnička 506 5 430 1,1613
545961 Turčianske Jaseno 506 5 508 1,2577
512711 Turčianske Kľačany 506 5 410 1,1366
512729 Turčianske Teplice 509 5 504 1,2527
512737 Turčiansky Ďur 506 5 457 1,1947
512753 Turčiansky Peter 506 5 419 1,1477
526321 Turčok 608 6 336 1,0452
557269 Turecká 601 6 620 1,3960
508284 Tureň 108 1 126 0,7858
518051 Turie 511 5 441 1,1749
507407 Turík 508 5 556 1,3169
559784 Turňa nad Bodvou 806 8 182 0,8550
521779 Turnianska Nová Ves 806 8 172 0,8426
518891 Turová 611 6 335 1,0440
509507 Turzovka 502 5 522 1,2750
523208 Tušice 807 8 108 0,7636
523216 Tušická Nová Ves 807 8 108 0,7636
514411 Tužina 307 3 373 1,0909
523984 Tvarožná 703 7 670 1,4578
505617 Tvrdomestice 406 4 234 0,9192
510114 Tvrdošín 510 5 592 1,3614
503614 Tvrdošovce 404 4 119 0,7772
520918 Ubľa 709 7 223 0,9056
523224 Úbrež 809 8 135 0,7969
520926 Udavské 702 7 165 0,8340
513741 Udiča 306 3 306 1,0082
527050 Údol 710 7 519 1,2712
502898 Uhliská 402 4 610 1,3836
543683 Úhorná 801 8 688 1,4800
511099 Uhorská Ves 505 5 607 1,3799
511978 Uhorské 607 6 251 0,9402
505625 Uhrovec 301 3 268 0,9612
505633 Uhrovské Podhradie 301 3 327 1,0341
556050 Úľany nad Žitavou 404 4 126 0,7858
520934 Ulič 709 7 249 0,9377
520942 Uličské Krivé 709 7 278 0,9736
543691 Uloža 704 7 865 1,6986
518905 Uňatín 605 6 304 1,0057
504939 Unín 206 2 276 0,9711
505641 Urmince 406 4 180 0,8525
580317 Utekáč 607 6 402 1,1267
525359 Uzovce 708 7 388 1,1094
515701 Uzovská Panica 609 6 191 0,8661
525367 Uzovské Pekľany 708 7 480 1,2231
525375 Uzovský Šalgov 708 7 366 1,0823
506630 Vaďovce 304 3 230 0,9143
527947 Vagrinec 712 7 269 0,9625
504114 Váhovce 202 2 123 0,7821
522121 Vajkovce 806 8 209 0,8883
522139 Valaliky 806 8 185 0,8587
509086 Valaská 603 6 489 1,2342
514420 Valaská Belá 307 3 485 1,2292
511102 Valaská Dubová 508 5 662 1,4479
512761 Valča 506 5 448 1,1835
520951 Valentovce 705 7 330 1,0378
515795 Valice 609 6 213 0,8933
527955 Valkovce 712 7 220 0,9019
509094 Vaľkovňa 603 6 721 1,5208
518964 Vaniškovce 701 7 395 1,1181
527963 Vápeník 712 7 402 1,1267
519901 Varadka 701 7 396 1,1193
527971 Varechovce 711 7 318 1,0230
525383 Varhaňovce 707 7 272 0,9662
518069 Varín 511 5 358 1,0724
510149 Vasiľov 507 5 652 1,4355
510157 Vavrečka 507 5 656 1,4405
529214 Vavrinec 713 7 281 0,9773
511111 Vavrišovo 505 5 699 1,4936
511129 Važec 505 5 788 1,6035
515710 Včelince 609 6 169 0,8389
515728 Večelkov 609 6 292 0,9909
529222 Vechec 713 7 181 0,8538
543845 Veľaty 811 8 141 0,8043
500836 Velčice 407 4 223 0,9056
510165 Veličná 503 5 484 1,2280
516465 Veľká Čalomija 610 6 140 0,8031
514438 Veľká Čausa 307 3 309 1,0119
518077 Veľká Čierna 511 5 495 1,2416
500844 Veľká Dolina 403 4 136 0,7982
523992 Veľká Franková 703 7 658 1,4429
