413/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 24. augusta 2007,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Úseky diaľnic, ktoré možno užívať od 1. januára 2009 len po úhrade mýta, označujú sa dopravnými značkami „Diaľnica“ (D 31a) a „Koniec diaľnice“ (D 31b).
(2)
Úseky ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať od 1. januára 2009 len po úhrade mýta, označujú sa dopravnými značkami „Cesta pre motorové vozidlá“ (D 32a) a „Koniec cesty pre motorové vozidlá“ (D 32b).
(3)
Začiatok úsekov ciest I. triedy, ktoré možno užívať od 1. januára 2009 motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča len po úhrade mýta, označuje sa dodatkovou tabuľou s nápisom „Mýto nad 3,5 t, Toll over 3,5 t, Maut über 3,5 t“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta I. triedy“ (D 44b). Koniec takého úseku sa označuje dodatkovou tabuľou s nápisom „Mýto nad 3,5 t, Toll over 3,5 t, Maut über 3,5 t“ prečiarknutou červenou čiarou umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta I. triedy“ (D 44b).
(4)
Vzor dodatkových tabúľ je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Začiatok úsekov diaľnic, ktorý možno užívať od 1. januára 2009 bez úhrady mýta, označuje sa dodatkovou tabuľou s nápisom „Bez mýta, Without Toll, Ohne Maut“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (D 31a).
(2)
Začiatok úsekov ciest pre motorové vozidlá, ktorý možno užívať od 1. januára 2009 bez úhrady mýta, označuje sa dodatkovou tabuľou s nápisom „Bez mýta, Without Toll, Ohne Maut“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta pre motorové vozidlá“ (D 32a).
§ 3
Zoznam úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktoré možno užívať len po úhrade mýta, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
v z. Milan Mojš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 413/2007 Z. z.
VZOR DODATKOVÝCH TABÚĽ
PRE ÚSEKY CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ LEN PO ÚHRADE MÝTA
VZOR DODATKOVÝCH TABÚĽ
PRE ÚSEKY DIAĽNÍC A CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ BEZ ÚHRADY MÝTA
Príloha č. 2 k vyhláške č. 413/2007 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ LEN PO ÚHRADE MÝTA
Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Dĺžka
[km]
Spoplat.
[km]
1. Zoznam úsekov na diaľnici D1
Bratislava, Petržalka (Pečňa) D1, D2, I/2, I/61, MK Bratislava, Viedenská cesta D1, I/2, I/61, MK 1,83 0,00
Bratislava, Viedenská cesta D1, I/2, I/61, MK Bratislava, Prístavný most D1, I/2, I/61, MK 3,35 0,00
Bratislava, Prístavný most D1, I/2, I/61, MK Bratislava, Nivy D1, I/61, MK 1,94 0,00
Bratislava, Nivy D1, I/61, MK Bratislava, Ružinov D1, I/63 2,15 0,00
Bratislava, Ružinov D1, I/63 Bratislava, Trnávka D1, MK 1,57 0,00
Bratislava, Trnávka D1, MK Bratislava, Trnávka (letisko) D1, MK 0,83 0,00
Bratislava, Trnávka (letisko) D1, MK Bratislava, Trnávka (Vajnory) D1, PD3 /I/61, MK 2,03 0,00
Bratislava, Trnávka (Vajnory) D1, PD3 /I/61, MK Senec D1, II/503 13,98 13,98
Senec D1, II/503 Trnava, Modranka D1, I/51 23,09 23,09
Trnava, Modranka D1, I/51 Trakovice D1, II/513 15,88 15,88
Trakovice D1, II/513 Žlkovce D1, I/61 2,58 2,58
Žlkovce D1, I/61 Piešťany D1, II/499 15,28 15,28
Piešťany D1, II/499 Horná Streda D1, I/61 8,15 8,15
Horná Streda D1, I/61 Lúka D1, PD4 3,85 3,85
Lúka D1, PD4 Beckov D1, II/515 10,23 10,23
Beckov D1, II/515 Chocholná, Velčice D1, I/50 13,06 13,06
Chocholná, Velčice D1, I/50 Záblatie D1, PD5 5,77 5,77
Záblatie D1, PD5 Zlatovce D1, MK 1,72 1,72
Zlatovce D1, MK Dubnica nad Váhom D1, I/57 11,49 11,49
Dubnica nad Váhom D1, I/57 Ilava D1, II/574A 7,26 7,26
Ilava D1, II/574A Ladce D1, I/61 8,61 8,61
Ladce D1, I/61 Beluša, Visolaje D1, I/49A 2,99 2,99
Beluša, Visolaje D1, I/49A Sverepec kon.smer.rozd.D1, okr.PB 7,95 7,95
Ivachnová zač. smer.rozd.D1, okr. RK Ivachnová (Liptovský Michal) D1, I/18 0,96 0,96
Ivachnová (Liptovský Michal) D1, I/18 Liptovský Mikuláš D1, II/584 13,69 13,69
Liptovský Mikuláš D1, II/584 Uhorská Ves D1, III/018137 6,79 6,79
Uhorská Ves D1, III/018137 Liptovský Peter D1, II/537 4,47 4,47
Liptovský Peter D1, II/537 Hybe D1 /I/18 8,77 8,77
Hybe D1 /I/18 Važec D1, I/18 10,61 10,61
Jablonov I/18, III/018252 Jablonov I/18 0,78 0,78
Jablonov I/18 Studenec I/18, II/547 2,31 2,31
Behárovce D1, I/18 Behárovce (Široké) D1, I/18 7,80 7,80
Behárovce (Široké) D1, I/18 Fričovce D1, I/18 6,62 6,62
Fričovce D1, I/18 D1/ I/18 0,23 0,23
Haniska D1, III/068010 Lemešany D1, III/068010 10,88 10,88
Lemešany D1, III/068010 Budimír D1, I/68, III/068019 9,43 9,43
2. Zoznam úsekov na diaľnici D2 štátna hranica SR/ČR – Staré Grunty – Lafranconi – štátna hranica SR/MR
hranica ČR/SR Kúty D2, I/2 3,62 3,62
Kúty D2, I/2 Malacky D2, II/503 24,09 24,09
Malacky D2, II/503 Lozorno D2, PD1 7,87 7,87
Lozorno D2, PD1 Stupava D2, I/2 3,61 3,61
Stupava D2, I/2 Bratislava, Záhorská Bystrica D2, II/505 14,32 14,32
Bratislava, Lamač D2, I/2 Staré Grunty 1,02 2,54
Bratislava, Lafranconi D2, I/2, MK Bratislava, Petržalka D1, D2, I/2, I/61, MK 2,61 0,00
Bratislava, Záhorská Bystrica D2, II/505 Bratislava, Lamač D2, I/2 2,54 0,00
Bratislava, Petržalka D1, D2, I/2, I/61, MK Bratislava, Petržalka D2, D4, PD 2 6,68 6,68
Bratislava, Petržalka D2, D4, PD 2 štátna hranica SR/MR 9,74 9,74
3. Zoznam úsekov na ceste I/11 (D3)
Žilina I/11 križovatka ŽSR I/11 1,00 1,00
križovatka ŽSR I/11 Brodno I/11, MK 1,43 1,43
Brodno I/11, MK 1,19 1,19
Čadca I/11, I/11A Oščadnica I/11A, I/11B 4,52 4,52
Osčadnica I/11A, I/11B Osčadnica I/11, III/011059 0,07 0,07
Osčadnica I/11A, III/011059 Čadca I/11, II/520, III/011087 2,32 2,32
Čadca I/11, II/520, III/011087 Kysucký Lieskovec I/11, III/011087 6,70 6,70
Kysucký Lieskovec I/11, III/011087 Ochodnica I/11, III/011061 1,02 1,02
I/11, III/011060 I/11, III/011062 0,33 0,33
4. Zoznam úsekov na diaľnici D4 štátna hranica MR/SR – križovatka s D2
štátna hranica MR/SR hraničná správa Bratislava, Colný úrad 0,70 0,70
Bratislava, Jarovce D2 1,02 1,02
Bratislava, Jarovce D2 Bratislava, Jarovce D2 1,04 1,04
5. Zoznam úsekov na ceste I/51 (R1)
Trnava I/51, I/51Z Modranka I/51, MK 1,54 1,54
Modranka I/51, MK Trnava, Modranka D1, I/51 1,19 1,19
Trnava, Modranka D1, I/51 Vlčkovce I/51, III/051032, III/062008 2,89 2,89
Vlčkovce I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce I/51, III/051032 2,39 2,39
Vlčkovce I/51, III/051032 Sereď I/51, III051028 3,30 3,30
Sereď I/51, III051028 Sereď I/51, I/62 2,43 2,43
