História predpisu 527/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2007 - 14.03.2023