506648 Veľká Hradná 309 3 270 0,9637
522147 Veľká Ida 806 8 210 0,8896
517330 Veľká Lehota 612 6 564 1,3268
527068 Veľká Lesná 710 7 603 1,3750
522155 Veľká Lodina 806 8 255 0,9452
524000 Veľká Lomnica 703 7 647 1,4293
581585 Veľká Lúka 611 6 311 1,0143
504122 Veľká Mača 202 2 123 0,7821
511994 Veľká nad Ipľom 606 6 169 0,8389
501972 Veľká Paka 201 2 123 0,7821
513806 Veľká Tŕňa 811 8 174 0,8451
512001 Veľká Ves 607 6 204 0,8822
516473 Veľká Ves nad Ipľom 610 6 134 0,7957
506656 Veľké Bierovce 309 3 200 0,8772
501981 Veľké Blahovo 201 2 116 0,7735
511137 Veľké Borové 505 5 835 1,6616
512010 Veľké Dravce 606 6 193 0,8686
545651 Veľké Držkovce 301 3 239 0,9254
505676 Veľké Dvorany 406 4 195 0,8710
555673 Veľké Dvorníky 201 2 114 0,7710
505684 Veľké Hoste 301 3 239 0,9254
505692 Veľké Chlievany 301 3 198 0,8748
500518 Veľké Chyndice 403 4 174 0,8451
543853 Veľké Kapušany 807 8 109 0,7648
501387 Veľké Kosihy 401 4 110 0,7661
507709 Veľké Kostoľany 204 2 153 0,8192
581160 Veľké Kozmálovce 402 4 172 0,8426
505706 Veľké Kršteňany 305 3 215 0,8958
504947 Veľké Leváre 106 1 170 0,8402
503631 Veľké Lovce 404 4 162 0,8303
502910 Veľké Ludince 402 4 173 0,8439
556572 Veľké Orvište 204 2 163 0,8315
543861 Veľké Ozorovce 811 8 173 0,8439
517348 Veľké Pole 612 6 522 1,2750
543870 Veľké Raškovce 807 8 100 0,7537
523232 Veľké Revištia 809 8 110 0,7661
505714 Veľké Ripňany 406 4 166 0,8352
518085 Veľké Rovné 501 5 540 1,2972
543888 Veľké Slemence 807 8 103 0,7574
558214 Veľké Straciny 610 6 210 0,8896
515736 Veľké Teriakovce 609 6 233 0,9180
543896 Veľké Trakany 811 8 101 0,7549
502928 Veľké Turovce 402 4 134 0,7957
505722 Veľké Uherce 305 3 219 0,9007
504131 Veľké Úľany 202 2 119 0,7772
555932 Veľké Vozokany 407 4 181 0,8538
500887 Veľké Zálužie 403 4 180 0,8525
516490 Veľké Zlievce 610 6 210 0,8896
527980 Veľkrop 711 7 283 0,9797
508292 Veľký Biel 108 1 126 0,7858
515744 Veľký Blh 609 6 198 0,8748
500895 Veľký Cetín 403 4 132 0,7932
512788 Veľký Čepčín 509 5 473 1,2144
502936 Veľký Ďur 402 4 183 0,8562
543705 Veľký Folkmar 801 8 379 1,0983
504149 Veľký Grob 202 2 122 0,7809
543900 Veľký Horeš 811 8 99 0,7525
543918 Veľký Kamenec 811 8 123 0,7821
505731 Veľký Klíž 305 3 244 0,9316
515850 Veľký Krtíš 610 6 222 0,9044
503380 Veľký Kýr 404 4 127 0,7871
555860 Veľký Lapáš 403 4 160 0,8278
527076 Veľký Lipník 710 7 569 1,3330
516503 Veľký Lom 610 6 418 1,1465
501522 Veľký Meder 201 2 112 0,7685
524018 Veľký Slavkov 706 7 683 1,4738
525391 Veľký Slivník 707 7 391 1,1131
525405 Veľký Šariš 707 7 281 0,9773
520977 Veľopolie 702 7 179 0,8513
505749 Velušovce 406 4 224 0,9069
524026 Vernár 706 7 765 1,5751
507725 Veselé 204 2 157 0,8241
511145 Veterná Poruba 505 5 819 1,6418
557307 Vidiná 606 6 198 0,8748