Sereď I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,08 2,08
Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa I/51, I/62, II/573 4,36 4,36
Šoporňa I/51, I/62, II/573 Šoporňa I/51, III/507006 1,69 1,69
Šoporňa I/51, III/507006 Malý Báb I/51, III/051074 5,17 5,17
Malý Báb I/51, III/051074 Veľký Báb I/51, III/513011 1,85 1,85
Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9,80 9,80
Lužianky I/51, III/513011A Nitra, Mlynárce I/51, II/513, III/513011 2,60 2,60
Nitra, Mlynárce I/51, II/513, III/513011 Nitra, Mlynárce I/51, MK 0,48 0,48
Nitra, Mlynárce I/51, MK Nitra, Zobor I/51, I/64 2,90 2,90
Nitra, Zobor I/51, I/64 1,26 1,26
Volkovce I/65, III/511012 Olichov I/65, III/510026 0,35 0,35
Olichov I/65, III/510026 Čaradice I/65, III/076001 1,30 1,30
Čaradice I/65, III/076001 Čaradice I/65 3,85 3,85
Čaradice I/65 Hronský Beňadik I/65, I/76, I/65A 3,71 3,71
Hronský Beňadik I/65, I/76, I/65A Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,01 8,01
Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65, III/065013 4,58 4,58
Rudno nad Hronom I/65, III/065013 Žarnovica I/65, II/428 5,12 5,12
Žarnovica I/65, II/428 Žarnovica I/65, II/429 4,94 4,94
Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/50092, III/50076 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,65 9,65
Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča I/50, III/050092 0,67 0,67
Budča I/50, III/050092 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 1,55 1,55
Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 Budča I/50, I/69A, III/050149 1,93 1,93
Budča I/50, I/69A, III/050149 Zvolen I/69A, III/069002, III/50085 2,99 2,99
Zvolen I/69A, III/069002, III/50085 Kováčová (Hájniky) I/69, I/66A, I/66 2,02 2,02
Kováčová (Hájniky) I/69, I/66A, I/66 Sliač (Hájniky) I/69, I/66, I/66C 1,13 1,13
Sliač (Hájniky) I/69, I/66, I/66C Sielnica I/66, III/066014 2,59 2,59
Sielnica I/66, III/066014 Kremnička I/66, I/69 8,31 8,31
Kremnička I/66, I/69 Radvaň I/66, MK 1,51 1,51
Radvaň I/66, MK Banská Bystrica I/66, I/59, III/066024 1,41 1,41
Banská Bystrica I/66, I/59, III/066024 Banská Bystrica I/59, II/578 1,57 1,57
Banská Bystrica I/59, II/578 Banská Bystrica (Kostiviarska) I/59 1,13 1,13
Banská Bystrica (Kostiviarska) I/59 Banská Bystrica I/59 0,19 0,19
6. Zoznam úsekov na ceste I/50 (R2)
štátna hranica ČR/SR I/50 Drietoma I/50, III/05265 1,30 1,30
I/50, III/05265 I/50, III/05259 2,73 2,73
I/50, III/05259 Drietoma I/50, III/050264 1,49 1,49
Drietoma I/50, III/050264 Kostolná (Záriečie) 1,30 1,30
Kostolná (Záriečie) Opatovce I/50, I/61 1,96 1,96
Opatovce I/50, I/61 Chocholná (Velčice) D1, I/50 0,58 0,58
Budča I/50, I69A/III050149 Pustý Hrad I/50, I/66 2,80 2,80
Pustý Hrad I/50, I/66 Zvolen I/50, III066022 2,50 2,50
Brzotín I/50, III/050060 Brzotín I/50, III/050060 2,20 2,20
Brzotín I/50, III/050060 I/50, III/050156 0,53 0,53
I/50, III/050156 Jovice I/50, III/050157 0,45 0,45
Jovice I/50, III/050157 I/50, II/526 0,11 0,11
Hrhov I/50, III/050251 Hrhov I/50, III/050165 0,80 0,80
Hrhov I/50, III/050165 Včeláre I/50, III/050166 3,23 3,23
Včeláre I/50, III/050166 Dvorníky I/50, III/050238 2,11 2,11
Dvorníky I/50, III/050238 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 4,13 4,13
Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 Turňa nad Bodvou I/50, III/050238 0,65 0,65
Turňa nad Bodvou I/50, III/050238 Moldava I/50, II/550 7,26 7,26
Moldava I/50, II/550 Mokrance I/50, III/550002 4,55 4,55
Košice (Šaca) I/50, MK Košice (Šaca) I/50, III/050187 2,18 2,18
Košice (Šaca) I/50, III/050187 Košice, Poľov I/50, III/ 050190 2,36 2,36
Košice, Poľov I/50, III/ 050190 Košice, Poľov/Barca I/50, II/548 1,98 1,98
Košice, Poľov/Barca I/50, II/548 Košice, Pereš I/50, III/050191 1,19 1,19
Košice, Pereš I/50, III/050191 Košice, juh, Barca I/50, III/050192, MK 1,12 1,12
Košice, juh, Barca I/50, III/050192, MK Košice, juh I/50, MK 2,11 2,11
Košice, juh I/50, MK Košice, juh/VSS I/50, I/68, MK 0,50 0,50
7. Zoznam úsekov na cestách I/50, I/68 (R4)
Košice, juh/VSS I/50, I/68, MK Košice, Nad jazerom I/50, II/552 0,67 0,67
Košice, Nad jazerom I/50, II/552 Košice (Vyšné Opátske) I/50,MK 1,68 1,68
Košice (Vyšné Opátske) I/50,MK Košice (Vyšné Opátske) I/50 0,60 0,60
Košice (Vyšné Opátske) I/50 Prešovská, Sečovská I/50, I/68 1,78 1,78
Košice, juh/VSS I/50, I/68, MK Barca pri Košiciach I/68 1,81 1,81
Barca pri Košiciach I/68 I/68, III068021 0,75 0,75
Budimír D1, I/68, III/068019 Košice (Furča) I/68, MK 2,48 2,48
Košice (Furča) I/68, MK Ťahanovce I/68, II/547 4,22 4,22
Ťahanovce I/68, II/547 Košice (stred) I/68 1,30 1,30
Košice (Stred) I/68 Prešovská, Sečovská I/50, I/68 0,48 0,48
8. Zoznam úsekov na ceste pre motorové vozidlá (R5)
štátna hranica PR/SR I/11 I/12 0,22 0,22
I/12 I/11 1,77 1,77
9. Zoznam úsekov na ceste I/49 (R6)
Púchov I/49, II/507 Dolné Kočkovce I/49, I/49A 4,51 4,51
Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša I/49, I/49A 1,74 1,74
Beluša I/49, I/49 A Beluša (Visolaje) 0,40 0,40
Beluša (Visolaje) Beluša (Visolaje) 0,14 0,14
10. Zoznam úsekov na ceste I/61
Bratislava I/61, D1 Ivanka pri Dunaji I/61, III/061004 2,72 2,72
Ivanka pri Dunaji I/61, III/061004 Bernolákovo I/61, III/502002 4,43 4,43
Bernolákovo I/61, III/502002 Veľký Biel I/61, III 061066 5,14 3,86
Veľký Biel I/61, III 061066 Senec 1 I/61, I/62, II/503 1,66 1,06
Senec 1 I/61, III/061002 križovatka s D1 I/61, D1 2,93 2,05
Senec 1 I/61, I/62, II/503 Senec 2 I/61, III/503007 0,98 0,00
Senec 2 I/61, III/503007 Senec 3 I/61, III/061002 0,28 0,00
Senec 3 I/61, III/061002 Senec 4 I/61/III/061067/III/061006 0,74 0,00
Senec 4 I/61/III/061067/III/061006 Senec 5 I/61, III/061002 0,05 0,00
križovatka s D1 I/61, D1 Blatné I/61, III061009 2,06 1,48
Blatné I/61, III061009 Blatné I/61, III/061011 0,08 0,00
Blatné I/61, III/061011 Kaplna I/61, III/504002, III/062004 4,06 3,72
Kaplna I/61, III/504002, III/062004 I/61, III/061012 1,14 0,96
I/61, III/061012 Cífer 1 I/61, III/061013 3,34 3,34
Cífer 1 I/61, III/061013 Cífer 2 I/61, III/ 061016 0,05 0,05
Cífer 2 I/61, III/ 061016 I/61, 061070 4,58 4,58
I/61, 061070 I/61, III/061017 1,28 1,28
I/61, III/061017 Trnava 1,98 0,83
Trnava 2 I/51Z, III/061018 0,88 0,00
Trnava 2 I/51Z, III/061018 Trnava 3 1,42 0,00
Trnava 3 Trnava 4 I/51, I/51Z 0,37 0,00
Trnava 4 I/51, I/51Z Trnava 5 I/51, III/051031 1,62 0,00
Trnava 5 I/51, III/051031 Trnava 6 I/51, III/051031 0,07 0,00
Trnava 6 I/51, III/051031 Trnava 7 1,00 0,00
