História predpisu 544/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2007 - 29.02.2016