516511 Vieska 610 6 188 0,8624
555746 Vieska 201 2 118 0,7759
515752 Vieska nad Blhom 609 6 173 0,8439
500909 Vieska nad Žitavou 407 4 181 0,8538
518921 Vígľaš 604 6 352 1,0650
518930 Vígľašská Huta-Kalinka 604 6 559 1,3207
524034 Vikartovce 706 7 751 1,5578
516520 Vinica 610 6 164 0,8328
543926 Viničky 811 8 99 0,7525
508306 Viničné 107 1 156 0,8229
523259 Vinné 807 8 144 0,8081
500917 Vinodol 403 4 130 0,7908
504157 Vinohrady nad Váhom 202 2 166 0,8352
508314 Vinosady 107 1 155 0,8216
555827 Virt 401 4 114 0,7710
527084 Vislanka 710 7 542 1,2997
527998 Vislava 711 7 260 0,9513
513776 Visolaje 308 3 267 0,9600
543934 Višňov 811 8 131 0,7920
506672 Višňové 304 3 208 0,8871
515761 Višňové 608 6 252 0,9415
518093 Višňové 511 5 448 1,1835
508322 Vištuk 107 1 172 0,8426
510173 Vitanová 510 5 699 1,4936
525413 Víťaz 707 7 474 1,2157
520985 Víťazovce 702 7 168 0,8377
543713 Vítkovce 810 8 406 1,1317
529231 Vlača 713 7 182 0,8550
528005 Vladiča 711 7 349 1,0613
526339 Vlachovo 808 8 403 1,1280
511153 Vlachy 505 5 532 1,2873
504165 Vlčany 405 4 111 0,7673
556513 Vlčkovce 207 2 132 0,7932
557293 Vlkanová 601 6 317 1,0217
556025 Vlkas 404 4 133 0,7945
524042 Vlková 703 7 670 1,4578
524051 Vlkovce 703 7 829 1,6542
508331 Vlky 108 1 126 0,7858
515779 Vlkyňa 609 6 162 0,8303
507741 Voderady 207 2 132 0,7932
543942 Vojany 807 8 101 0,7549
543951 Vojčice 811 8 108 0,7636
543969 Vojka 811 8 105 0,7599
501999 Vojka nad Dunajom 201 2 122 0,7809
543721 Vojkovce 810 8 518 1,2700
524069 Vojňany 703 7 666 1,4528
523267 Vojnatina 809 8 128 0,7883
528013 Vojtovce 711 7 211 0,8908
523275 Voľa 807 8 126 0,7858
520993 Volica 705 7 247 0,9353
500925 Volkovce 407 4 205 0,8834
517356 Voznica 612 6 213 0,8933
504173 Vozokany 202 2 115 0,7722
505757 Vozokany 406 4 239 0,9254
500933 Vráble 403 4 144 0,8081
504963 Vrádište 206 2 170 0,8402
502006 Vrakúň 201 2 114 0,7710
544051 Vranov nad Topľou 713 7 134 0,7957
523283 Vrbnica 807 8 105 0,7599
524077 Vrbov 703 7 654 1,4380
501409 Vrbová nad Váhom 401 4 109 0,7648
504971 Vrbovce 303 3 341 1,0514
507750 Vrbové 204 2 182 0,8550
516538 Vrbovka 610 6 151 0,8167
513784 Vrchteplá 306 3 522 1,2750
512796 Vrícko 506 5 588 1,3565
557625 Vršatské Podhradie 302 3 659 1,4442
557358 Vrútky 506 5 381 1,1008
522163 Vtáčkovce 806 8 395 1,1181
524085 Výborná 703 7 701 1,4960
500941 Výčapy-Opatovce 403 4 152 0,8179
502014 Vydrany 201 2 116 0,7735
557498 Vydrná 308 3 409 1,1354
524093 Vydrník 706 7 601 1,3725
517364 Vyhne 613 6 344 1,0551
511170 Východná 505 5 760 1,5689
521001 Výrava 705 7 357 1,0711
505765 Vysočany 301 3 258 0,9489
517372 Vysoká 602 6 669 1,4565
525421 Vysoká 708 7 549 1,3083
509515 Vysoká nad Kysucou 502 5 688 1,4800
523291 Vysoká nad Uhom 807 8 106 0,7611