Trnava 7 Trnava 4 I/51, I/51Z 1,57 0,00
Trnava 8 I/61, I/51 Bučany 1 I/61, III/061069 7,21 7,21
Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,60 0,60
Bučany 2 I/61, III/062008 Trakovice I/61, III/061019/II/513 1,21 1,21
Trakovice I/61, III/061019/II/513 Žlkovce I/61, III/504015 2,92 2,92
Žlkovce I/61, III/504015 I/61, D1 0,63 0,63
I/61, D1 Červeník 1 I/61, III/061020 1,32 1,32
Červeník 1 I/61, III/061020 Červeník 2 I/61, III/513002 1,19 1,19
Červeník 2 I/61, III/513002 Madunice I/61, III/504019 2,87 1,17
Madunice I/61, III/504019 I/61, III/061077 2,27 2,27
I/61, III/061077 Drahovce I/61, III/061077 2,01 1,83
Drahovce I/61, III/061077 Piešťany 1 I/61, II/499 7,72 5,88
Piešťany 1 I/61, II/499 Piešťany I/61, III/061021 1,95 0,00
Piešťany I/61, III/061021 Horná Streda 5,17 4,04
Horná Streda Horná Streda I/61, III/061023 1,23 0,33
Horná Streda I/61, III/061023 Nové Mesto n/V I/61, II/515, I/54 12,09 6,19
Nové Mesto n/V I/61, II/515, I/54 I/61, III/061024 4,47 4,23
I/61, III/061024 I/61, III/061028 1,68 1,68
I/61, III/061028 Velčice I/61, I/50 8,12 8,12
Velčice I/61, I/50 Záriečie I/61, III/061028 1,91 1,91
Záriečie I/61, III/061028 I/61, III/061031 2,39 2,25
I/61, III/061031 Záblatie PD/5, I/61, MK 0,77 0,54
Záblatie PD/5, I/61, MK Trenčín 1 I/61, III/061032 0,71 0,00
Trenčín 1 I/61, III/061032 Trenčín 2 I/61, II/507 0,99 0,00
Trenčín 2 I/61, II/507 Trenčín 3 I/61, II/507 1,09 0,19
Trenčín 3 I/61, II/507 Trenčín 4 0,36 0,00
Trenčín 4 Trenčín 5 I/61, III/061034 1,58 0,00
Trenčín 5 I/61, III/061034 Trenčín 6 I/61, III/061035 1,69 0,00
Trenčín 6 I/61, III/061035 Trenčianska Teplá I/61, II/516 4,95 1,23
Trenčianska Teplá I/61, II/516 Nová Dubnica I/61, III/061064 1,42 1,42
Nová Dubnica I/61, III/061064 I/61, III/061037 0,80 0,80
I/61, III/061037 I/61, I/57 0,87 0,87
I/61, I/57 Dubnica I/61, III/061039 4,85 4,85
Dubnica I/61, III/061039 Ilava I/61, II/574 3,19 0,97
Ilava I/61, II/574 Košeca I/61, III/061040 2,18 0,85
Košeca I/61, III/061040 Ladce I/61, III/061047 4,26 1,60
Ladce I/61, III/061047 I/61, III/061047 2,28 1,34
I/61, III/061047 Beluša 1 I/61, III/061049 1,50 1,33
Beluša 1 I/61, III/061049 Beluša 2 I/61, III/061047 0,56 0,00
Beluša 2 I/61, III/061047 Beluša 3 I/61, I/49 1,00 0,00
Beluša 3 I/61, I/49 Beluša 4 0,72 0,00
Beluša 4 I/61, III/06105 3,43 2,37
I/61, III/06105 I/61, III/061051 0,31 0,31
I/61, III/061051 Sverepec I/61 3,55 3,55
11. Zoznam úsekov na ceste I/18
Ivachnová 1 I/18, D1 Liptovská Teplá I/18, III/018097 0,38 0,38
Liptovská Teplá I/18, III/018097 I/18, D1 1,02 0,77
I/18, D1 Partizánska Lupča I/18, III/059008 3,64 3,64
Partizánska Lupča I/18 /III/059008 Malatíny I/18, III/018153, III/018118 2,03 2,03
Malatíny I/18, III/018153, III/018118 Ľubela I/18, III/018120, III/018119 1,81 1,81
Ľubela I/18, III/018120, III/018119 Gôtovany I/18, III/018122 2,31 2,31
Gôtovany I/18, III/018122 Svätý Kríž I/18, III/018123 2,88 2,88
Svätý Kríž I/18, III/018123 Galovany I/18, III/018244 0,97 0,97
Galovany I/18, III/018244 I/18, III/018124 2,61 2,61
I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš 1 I/18, II/584 3,45 1,79
Liptovský Mikuláš 1 I/18, II/584 Liptovský Mikuláš 2 I/18, II/584 0,37 0,00
Liptovský Mikuláš 2 I/18, II/584 Liptovský Mikuláš 3 I/18, III/018130 0,92 0,00
Liptovský Mikuláš 3 I/18, III/018130 0,25 0,00
Liptovský Mikuláš 4 I/18, III/018134 2,32 0,00
Liptovský Mikuláš 4 I/18, III/018134 Liptovský Mikuláš 5 I/18, III/018132 0,25 0,00
Liptovský Mikuláš 5 I/18, III/018132 Beňadiková I/18, III/018135 1,30 0,74
Beňadiková I/18, III/018135 Uhorská Ves I/18, III/018137 1,17 1,17
Uhorská Ves I/18, III/018137 Liptovská Porúbka 1 I/18, III/018140 4,70 4,70
Liptovská Porúbka 1 I/18, III/018140 Liptovská Porúbka 2 I/18, II/537 0,31 0,00
Liptovská Porúbka 2 I/18, II/537 I/18, I/72 4,18 4,13
I/18, I/72 Hybe I/18, D1 5,45 3,62
Hybe I/18, D1 Východná I/18, III/018141 3,78 2,17
Východná I/18, III/018141 I/18, PD-D1 1,51 1,51
I/18, PD-D1 Važec I/18, III/018142 4,26 4,26
Važec I/18, III/018142 I/18, D1 1,96 1,96
I/18, D1 Behárovce 1 I/18, III/547021 0,82 0,82
Behárovce 1 I/18, III/547021 Behárovce 2 I/18, III/018183 0,10 0,10
Behárovce 2 I/18, III/018183 Korytné I/18, III/018184 0,93 0,93
Korytné I/18, III/018184 I/18, III/018185 1,61 1,61
I/18, III/018185 Široké I/18, III/018186 9,74 8,22
Široké I/18, III/018186 I/18, D1 1,10 0,10
I/18, D1 Fričovce I/18, III/018188 3,12 0,97
Fričovce I/18, III/018188 I/18, D1 0,87 0,87
12. Zoznam úsekov na ceste I/68
Prešov I/68, III/068010 Lemešany 1 I/68, III/546001 13,56 9,65
Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 2 I/68, PD - D1 0,41 0,41
Lemešany 2 I/68, PD - D1 I/68, III/068009 5,22 1,63
I/68, III/068009 Budimír I/68, III/068016 1,15 1,15
Budimír I/68, III/068016 I/68, D1 1,80 1,80
13. Zoznam úsekov na ceste I/2
Kúty II/425, I/2 križovatka s D2 I/2, II/500 2,32 1,20
križovatka s D2 I/2, II/500 Sekule I/2, III/002026 4,25 4,00
Sekule I/2, III/002026 I/2, III/002038 1,67 1,61
I/2, III/002038 Moravský Ján I/2, III/002037 0,68 0,60
Moravský Ján I/2, III/002037 Závod I/2, III/002050 5,03 4,67
Závod I/2, III/002050 Veľké Leváre I/2, III/002030, III/002034 4,65 3,77
Veľké Leváre I/2, III/002030, III/002034 Malacky 1 I/2, II/503 7,20 5,91
Malacky 1 I/2, II/503 Malacky 2 I/2, II/503 0,53 0,00
Malacky 2 I/2, II/503 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 7,25 4,68
Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 I/2, PD D2 1,35 1,35
I/2, PD D2 Zohor I/2, III/002037 3,67 3,67
Zohor I/2, III/002037 I/2, D2 0,83 0,83
I/2, D2 Lozorno I/2, II/501 0,18 0,18
Lozorno I/2, II/501 Stupava 1 I/2, III/002039 5,43 4,88
Stupava 1 I/2, III/002039 Stupava 2 I/2, III/002041 0,06 0,00
Stupava 2 I/2, III/002041 Stupava 3 I/2, II/505 1,19 0,00
Stupava 3 I/2, II/505 Záhorská Bystrica I/2, III/002043 2,51 2,51
Záhorská Bystrica I/2, III/002043 Lamač I/2, II/505 4,57 2,48
Lamač I/2, II/505 I/2, D2 2,55 0,31
D2, I/2 Bratislava (Dúbravka) I/2 0,19 0,19
Karlova Ves I/2 Karlova Ves I/2, II/572 0,44 0,44
Karlova Ves I/2, II/572 1,12 0,00
Staré Grunty 0,28 0,00
Petržalka 1 I/2, I/61 1,69 0,00
Petržalka 1 I/2, I/61 ŽSR 0,51 0,00
ŽSR Petržalka 2 1,79 0,00
Petržalka 2 Bratislava (Petržalka) I/2, MK 1,93 0,00
Bratislava (Petržalka) I/2, MK Jarovce I/2, III/002046 2,32 1,52
Jarovce I/2, III/002046 štátna hranica SR/MR I/2 8,31 5,44
14. Zoznam úsekov na ceste I/11
Čadca I/11, I/11A Čadca I/11, I/11A 5,05 5,05
15. Zoznam úsekov na ceste I/65
Hronský Beňadik I/65, I/76 Orovnica I/65, III/065007 2,32 2,27
Orovnica I/65, III/065007 Tekovská Breznica I/65, III/065008 0,91 0,91
Tekovská Breznica I/65, III/065008 I/65, III/065011A 4,78 4,10
16. Zoznam úsekov na ceste I/69
Kováčová 1 zač. I/69 Kováčová 2 I/69, III/069001 0,88 0,24
Kováčová 2 I/69, III/069001 Kováčová 3 I/69, I/66A 0,09 0,00
Kováčová 3 I/69, I/66A I/69, I/66C 1,30 1,10
I/69, I/66C Zvolen (Hájniky) I/69, III/069002 0,58 0,58
Zvolen (Hájniky) I/69, III/069002 Sliač I/69, III/066014 1,05 0,40
Sliač I/69, III/066014 Vlkanová I/69, III/066019 5,70 4,85
17. Zoznam úsekov na križovatke s R2
križovatka s R2 R2 Ožďany III/050115 2,03 1,36
Ožďany III/050115 križovatka s R2 R2 4,06 3,34
Figa III/571039 hranica okresov RA/RS I/50 2,01 0,32
hranica okresov RA/RS I/50 Otročok II/000532 2,58 1,16
Otročok II/000532 Gemer III/050142 1,14 0,25
Gemer III/050142 Tornaľa I/67 0,81 0,81
Tornaľa I/67 Gemerská Panica III/050143 3,53 3,53
Zoznam úsekov na cestách medzinárodnej cestnej siete „E“
18. Zoznam úsekov na ceste E 50
III/050221 2,72 2,72
Považská Bystrica I/61, III/061056 Považská Bystrica I/61, II/517 1,71 0,30
Považská Bystrica I/61, II/517 Považská Bystrica I/61, III/061057 4,02 2,26
Považská Bystrica I/61, III/061057 Považská Bystrica I/61, III/061059 0,34 0,34
Považská Bystrica I/61, III/061059 Plevník I/61, III/061038 2,69 2,69
Plevník I/61, III/061038 Plevník, Drienovo I/61, III/061073 2,31 2,31
Hričov I/18, III/018087 Horný Hričov I/18, III/018087 0,05 0,05
Horný Hričov I/18, III/018087 Žilina I/18, I/11 5,49 3,07
Žilina I/18, III/018089 I/18, III/018249 0,45 0,45
I/18, III/018249 I/18, III/018249 0,03 0,03
I/18, III/018249 Stráňavy I/18, III/018249 4,21 4,21
Stráňavy I/18, III/018249 Stráňavy I/18, III/018248 0,62 0,62
Stráňavy I/18, III/018248 Strečno I/18, III/018160 1,31 1,31
Strečno I/18, III/018160 Strečno I/18, III/018160 1,13 1,13
Strečno I/18, III/018160 hranica okresov MT/ZA I/18 6,98 6,98
hranica okresov MT/ZA I/18 Lipovec I/18, III/018092 3,61 3,61
Lipovec I/18, III/018092 Martin I/18, III/018254 2,14 0,15
Priekopa pri Martine I/18, I/65 I/18, III/018254 1,65 1,65
Martin I/18, III/018254 0,04 0,00
Martin I/18, I/65 1,25 0,00
Martin I/18, I/65 0,06 0,00
0,02 0,00
0,25 0,00
Martin I/18, III/065059 0,34 0,00
Martin I/18, III/065059 Martin I/18, I/65 0,13 0,00
Martin I/18, I/65 0,12 0,00
0,06 0,00
I/18, III/018254 1,65 0,86
I/18, III/018254 Sučany I/18, III/018094 2,79 1,84
Sučany I/18, III/018094 Turany I/18, III/018255 2,90 1,43
Turany I/18, III/018255 Turany I/18, III/018255 1,71 1,71
Turany I/18, III/018255 Krpelany I/18, III/018093 3,19 3,19
Krpelany I/18, III/018093 Ratkovo I/18, III/018145 0,82 0,82
Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo I/18, III/018096 0,90 0,90
Šútovo I/18, III/018096 hranica okresov DK/MT I/18 0,62 0,62
hranica okresov DK/MT I/18 Šútovo I/18, III/018096 0,07 0,07
Šútovo I/18, III/018096 I/18, III/018125 3,39 3,39
I/18, III/018125 I/18, III/018125 1,18 1,18
I/18, III/018125 I/18, I/70 0,07 0,07
I/18, I/70 Kraľovany I/18, I/70 0,04 0,04
Kraľovany I/18, I/70 hranica okresov DK/RK I/18 0,69 0,69
hranica okresov DK/RK I/18 Ľubochňa I/18, III/018101 4,23 1,86
Ľubochňa I/18, III/018101 Ružomberok I/18, III/018098 11,06 7,52
Ružomberok I/18, III/018098 Ružomberok I/18, I/59 1,63 1,63
Ružomberok I/18 I/59 Ružomberok I/18 I/59 0,50 0,00
Štiavnička I/18, I/59 Lisková I/18, III/018111 1,51 0,85
Lisková I/18, III/018111 Lisková I/18, III/018105 1,47 1,47
Lisková I/18, III/018105 Liptovské Sliače I/18, III/018117 1,10 1,10
Liptovské Sliače I/18, III/018117 Ivachnová I/18, D1 2,70 2,70
Važec I/18, D1 hranica okresov LM/PP I/18 3,19 3,19
hranica okresov LM/PP I/18 Štrba I/18, III/018144, II/538 3,19 2,75
Štrba I/18, III/018144, II/538 Mengusovce I/18, II/539 5,50 5,50
Mengusovce I/18, II/539 Lučivná I/18, III/018149 0,71 0,71
Lučivná I/18, III/018149 Lučivná I/18, III/018142 1,17 1,17
Lučivná I/18, III/018142 Svit I/18, III/018150 2,25 1,79
Svit I/18, III/018150 Spišská Teplica I/18, III/018152 5,57 3,24
Spišská Teplica I/18, III/018152 Poprad I/18, II/534 0,16 0,16
Poprad I/18, II/534 Poprad I/18, I/67 1,51 1,10
0,32 0,00
Poprad I/18, I/67 Gánovce I/18, III/018154 2,91 2,30
Gánovce I/18, III/018154 Hozelec I/18 /III/018256 1,33 1,21
Hozelec I/18 /III/018256 Švábovce I/18, III/018155 1,18 0,58
Švábovce I/18, III/018155 Hôrka I/18, III/018156 1,50 0,72
Hôrka I/18, III/018156 Jánovce I/18, II/536 5,02 2,32
Jánovce I/18, II/536 okres Poprad, okres Levoča 0,12 0,00
okres Poprad, okres Levoča hranica okresov LE/PP na I/18 Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 1,98 1,98
Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 0,23 0,23
Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536015 Dravce I/18, III/018164 1,61 1,61
Dravce I/18, III/018164 Dravce I/18, III/018164 0,08 0,08
Dravce I/18, III/018164 Dravce I/18, III/018164 0,03 0,03
Dravce I/18, III/018164 I/18, III/018164 3,30 3,30
I/18, III/018164 Dlhé Stáže I/18, III/018164 0,04 0,04
Dlhé Stáže I/18, III/018164 I/18, III/018165 2,12 2,12
I/18, III/018165 Levoča I/18, II/533 2,92 2,92
Levoča I/18/III/53303 I/18, III/018168 2,47 2,04
Levoča I/18, II/533 0,04 0,00
Levoča I/18, III/53303 1,14 0,00
I/18, III/018168 Spišský Hrhov I/18, III/018170 2,08 2,08
Spišský Hrhov I/18, III/018170 Spišský Hrhov I/18, III/018170 2,25 1,60
Spišský Hrhov I/18, III/018170 Klčov I/18, III/018172 0,85 0,76
Klčov I/18, III/018172 Nemešany I/18, III/018173 1,16 0,61
Nemešany I/18, III/018173 Spišské Podhradie I/18, III/018252 3,00 2,83
Spišské Podhradie I/18, II/547 Bijacovce I/18, III/018181, III/018180 0,74 0,74
Bijacovce I/18, III/018181, III/018180 I/18, III/018258 1,43 1,43
I/18, III/018258 Beharovce I/18, D1 1,02 1,02
Fričovce I/18, D1 Štefanovce I/18, III/018189 0,58 0,43
Štefanovce I/18, III/018189 Bertotovce I/18, III/543009 2,10 1,49
Bertotovce I/18, III/543009 Chmiňany I/18, III/018190, III/018193 4,54 4,54
Chmiňany I/18, III/018190, III/018193 0,23 0,00
0,04 0,00
0,10 0,00
Chminianska Nová Ves I/18, III/018190, III/018193 Svinia I/18, III/018195 3,69 2,76
Svinia I/18, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3,01 3,01
Župčany I/18, III/018196 Malý Šariš I/18, III/018197 1,03 0,77
Košice I/50, III/051096 Košické Oľšany I/50 4,05 1,53
I/18, II/546 0,04 0,00
0,05 0,00
Prešov Prešov 1,03 0,00
Prešov I/18, I/68 Prešov I/18, I/68 0,63 0,00