508349 Vysoká pri Morave 106 1 144 0,8081
560103 Vysoké Tatry 706 7 950 1,8036
528021 Vyškovce 711 7 217 0,8982
502944 Vyškovce nad Ipľom 402 4 140 0,8031
511188 Vyšná Boca 505 5 953 1,8073
522171 Vyšná Hutka 806 8 197 0,8735
521019 Vyšná Jablonka 702 7 361 1,0761
528030 Vyšná Jedľová 712 7 312 1,0156
522180 Vyšná Kamenica 806 8 354 1,0674
522198 Vyšná Myšľa 806 8 233 0,9180
528048 Vyšná Olšava 711 7 204 0,8822
528056 Vyšná Pisaná 712 7 364 1,0798
519910 Vyšná Polianka 701 7 452 1,1885
523305 Vyšná Rybnica 809 8 219 0,9007
529249 Vyšná Sitnica 702 7 193 0,8686
526347 Vyšná Slaná 808 8 482 1,2255
525430 Vyšná Šebastová 707 7 372 1,0897
519928 Vyšná Voľa 701 7 325 1,0316
521027 Vyšné Ladičkovce 702 7 232 0,9167
502952 Vyšné nad Hronom 402 4 153 0,8192
523313 Vyšné Nemecké 809 8 132 0,7932
523321 Vyšné Remety 809 8 208 0,8871
526606 Vyšné Repaše 704 7 805 1,6245
527092 Vyšné Ružbachy 710 7 625 1,4022
557901 Vyšné Valice 609 6 230 0,9143
522201 Vyšný Čaj 806 8 230 0,9143
560073 Vyšný Hrabovec 711 7 176 0,8476
521035 Vyšný Hrušov 702 7 185 0,8587
529117 Vyšný Kazimír 713 7 201 0,8785
522210 Vyšný Klátov 806 8 486 1,2305
528064 Vyšný Komárnik 712 7 434 1,1663
519944 Vyšný Kručov 701 7 196 0,8723
510181 Vyšný Kubín 503 5 522 1,2750
582093 Vyšný Medzev 806 8 387 1,1082
528072 Vyšný Mirošov 712 7 345 1,0563
528081 Vyšný Orlík 712 7 264 0,9563
515809 Vyšný Skálnik 609 6 236 0,9217
526614 Vyšný Slavkov 704 7 561 1,3231
519952 Vyšný Tvarožec 701 7 495 1,2416
529257 Vyšný Žipov 713 7 152 0,8179
510190 Zábiedovo 510 5 668 1,4553
512818 Záborie 506 5 501 1,2490
525448 Záborské 707 7 327 1,0341
559881 Zádiel 806 8 246 0,9340
515817 Zádor 609 6 164 0,8328
523330 Záhor 809 8 109 0,7648
516546 Záhorce 610 6 154 0,8204
508365 Záhorská Ves 106 1 145 0,8093
525456 Záhradné 707 7 313 1,0168
557927 Zacharovce 609 6 294 0,9933
510203 Zákamenné 507 5 703 1,4985
509523 Zákopčie 502 5 572 1,3367
502961 Zalaba 402 4 125 0,7846
524115 Zálesie 703 7 677 1,4664
555509 Zálesie 108 1 130 0,7908
523241 Zalužice 807 8 124 0,7833
556475 Zamarovce 309 3 216 0,8970
529265 Zámutov 713 7 272 0,9662
513814 Záriečie 308 3 333 1,0415
513822 Záskalie 306 3 397 1,1206
543977 Zatín 811 8 100 0,7537
505773 Závada 406 4 247 0,9353
516554 Závada 610 6 218 0,8995
529273 Závada 702 7 300 1,0007
521043 Závadka 702 7 152 0,8179
523348 Závadka 807 8 108 0,7636
526631 Závadka 801 8 819 1,6418
509124 Závadka nad Hronom 603 6 618 1,3935
507768 Zavar 207 2 137 0,7994
511196 Závažná Poruba 505 5 616 1,3911
504980 Závod 106 1 161 0,8291
510211 Zázrivá 503 5 669 1,4565
543985 Zbehňov 811 8 170 0,8402
500950 Zbehy 403 4 154 0,8204
521051 Zboj 709 7 345 1,0563
521060 Zbojné 705 7 262 0,9538
519961 Zborov 701 7 323 1,0292