Prešov I/18, I/68 Prešov I/68, III/068015 2,02 0,00
Prešov I/68, III/068015 Prešov I/68, III/068002 0,81 0,00
Prešov I/68, III/068002 Prešov I/68, III/068010 1,52 0,00
Prešov I/68, III/068010 Prešov I/68, III/068010 0,17 0,00
Košice Košice I/50, III/051096 1,69 0,00
Košice I/50, III/051096 Košice 4,05 2,39
Košické Oľšany I/50 Hrašovník I/50, III/050200 0,16 0,16
Hrašovník I/50, III/050200 Košické Oľšany I/50, III/050201 1,44 1,44
Košické Oľšany I/50, III/050201 Ďurďošík I/50, III/050205 5,95 5,51
Ďurďošík I/50, III/050205 Bidovce I/50, III/050254 0,91 0,85
Bidovce I/50, III/050254 Bidovce I/50, II/576 1,13 1,13
Bidovce I/50, II/576 hranica okresov KS/TV I/50 10,22 10,22
hranica okresov KS/TV I/50 Dargov I/50, III/050208 2,93 1,90
Dargov I/50, III/050208 I/50, III/050208 3,72 3,62
I/50, III/050208 Sečovce I/50, III/050211 1,86 0,81
Sečovce I/50 /III/050211 Sečovce I/50, III/050210 0,46 0,00
Sečovce I/50, III/050210 Sečovce I/50, III/050211 0,13 0,00
Sečovce I/50, III/050211 Hriadky I/50, I/79 3,89 1,10
Hriadky I/50, I/79 Horovce (hranica okresov MI/TV) I/50 2,49 2,15
Horovce (hranica okresov MI/TV) I/50 I/50, III/050214 0,25 0,25
I/50, III/050214 Horovce I/50, III/050215 1,40 1,40
Horovce I/50, III/050215 Trhovište I/50, II/554 3,24 1,72
Trhovište I/50, II/554 Trhovište I/50, II/554 0,24 0,00
Trhovište I/50, II/554 Pozdišovce I/50, III/050216 4,36 4,04
Pozdišovce I/50, III/050216 Krásnovce I/50, III/050218 2,67 0,41
Krásnovce I/50, III/050218 Michalovce I/50, III/050218 2,39 0,00
Michalovce I/50, III/050218 Michalovce I/50, III/050229 1,55 0,00
I/50, III/050229 0,03 0,00
Michalovce I/50, II/555 1,00 0,00
Michalovce I/50, II/555 Zalužice I/50, III/050234 5,87 3,65
Zalužice I/50, III/050234 Zavadka I/50, III/050224 4,40 2,08
Zavadka I/50, III/050224 Veľké Revištia I/50, III/050225 2,73 2,73
Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica I/50, III/050236 2,05 1,95
Nižná Rybnica I/50, III/050236 Nižná Rybnica I/50, III/050237 0,31 0,00
Nižná Rybnica I/50, III/050237 Sobrance I/50, II/582 2,21 1,50
Tibava I/50, II/566 Tibava I/50, III/050241 0,12 0,00
Sobrance I/50, III/552032 Tibava I/50, II/566 2,19 1,28
Tibava I/50, II/566 Tibava I/50, III/050241 0,12 0,00
Tibava I/50, III/050241 Sejkov I/50, III/050243 6,16 4,54
Sejkov I/50, III/050243 Vyšné Nemecké I/50, III/050099 2,57 1,17
Vyšné Nemecké I/50, III/050099 Vyšné Nemecké I/50, III/050099 2,03 2,03
Vyšné Nemecké I/50, III/050099 Vyšné Nemecké 0,07 0,07
19. Zoznam úsekov na ceste E 58
štátna hranica Rakúsko/SR I/61 colný priestor I/61 0,50 0,28
colný priestor I/62 Bratislava, Petržalka D2/ I/61 0,05 0,00
Bratislava, Petržalka D2/ I/61 0,65 0,00
Bratislava, Petržalka D1/ I/2, I/61, MK 1,35 0,00
Bratislava, Petržalka D1/ I/2, I/61, MK 0,49 0,00
0,06 0,00
0,23 0,00
0,05 0,00
Bratislava, Petržalka D1, I/2, I/61, MK 1,34 0,00
Nitra I/51, III/064033 Nitra I/51, I/64, I/65 0,78 0,00
0,04 0,00
Nitra I/51, I/64, I/65 Pohranice I/65, III/065001 1,67 1,67
Pohranice I/65, III/065001 Pohranice I/65, III/065034 3,21 3,21
Pohranice I/65, III/065034 Kolíňany I/65, III/064035 2,90 2,90
Kolíňany I/65, III/064035 Kolíňany I/65, III/064033 1,45 1,45
Kolíňany I/65, III/064033 Beladice (hranica okresov NR/ZM) I/65 4,28 4,28
Beladice (hranica okresov NR/ZM) I/65 Neverice I/65, III/065002 1,85 1,85
Neverice I/65, III/065002 Beladice I/65, III/065003 1,70 1,70
Beladice I/65, III/065003 Choča I/65, III/065006 2,68 2,68
Choča I/65, III/065006 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 3,32 3,32
Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce I/65, II/511 1,86 1,86
Zlaté Moravce I/65, II/511 Zlaté Moravce I/65, II/511 0,07 0,07
Zlaté Moravce I/65, II/511 Zlaté Moravce I/65, III/511010 2,15 2,15
Zlaté Moravce I/65, III/511010 Zlaté Moravce I/65, III/511009 0,68 0,68
Zlaté Moravce I/65, III/511009 I/65, III/511009 0,12 0,12
I/65, III/511009 Volkovce I/65, / III/511012 4,98 4,64
Žarnovica I/65, II/429 Žarnovica I/65, III/065016 0,49 0,49
Žarnovica I/65, III/065016 Bzenica (hranica okresov ZC/ZH) I/65 0,57 0,57
Bzenica (hranica okresov ZC/ZH) I/65 Bzenica I/65, III/065017 1,89 1,61
Bzenica I/65, III/065017 Hliník nad Hronom I/65, III/065023 2,85 2,69
Hliník nad Hronom I/65, III/065023 Hliník nad Hronom I/65, III/065026 1,33 0,26
Hliník nad Hronom I/65, III/065026 Ladomerská Vieska I/65, I/50 7,68 5,22
Ladomerská Vieska I/50, I/65, Žiar nad Hronom I/50, III/065028 1,44 1,44
Žiar nad Hronom I/50, III/065028 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,53 0,53
Zvolen I/50, III/066023 Zvolen I/50, I/66 0,10 0,02
Zvolen I/50, I/66 Zvolen 0,08 0,00
Zvolen Zvolen I/50, III/050088 1,21 0,00
Zvolen I/50, III/050088 Zvolen I/50, III/066022 3,85 2,72
Zvolen I/50, III/066022 Zvolen I/50, III/050089 1,78 1,78
Zvolen I/50, III/050089 Zvolenská Slatina I/50, II/591 3,14 2,76
Zvolenská Slatina I/50, II/591 Zvolenská Slatina I/50, III/050090 0,72 0,00
Zvolenská Slatina I/50, III/050090 Vígľaš (hranica okresov DT/ZV) I/50 1,28 0,99
Vígľaš (hranica okresov DT/ZV) I/50 Vígľaš I/50, III/050091 0,27 0,05
Vígľaš I/50, III/050091 Vígľaš I/50, II/591 1,88 1,00
Vígľaš I/50, II/591 I/50, III/050097 2,56 2,18
I/50, III/050097 Stožok I/50, III/050096 1,30 1,30
Stožok I/50, III/050096 Detva I/50, III/066028 4,08 2,89
Detva I/50, III/066028 Detva I/50, III/050098 0,22 0,00
Detva I/50, III/050098 Kriváň I/50, II/526 3,76 2,22
Kriváň I/50, II/526 Kriváň I/50, II/526 1,23 0,86
Kriváň I/50, II/526 Podkriváň I/50, II/526 0,27 0,27
Podkriváň I/50, II/526 Podkriváň I/50, III/050100 1,21 1,21
Podkriváň I/50, III/050100 hranica okresov DT/LC I/50 1,40 1,40
hranica okresov DT/LC I/50 I/50, III/050101 0,07 0,07
I/50, III/050101 Píla I/50, III/050102 2,99 2,99
Píla I/50, III/050102 Mýtna I/50, III/050103 3,07 2,58
Mýtna I/50, III/050103 Dobroč I/50, III/050108 1,39 1,02
Dobroč I/50, III/050108 I/50, III/050109 2,11 1,81
I/50, III/050109 Lovinobaňa I/50, III/050268 0,29 0,00
Lovinobaňa I/50, III/050268 Lovinobaňa I/50, III/050268 0,09 0,00
Lovinobaňa I/50, III/050268 Lovinobaňa I/50, III/050268 1,80 1,64
Lovinobaňa I/50, III/050268 Lovinobaňa I/50, III/050110 0,79 0,79
I/50, III/050110 Lovinobaňa I/50, III/050110 1,05 1,05
Lovinobaňa I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1,85 1,85
Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0,75 0,75
Točnica I/50, III/050112 Tomášovce I/50, III/050206, II/595 2,18 2,18
Tomášovce I/50, III/050206, II/595 Lučenec I/50, III/508055 1,59 1,59
Lučenec I/50, III/508055 Vidiná I/50, III/508055 0,19 0,19
Vidiná I/50, III/508055 Lučenec I/50, I/75 3,54 3,54
Lučenec I/50, I/75 Lučenec I/50, I/71 0,18 0,18
Lučenec I/50, I/71 Opatová I/50, I/71 0,11 0,11
Opatová I/50, I/71 Kalinovo I/50, III/050114 1,82 1,82
Kalinovo I/50, III/050114 Nové Hony I/50, III/571003 9,56 8,81
Nové Hony I/50, III/571003 Ožďany (hranica okresov LC/RS) I/50 1,98 1,98
Ožďany (hranica okresov LC/RS) I/50 Ožďany I/50, III/050115 1,31 0,59
Ožďany I/50, III/050115 Rimavská Sobota I/50, II/531 4,57 4,10
Rimavská Sobota I/50, II/531 0,03 0,00
0,06 0,00
Rimavská Sobota I/50, III/050121 2,14 0,00
Rimavská Sobota I/50, III/050121 Rimavská Sobota I/50, III/531017 0,56 0,56
Rimavská Sobota I/50, III/531017 Zacharovce I/50, III/050128 2,06 2,06
Zacharovce I/50, III/050128 I/50, III/050129 3,14 2,67
I/50, III/050129 Bátka I/50, III/050130 5,87 4,73
Bátka I/50, III/050130 Bátka I/50, III/571032 0,57 0,00
Bátka I/50, III/571032 Rakytník I/50, III/050137 0,51 0,46
Rakytník I/50, III/050137 Barca I/50, III/050138 2,91 2,91
Barca I/50, III/050138 Kaloša I/50, III/050138 0,13 0,13
Kaloša I/50, III/050138 Figa I/50, III/050139 2,97 2,91
Figa I/50, III/050139 I/50, III/571039 1,42 0,36
Gemerská Panica I/50, III/050143 Tornaľa (hranica okresov RA/RV) I/50 1,60 1,60
Tornaľa (hranica okresov RA/RV) I/50 Bohúňovo I/50, III/050144 6,23 5,53
Bohúňovo I/50, III/050144 Bohúňovo I/50, III/050146 0,69 0,06
Bohúňovo I/50, III/050146 Plešivec I/50, II/587 3,58 3,45
Plešivec I/50, II/587 Plešivec I/50, III/050250 0,72 0,47
Plešivec I/50, III/050250 I/50, III/050253 3,68 3,49
I/50, III/050253 I/50, III/050154 1,33 1,33
I/50, III/050154 I/50, III/050204 1,30 1,30
I/50, III/050204 Brzotín I/50, III/050060 4,57 4,57
Brzotín I/50, III/050060 Rožňava I/50, III/050156 0,53 0,16
Rožňava I/50, III/050156 Rožňava I/50, III/050157 0,45 0,00
Rožňava I/50, III/050157 Rožňava I/50, II/526 0,11 0,00
Rožňava I/50, II/526 Rožňava I/50, I/67 0,64 0,64
Rožňava I/50, I/67 Brzotín I/50, I/67 0,08 0,08
Brzotín I/50, I/67 Brzotín I/50, I/67 0,12 0,12
Brzotín I/50, I/67 Krásnohorské Podhradie I/50, III/050159 4,84 4,84
Krásnohorské Podhradie I/50, III/050159 Krásnohorské Podhradie I/50, II/549 0,51 0,51
Krásnohorské Podhradie I/50, II/549 Lipovník I/50, III/050160 2,29 2,29
Lipovník I/50, III/050160 Jablonov nad Turňou I/50, III/050162, III/050163 8,66 8,66
Jablonov nad Turňou I/50, III/050162, III/050163 Hrhov I/50, III/050251 5,19 3,78
Mokrance I/50, III/050248 Čečejovce I/50, III/050180 1,58 1,18
Čečejovce I/50, III/050180 Čečejovce I/50, III/050182 0,28 0,00
Čečejovce I/50, III/050180 Čečejovce I/50, III/050182 0,28 2,73
Cestice I/50, III/050183 Košice (Šaca), hranica okresov KS/KE I/50 4,41 4,41
Košice (Šaca), hranica okresov KS/KE I/50 Košice (Šaca) I/50, III/050256 1,17 0,42
Košice (Šaca) I/50, III/050256 Košice (Šaca) I/50, MK 0,54 0,08
20. Zoznam úsekov na ceste E 71
Košice I/68, III/068021 Šebastovce 2,37 2,37
Šebastovce Haniska I/68, III/050187 3,41 3,41
Haniska I/68, III/050187 Belža I/68, III/068027 3,17 2,61
Belža I/68, III/068027 0,04 0,00
I/68, III/068027 Seňa I/68, III/068028 2,94 1,58
Seňa I/68, III/068028 Seňa I/68, III/068030 0,83 0,00
Seňa I/68, III/068030 Milhosť I/68, III/068030 1,67 1,33
Milhosť I/68, III/068030 Milhosť 0,59 0,59
Milhosť štátna hranica SR/MR I/68 0,19 0,19
21. Zoznam úsekov na ceste E 75
Vranie Rudinka 1,86 1,86
Rudinka Snežnica I/11, III/011066 0,54 0,54
Snežnica I/11, III/011066 Kysucké Nové Mesto I/11, III/011065 2,50 2,14
Kysucké Nové Mesto I/11, III/011065 I/11, III/011064 1,95 1,45
I/11, III/011064 I/11, III/011078 0,22 0,00
I/11, III/011078 Kysucký Lieskovec I/11, III/011062 3,13 3,02
Čadca I/11, I/11 A Čadca I/11, II/487 0,28 0,00
Čadca I/11, II/487 Čadca I/11, III/011079 1,22 0,00
Čadca I/11, III/011079 Čadca, extravilán I/11, III/011058 0,29 0,00
Čadca, extravilán I/11, III/011058 Svrčinovec I/11, I/12 2,79 0,00
Svrčinovec I/11, I/12 colný priestor 0,84 0,00
22. Zoznam úsekov na ceste E 77 (I/66, I/59)
štátna hranica SR/MR I/66 colný priestor I/66 0,14 0,14
colný priestor I/66 colný priestor 0,17 0,17
colný priestor colný priestor I/66, III/510008 0,88 0,15
colný priestor I/66, III/510008 Šahy I/66, II/527 0,83 0,00
Šahy I/66, II/527 Šahy I/66, III/066001 1,39 0,00
Šahy I/66, III/066001 Tupá I/66, III/508020 5,46 4,24
Tupá I/66, III/508020 I/66, III/508020 0,17 0,17
I/66, III/508020 Horné Semerovce I/66, I/75 1,22 1,22
Horné Semerovce I/66, I/75 I/66, I/75 0,04 0,04
I/66, I/75 I/66, I/75 0,04 0,04
I/66, I/75 I/66, I/75 2,16 1,40
I/66 /I/75 Hokovce I/66, III/066069 2,47 2,06
Hokovce I/66, III/066069 I/66, III/051062 1,03 0,71
I/66, III/051062 Merovce (hranica okresov LV/KR) I/66 0,35 0,35
Merovce (hranica okresov LV/KR) I/66 I/66, III/066004 0,87 0,04
I/66, III/066004 Hontianske Tesáre I/66, III/051063 3,66 2,02
Hontianske Tesáre I/66, III/051063 Hontianske Tesáre I/66, III/066005, III/066031 0,65 0,52
Hontianske Tesáre I/66, III/066005, III/066031 Hontianske Tesáre I/66, III/066031 1,13 1,00
Hontianske Tesáre I/66, III/066031 I/66, III066006 0,19 0,19
I/66, III066006 I/66, III/066007 0,25 0,25
I/66, III066007 Domaníky I/66, III/066001 7,67 7,08
Domaníky I/66, III/066001 Hontianske Nemce I/66, III/510022, I/51 2,25 1,74
Hontianske Nemce I/66, III/510022, I/51 0,06 0,00
Hontianske Nemce I/66, II/525 0,16 0,00
Hontianske Nemce I/66, II/525 Hontianske Nemce I/66, III/066008 0,16 0,00
Hontianske Nemce I/66, III/066008 Devičie I/66, III/066010 3,81 2,93
Devičie I/66, III/066010 I/66, II/526 1,32 1,21
I/66, II/526 I/66, II/526 0,17 0,17
I/66, II/526 Krupina I/66, III/066009 2,01 2,01
Krupina I/66, III/066009 Krupina I/66, III/066011 4,79 2,18
Krupina I/66, III/066011 hranica okresov KR/ZV I/66 5,69 5,69
hranica okresov KR/ZV I/66 Babiná I/66, III/066071 1,59 1,59
Babiná I/66, III/066071 Babiná I/66, III/066071 1,90 1,90
Babiná I/66, III/066071 I/66, II/527 0,86 0,86
I/66, II527 I/66, II/527 0,04 0,04
I/66, II/527 Podzámčok I/66, III/066012 5,96 4,12
Podzámčok I/66, III/066012 Breziny I/66, III/066013 2,11 2,11
Breziny I/66, III/066013 Michalková I/66, III/066070 2,28 2,28
Michalková I/66, III/066070 Zvolen I/66, I/50 4,26 3,13
Zvolen I/66, I/50 0,08 0,00
Zvolen I/66, I/50 0,07 0,00
Banská Bystrica 0,19 0,00
I/59 Banská Bystrica I/59, III/066034 0,84 0,84
Banská Bystrica I/59, III/066034 I/59, III/059003 3,25 3,25