509531 Zborov nad Bystricou 502 5 419 1,1477
502979 Zbrojníky 402 4 177 0,8488
521078 Zbudská Belá 705 7 263 0,9550
521086 Zbudské Dlhé 702 7 199 0,8760
523356 Zbudza 807 8 127 0,7871
518131 Zbyňov 511 5 427 1,1576
507776 Zeleneč 207 2 145 0,8093
501417 Zemianska Olča 401 4 111 0,7673
514454 Zemianske Kostoľany 307 3 232 0,9167
556441 Zemianske Podhradie 304 3 244 0,9316
504181 Zemianske Sady 202 2 153 0,8192
518956 Zemiansky Vrbovok 605 6 414 1,1416
503649 Zemné 404 4 112 0,7685
543993 Zemplín 811 8 110 0,7661
544001 Zemplínska Nová Ves 811 8 122 0,7809
523364 Zemplínska Široká 807 8 103 0,7574
544019 Zemplínska Teplica 811 8 204 0,8822
521108 Zemplínske Hámre 709 7 347 1,0588
544027 Zemplínske Hradište 811 8 103 0,7574
544035 Zemplínske Jastrabie 811 8 115 0,7722
522635 Zemplínske Kopčany 807 8 104 0,7586
544043 Zemplínsky Branč 811 8 108 0,7636
525472 Zlatá Baňa 707 7 544 1,3021
522244 Zlatá Idka 806 8 662 1,4479
519979 Zlaté 701 7 389 1,1107
502022 Zlaté Klasy 201 2 122 0,7809
500968 Zlaté Moravce 407 4 192 0,8673
501425 Zlatná na Ostrove 401 4 110 0,7661
529281 Zlatník 713 7 245 0,9328
505790 Zlatníky 301 3 265 0,9575
500976 Zlatno 407 4 327 1,0341
582051 Zlatno 607 6 389 1,1107
513865 Zliechov 302 3 562 1,3244
508381 Zohor 106 1 146 0,8105
516562 Zombor 610 6 181 0,8538
500348 Zubák 308 3 418 1,1465
510238 Zuberec 510 5 762 1,5714
521116 Zubné 702 7 233 0,9180
510246 Zubrohlava 507 5 630 1,4083
518158 Zvolen 611 6 374 1,0921
518972 Zvolenská Slatina 611 6 328 1,0353
581488 Zvončín 207 2 156 0,8229
512834 Žabokreky 506 5 428 1,1588
505803 Žabokreky nad Nitrou 305 3 192 0,8673
526649 Žakarovce 801 8 533 1,2885
524123 Žakovce 703 7 665 1,4516
529290 Žalobín 713 7 143 0,8068
522252 Žarnov 806 8 197 0,8735
517381 Žarnovica 612 6 252 0,9415
510254 Žaškov 503 5 479 1,2218
523372 Žbince 807 8 104 0,7586
522261 Ždaňa 806 8 178 0,8500
524131 Ždiar 706 7 895 1,7357
525499 Žehňa 707 7 394 1,1168
526657 Žehra 810 8 450 1,1860
518981 Železná Breznica 611 6 449 1,1848
519987 Železník 712 7 176 0,8476
502987 Želiezovce 402 4 139 0,8019
519995 Želmanovce 712 7 238 0,9242
516571 Želovce 610 6 156 0,8229
502995 Žemberovce 402 4 221 0,9032
503002 Žemliare 402 4 150 0,8155
511200 Žiar 505 5 759 1,5677
515833 Žiar 608 6 180 0,8525
516589 Žiar nad Hronom 613 6 272 0,9662
518999 Žibritov 605 6 487 1,2317
504190 Žihárec 405 4 111 0,7673
500984 Žikava 407 4 274 0,9686
517402 Žilina 511 5 378 1,0971
515841 Žíp 609 6 174 0,8451
525502 Žipov 707 7 391 1,1131
500992 Žirany 403 4 251 0,9402
582816 Žitavany 407 4 204 0,8822
501018 Žitavce 403 4 141 0,8043
505811 Žitná-Radiša 301 3 271 0,9649
507792 Žlkovce 203 2 144 0,8081
525511 Župčany 707 7 315 1,0193
517399 Župkov 612 6 315 1,0193“.