I/59, III/059003 I/59, III/059003 0,03 0,03
I/59, III/059003 I/14, I/59 1,57 1,57
I/14, I/59 I/59, III/059004 1,59 1,59
I/59, III/059004 Staré Hory I/59, III/059050 4,86 3,61
Staré Hory I/59, III/059050 Motyčky I/59, III/059007 4,87 4,29
Motyčky I/59, III/059007 Mistríky (hr. okr. BB/RK) I/59 9,78 8,65
Mistríky (hr. okr. BB/RK) I/59 I/59, III/059005 1,41 1,41
I/59, III/059005 Liptovská Osada I/59, III/059007 7,19 6,14
Liptovská Osada I/59, III/059007 Liptovská Osada I/59, III/059008 0,29 0,00
Liptovská Osada I/59, III/059008 Ružomberok I/59, III/059012 14,41 9,70
Ružomberok I/59, III/059012 Ružomberok I/59, I/18 0,56 0,00
Ružomberok I/59, III/059015 Ružomberok I/59, III/018104 0,33 0,00
Ružomberok I/59, III/018104 Likavka I/59, III/059016 0,82 0,00
Likavka I/59, III/059016 Valaská Dubová I/59, III/059011 6,01 4,78
Valaská Dubová I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,43 0,43
Komjatná I/59, III/070001 Valaská Dubová (hranica okresov RK/DK) I/59 0,44 0,44
Valaská Dubová (hranica okresov RK/DK) I/59 Jasenová I/59, III/059027 3,71 2,77
Jasenová I/59, III/059027 I/59, III/059027 0,17 0,17
I/59, III/059027 Vyšný Kubín I/59, III/059017 0,93 0,59
Vyšný Kubín I/59, III/059017 Dolný Kubín I/59, III/059018 2,01 0,58
Dolný Kubín I/59, III/059018 Dolný Kubín I/59, I/70 0,85 0,00
Dolný Kubín I/59, I/70 0,36 0,00
0,04 0,00
0,03 0,00
I/59, I/70 Dolný Kubín I/59, III/059006 2,99 0,80
Dolný Kubín 0,05 0,00
I/59, III/059006 I/59, III/059022 5,76 4,48
I/59, III/059022 0,03 0,00
I/59, I/78 0,19 0,00
I/59, I/78 I/59, III/059024 8,59 3,80
I/59, III/059024 Krivá (hranica okresov DK/TS) I/59 5,03 3,45
Krivá (hranica okresov DK/TS) I/59 Podbiel I/59, III/059026 2,32 2,32
Podbiel I/59, III/059026 Podbiel I/59, II/584 0,38 0,00
Podbiel I/59, II/584 Tvrdošín I/59, III/059038 4,96 2,62
Tvrdošín I/59, III/059038 Tvrdošín I/59, III/059039 1,88 0,00
Tvrdošín I/59, III/059039 Tvrdošín I/59, II/520 0,39 0,00
Tvrdošín I/59, II/520 Tvrdošín I/59, III/059040 0,70 0,00
Tvrdošín I/59, III/059040 Trstená I/59, III/059041 2,72 2,16
Trstená I/59, III/059041 Trstená I/59, III/059042 2,31 0,60
Trstená I/59, III/059042 Trstená I/59, II/520 0,07 0,00
Trstená I/59, II/520 Trstená I/59, III/059044 0,46 0,00
Trstená I/59, III/059044 I/59, III/059044 0,06 0,00
I/59, III/059044 I/59 5,38 4,65
I/59 štátna hranica SR/PL I/59 0,17 0,17
23. Zoznam úsekov na ceste E 442
štátna hranica SR/ČR I/18 colný priestor I/18, II/487 2,09 2,09
colný priestor I/18, II/487 colný priestor I/18, II/487 0,04 0,04
colný priestor I/18, II/487 colný priestor IVSC ZA, CK I/18 2,89 2,89
Makov I/18, III/018088 Makov I/18, III/487017 1,60 0,00
Makov I/18, III/487017 Makov I/18, II/487 0,08 0,00
Makov I/18, II/487 0,03 0,00
I/18, II/487 Ćierne (hranica okresu CA/Bytča) I/18 3,60 3,07
Ćierne (hranica okresu CA/Bytča) I/18 Petrovice I/18, III/018082 12,25 8,20
Petrovice I/18, III/018082 Bytča I/18, III/507052 2,69 2,69
Bytča I/18, III/507052 Bytča I/18, II/507 1,26 0,37
Bytča I/18, II/507 Bytča I/18, I/61 1,24 0,33
I/18 colný priestor I/18 0,33 0,33
colný priestor I/19 Makov I/18 /III/018088 1,67 1,35
24. Zoznam úsekov na ceste E 575
Bratislava I/63, D1 Bratislava I/63 0,23 0,00
Bratislava I/63 Bratislava I/63 0,46 0,00
Bratislava I/63 Bratislava I/63 0,02 0,00
Bratislava I/63 Bratislava I/63 0,04 0,00
Bratislava I/63 Bratislava I/63 0,74 0,00
Bratislava I/63 Bratislava, Podunajské Biskupice I/63, III/063059 2,40 0,00
Bratislava, Podunajské Biskupice I/63, III/063059 I/63 2,29 1,44
I/63 Dunajská Lužná I/63, III/063002 3,29 0,57
Dunajská Lužná I/63, III/063002 Dunajská Lužná I/63, III/063006 0,13 0,00
Dunajská Lužná I/63, III/063006 Dunajská Lužná I/63, III/063004 0,08 0,00
Dunajská Lužná I/63, III/063004 Dunajská Lužná I/63, III/063006 1,25 0,07
Dunajská Lužná I/63, III/063006 hranica okresov SC/DS I/63 3,97 3,97
hranica okresov SC/DS I/63 Šamorín I/63, III/063005 1,59 1,13
Šamorín I/63, III/063005 Šamorín I/63, II/503 0,81 0,00
Šamorín I/63, II/503 Šamorín I/63, III/063008 1,63 0,00
Šamorín I/63, III/063008 Šamorín I/63, III/063009 0,30 0,00
Šamorín I/63, III/063009 Šamorín I/63, III/063011 0,68 0,42
Šamorín I/63, III/063011 Báč I/63, II/506 2,87 2,71
Báč I/63, II/506 Trnávka I/63, III/063013 0,18 0,00
Trnávka I/63, III/063013 Trnávka I/63, III/063014 1,62 1,01
Trnávka I/63, III/063014 Rohovce I/63, III/063015 0,97 0,97
Rohovce I/63, III/063015 Blatná na Ostrove I/63, III/063016 1,49 1,49
Blatná na Ostrove I/63, III/063016 Blatná na Ostrove I/63, III/063018 0,74 0,74
Blatná na Ostrove I/63, III/063018 Holice I/63, III/063024, III/063019 3,34 3,34
Holice I/63, III/063024, III/063019 Holice I/63, III/063019, III/063023, III/063024 0,04 0,04
Holice I/63, III/063019, III/063023, III/063024 I/63, III/572011 3,20 3,20
I/63, III/572011 Kráľovičove Kračany I/63, III/063061 2,47 2,47
Kráľovičove Kračany I/63, III/063061 I/63, III/063025, III/063061 0,26 0,26
I/63, III/063025, III/063061 I/63, III/063025, III/063061 0,25 0,25
I/63, III/063025, III/063061 I/63, III/063025, III/063061 0,05 0,05
I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda I/63, III/506005 1,63 1,63
Dunajská Streda I/63, III/506005 Dunajská Streda I/63, II/507 2,26 2,26
Dunajská Streda I/63, II/507 0,03 0,00
0,09 0,00
0,05 0,00
I/63, II/507 Povoda I/63, III/063030 1,70 1,70
Povoda I/63, III/063030 I/63, II/572 1,06 1,06
I/63, II/572 Povoda I/63, III/063030 0,67 0,67
Povoda I/63, III/063030 Dolný Bar I/63, III/063032 2,89 1,70
Dolný Bar I/63, III/063032 Dolný Štál I/63, III/063036 3,46 2,75
Dolný Štál I/63, III/063036 Dolný Štál I/63, III/063038 0,65 0,00
Dolný Štál I/63, III/063038 I/63, III/561009 0,49 0,49
I/63, III/561009 I/63, III/561009 0,12 0,12
I/63, III/561009 Veľký Meder I/63, I/13 8,71 8,50
Veľký Meder I/63, I/13 0,03 0,00
I/13, I/63 I/13, III/063062 1,28 0,73
I/13, III/063062 I/13, III/063062 1,35 1,35
I/13, III/063062 Čiližská Radvaň I/13, III/063042 3,36 3,17
Čiližská Radvaň I/13, III/063042 I/13, III/063042 3,02 2,74
I/13, III/063042 I/13, II/506 0,67 0,67
I/13, II/506 štátna hranica SR/MR I/13 1,76 1,76
25. Zoznam úsekov na ceste E 572
Chocholná I/50, D1 Veľké Bierovce I/50, III/050267 2,12 2,12
Veľké Bierovce I/50, III/050267 Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 0,39 0,39
Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 0,03 0,03
Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 Trenčianska Turná I/50, III/507075 0,96 0,96