4.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE
Tabuľka č. 1 – Hodnoty koeficientov spolu s koeficientmi materských škôl s počtom detí nad 25
Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadenia Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 13,0
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 8,0
3 Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov1) 61,0
4 Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 31,0
5 Žiak školského klubu detí2) 6,0
6 Žiak centra voľného času a žiak školského strediska záujmovej činnosti2) 3,7
7 Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou3) 2,0
8 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou4) 4,0
9 Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom5) 2,0
10 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom6) 4,0
11 Žiak jazykovej školy 0,6
1)
Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.
2)
Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia je žiak školského klubu detí, centra voľného času alebo školského strediska záujmovej činnosti podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z.
3)
Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy na území obce zriadenej obcou.
4)
Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy internátnej na území obce zriadenej obcou.
5)
Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.
6)
Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.
Tabuľka č. 2 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25
Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
do 10 20,6
od 11 do 15 12,6
od 16 do 20 6,5
od 21 do 25 1,7“.
5.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:
„Príloha č. 3a k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŠTÁTOM UZNANEJ CIRKVI, NÁBOŽENSKEJ SPOLOČNOSTI (ĎALEJ LEN „CIRKEV"), FYZICKEJ OSOBY ALEBO INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY (ĎALEJ LEN „SÚKROMNÁ OSOBA")1)
Hodnoty koeficientov pre žiakov (deti) do 15 rokov veku2)
Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadenia Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 8,7
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 5,4
3 Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov3) 41,0
4 Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 21,0
5 Žiak školského klubu detí 3,9
6 Žiak centra voľného času a žiak školského strediska záujmovej činnosti 2,4
7 Potenciálny stravník – žiak základnej školy, špeciálnej základnej školy a gymnázia zriadených cirkvou alebo súkromnou osobou4) 1,3
8 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej cirkvou alebo súkromnou osobou5) 2,6
9 Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom6) 2,0
10 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom7) 4,0
11 Dieťa špeciálnej materskej školy vo veku do troch rokov3) 102,5
12 Dieťa špeciálnej materskej školy vo veku od troch rokov 52,5
13 Dieťa materskej školy a špeciálnej materskej školy pri zdravotníckom zariadení8) 31,5
14 Žiak školského klubu detí pri špeciálnej škole 9,7
15 Žiak školského klubu detí pri zdravotníckom zariadení8) 5,8
16 Dieťa v diagnostickom centre a v reedukačnom domove pre mládež8) 115,0
17 Dieťa v reedukačnom detskom domove a v liečebno-výchovnom sanatóriu8) 96,2
18 Dieťa v centre výchovnej a psychologickej prevencie9) 0,1
19 Dieťa v pedagogicko-psychologickej poradni9) 0,2
20 Dieťa v špeciálnopedagogickej poradni a v detskom integračnom centre9) 2,0
21 Žiak jazykovej školy 0,4
22 Žiak domova mládeže 15,0
1)
§ 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Za žiaka (dieťa) do 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru sa považuje žiak (dieťa), ktorý k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, nedovŕšil 15 rokov veku.
3)
Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.
4)
Potenciálny stravník – žiak základnej školy, špeciálnej základnej školy a gymnázia, zriadených cirkvou alebo súkromnou osobou, je každý žiak
a)
základnej školy a špeciálnej základnej školy na území obce zriadenej cirkvou alebo súkromnou osobou,
b)
5-ročného, 6-ročného a 8-ročného gymnázia na území obce zriadeného cirkvou alebo súkromnou osobou vo veku do 15 rokov.
5)
Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej cirkvou alebo súkromnou osobou, je každý žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej na území obce zriadenej cirkvou alebo súkromnou osobou.
6)
Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného cirkvou alebo súkromnou osobou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.
7)
Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného cirkvou alebo súkromnou osobou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.
8)
Počet žiakov (detí) na kalendárny rok sa určí ako skutočný priemerný prepočítaný denný počet žiakov (detí) za predchádzajúci školský rok. V novovzniknutých školských zariadeniach sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje.
9)
Počet detí na kalendárny rok sa určí ako skutočný počet evidovaných klientov (detí) za predchádzajúci školský rok. V novovzniknutých školských zariadeniach sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje.“.
6.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VZOREC NA VÝPOČET PODIELU OBCE NA VÝNOSE DANE
Vzorec 04
Vysvetlivky:
PDi podiel obce „i“ na výnose dane v Sk
PDi a1  podiel obce „i“ na výnose dane v Sk neupravený koeficientom nadmorskej výšky obce
PDi a2  podiel obce „i“ na výnose dane v Sk upravený koeficientom nadmorskej výšky obce
VD výnos dane podľa § 2 zákona v Sk
OBi počet obyvateľov obce „i“ k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
OB počet obyvateľov Slovenskej republiky k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
knv koeficient nadmorskej výšky obce „i“
ki koeficient obce „i“
cj koeficient školského zariadenia a základnej umeleckej školy „j“ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
cm koeficient školského zariadenia a základnej umeleckej školy „m“ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby
zij počet žiakov (detí) základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce „i“ a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
zim počet žiakov (detí) základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu detí, centra voľného času, školského strediska záujmovej činnosti, jazykovej školy, špeciálnej materskej školy a školského klubu detí pri špeciálnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka do 15 rokov veku
  skutočný priemerný prepočítaný denný počet žiakov (detí) za predchádzajúci školský rok v materskej škole a špeciálnej materskej škole pri zdravotníckom zariadení, školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení, diagnostickom centre, liečebno-výchovnom sanatóriu, reedukačnom detskom domove a reedukačnom domove pre mládež v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ do 15 rokov veku; v novovzniknutom školskom zariadení sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
  skutočný počet evidovaných klientov (detí) za predchádzajúci školský rok v centre výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologickej poradni, špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ do 15 rokov veku; v novovzniknutom školskom zariadení sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
Zj celkový počet žiakov (detí) „j“ v Slovenskej republike v základných umeleckých školách, v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
Zm celkový počet žiakov (detí) „m“ v Slovenskej republike v základných umeleckých školách, materských školách, školských kluboch detí, centrách voľného času, školských strediskách záujmovej činnosti, jazykových školách, špeciálnych materských školách a školských kluboch detí pri špeciálnych školách v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka do 15 rokov veku
  celkový skutočný priemerný prepočítaný denný počet žiakov (detí) v Slovenskej republike za predchádzajúci školský rok v materských školách a špeciálnych materských školách pri zdravotníckych zariadeniach, školských kluboch detí pri zdravotníckych zariadeniach, diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách, reedukačných detských domovoch a reedukačných domovoch pre mládež „m“ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb do 15 rokov veku; v novovzniknutých školských zariadeniach sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školských zariadení podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
  celkový skutočný počet evidovaných klientov (detí) v Slovenskej republike za predchádzajúci školský rok v centrách výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologických poradní, špeciálnopedagogických poradní a detských integračných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb do 15 rokov veku; v novovzniknutých školských zariadeniach sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školských zariadení podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
OBi pp   počet obyvateľov obce „i“, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
OBpp     počet obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
i údaj týkajúci sa príslušnej obce
j údaj týkajúci sa príslušnej základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
m údaj týkajúci sa príslušnej základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromnej osoby
n počet obcí“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.