Trenčianska Turná I/50, III/507075 Trenčianska Turná 0,25 0,00
Trenčianska Turná Trenčianska Turná 0,09 0,00
Trenčianska Turná Trenčianska Turná I/50, II/507 1,60 0,00
Trenčianska Turná I/50, II/507 Trenčianska Turná 0,04 0,00
Trenčianska Turná I/50, II/507 Mníchova Lehota I/50, III/507062 4,10 4,10
Mníchova Lehota I/50, III/507062 I/50, III/050025 2,95 2,95
I/50, III/050025 Neporadza I/50, III/050030 1,32 1,32
Neporadza I/50, III/050030 Svinná I/50, III/050032,050028 4,02 3,66
Svinná I/50, III/050032,050028 Svinná I/50, III/050025 1,83 1,37
Svinná I/50, III/050025 hranica okresov TN/BN I/50 0,54 0,54
hranica okresov TN/BN I/50 Ruskovce I/50, III/050026 2,88 2,88
Ruskovce I/50, III/050026 I/50, II/516 2,22 2,22
I/50, II/516 Bánovce nad Bebravou I/50, III/050037,050034 0,84 0,64
Bánovce nad Bebravou I/50, III/050037,050034 Bánovce nad Bebravou I/50, III/050039 0,26 0,00
Bánovce nad Bebravou I/50, III/050039 Bánovce nad Bebravou I/50, III/050038 1,54 0,16
Bánovce nad Bebravou I/50, III/050038 Bánovce nad Bebravou I/50, III/050041, II/592 1,44 0,00
Bánovce nad Bebravou I/50, III/050041, II/592 0,08 0,00
0,07 0,00
I/50, II/592, III/050041 I/50, III/050052 2,98 2,88
I/50, III/050052 Brezolupy I/50, III/050040 0,98 0,98
Brezolupy I/50, III/050040 Brezolupy I/50, III/050040 0,81 0,81
Brezolupy I/50, III/050040 I/50, III/050042 3,42 2,95
I/50, III/050042 Jerichov (hranica okresu BN/Partizánske) I/50 0,04 0,04
Jerichov (hranica okresu BN/Partizánske) I/50 Hradište I/50, II/579 2,01 1,71
Hradište I/50, II/579 hranica okresu PD/Partizánske I/50 0,88 0,52
hranica okresu PD/Partizánske I/50 I/50, III/050041 0,20 0,20
I/50, III/050041 Nitrica I/50, III/050057 4,62 2,75
Nitrica I/50, III/050057 Nitrica I/50, III/050057 0,46 0,46
Nitrica I/50, III/050057 Nitrianske Sučany I/50, III/050058 2,38 2,38
Nitrianske Sučany I/50, III/050058 I/50, II/574 1,45 1,45
I/50, II/574 I/50, II/574 0,13 0,13
I/50, II/574 Nováky I/50, I/64 3,96 2,57
Nováky I/50, I/64 Nováky 0,45 0,00
Nováky Nováky 0,02 0,00
Nováky Nováky 0,25 0,00
Nováky Nováky 0,06 0,00
Nováky I/50, I/64 I/50, III/064076 1,53 1,53
I/50, III/064076 I/50, III/064076 0,20 0,20
I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061, III/050066 3,36 3,36
Sebedražie I/50, III/050061, III/050066 Prievidza I/50, I/64 2,51 2,51
Prievidza I/50, I/64 I/50, I/64, III/050066 0,62 0,62
I/50, I/64, III/050066 Prievidza I/50, III/050067 1,48 1,42
Prievidza I/50, III/050067 0,04 0,00
0,43 0,00
0,05 0,00
I/50, III/050067 I/50, III/050266 2,28 2,28
I/50, III/050266 Veľká Čausa I/50, III/050069 1,74 1,74
Veľká Čausa I/50, III/050069 Veľká Čausa I/50, III/050070 1,24 1,24
Veľká Čausa I/50, III/050070 Chrenovec, Brusno I/50, III/050266 1,44 1,44
Chrenovec, Brusno I/50, III/050266 0,08 0,00
I/50, III/050266 Ráztočno I/50, III/050071 1,80 0,49
Ráztočno I/50, III/050071 I/50, III/065033 1,48 0,80
I/50, III/065033 Handlová I/50 3,87 1,03
Handlová I/50 Handlová I/50 0,70 0,70
Handlová I/50 I/50 7,90 3,47
I/50 Janova Lehota I/50, III050072 1,61 1,61
Janova Lehota I/50, III050072 Lovčica, Trubín I/50, III050072 4,46 4,46
Lovčica, Trubín I/50, III050072 Lovčica, Trubín I/50, III050073 0,49 0,49
Lovčica, Trubín I/50, III050073 Lutila I/50, III050074 2,79 2,79
Lutila I/50, III050074 Žiar na Hronom I/50 1,23 0,89
Žiar na Hronom I/50 Žiar na Hronom I/50, III/050075 1,41 0,00
Žiar na Hronom I/50, III/050075 Žiar na Hronom I/50, III/050076 0,55 0,00
Žiar na Hronom I/50, III/050076 Žiar na Hronom I/50 0,21 0,00
Žiar na Hronom I/50 Ladomerská Vieska I/50, III/050077 0,80 0,70
Ladomerská Vieska I/50, III/050077 Ladomerská Vieska I/50, III/050077 0,04 0,00
Ladomerská Vieska I/50, III/050077 Ladomerská Vieska I/50, I/60 0,30 0,28
26. Zoznam úsekov na ceste E 371
Prešov I/18, I/68 0,04 0,00
Prešov I/18, I/68 Lubotice III/068015 1,52 0,00
Lubotice III/068015 0,06 0,00
0,49 0,00
0,12 0,00
Prešov (východ) III/018200 0,95 0,00
Prešov (východ) III/018200 Prešov (Nižná Šebastová) III/018202 0,59 0,00
Prešov (Nižná Šebastová) III/018202 Kapušany 1 II/000545 3,99 3,57
Kapušany 1 II/000545 Kapušany 2 III/018203 0,65 0,00
Kapušany 2 III/018203 Lada 1 III/018204 1,20 0,68
Lada 1 III/018204 Lada 2 III/018205 0,43 0,00
Lada 2 III/018205 Nemcovce III/018206 1,35 1,05
Nemcovce III/018206 Lipníky I/18 2,54 1,38
Lipníky I/18 Čelovce III/576001 1,38 0,72
Čelovce III/576001 Chmelov 1 III/576002 2,15 0,89
Chmelov 1 III/576002 Chmelov 2 III/545002 0,27 0,00
Chmelov 2 III/545002 hranica okresov PO/SV I/73 2,04 2,04
hranica okresov PO/SV I/73 Kuková III/545018 1,58 1,58
Kuková III/545018 Kračúnovce 1 III/576003 1,05 0,67
Kračúnovce 1 III/576003 Kračúnovce 2 III/576004 1,71 0,00
Kračúnovce 2 III/576004 Zelezník III/576005 0,79 0,67
Zelezník III/576005 Giraltovce 1 II/000556 0,72 0,23
Giraltovce 1 II/000556 0,05 0,00
Giraltovce 2 III/556005 0,41 0,00
Giraltovce 2 III/556005 0,04 0,00
I/73, III/556005 Fijaš II/000556 4,54 3,02
II/000556 Fijaš II/000556 0,04 0,00
Fijaš II/000556 Valkovce III/556018 3,79 3,09
Valkovce III/556018 Okrúhle III/556019 2,02 1,33
Okrúhle III/556019 Radoma III/557014 1,99 1,16
Radoma III/557014 Šarišský Štiavnik III/557028 1,74 0,65
Šarišský Štiavnik III/557028 Mestisko III/073001 5,41 4,07
Mestisko III/073001 0,09 0,00
I/73, III/073001 Stročín I/000015 1,76 1,76
Stročín I/000015 I/15, I/73 0,16 0,16
I/15, I/73 Nová Polianka III/557017 2,76 1,89
Nová Polianka III/557017 Svidník I/000077, III/073001 3,87 1,93
Svidník I/000077, III/073001 Kapišová III/556021 3,26 1,41
Kapišová III/556021 Ladomírová III/556025 2,13 1,87
Ladomírová III/556025 Krajné Čierno III/556026 3,15 2,29
Krajné Čierno III/556026 Hunkovce III/556027 1,28 0,76
Hunkovce III/556027 Krajná Bystrá III/556029 1,56 1,18
Krajná Bystrá III/556029 Bodružal III/566030 1,30 0,71
Bodružal III/566030 0,04 0,00
I/73, III/556030 colný priestor 6,19 6,07
colný priestor štátna hranica SR/PR I/73 0,02 0,02
Zoznam úsekov na cestách I. triedy
27. Zoznam úsekov na ceste I/51
colný priestor I/51 colný priestor I/51 0,23 0,23
colný priestor I/51 Holíč I/2, II/426 2,32 1,67
Holíč I/2, II/426 Trnovec III/051009 1,85 0,00
Trnovec III/051009 Prietržka III/051008 1,50 1,50
Prietržka III/051008 III/051009 0,06 0,06
III/051009 Popudinské Močidľany III/051009 2,09 2,09
Popudinské Močidľany III/051009 III/051009 3,26 3,26
III/051009 III/051015 0,69 0,69
III/051015 Radošovce III/051010 0,94 0,04
Radošovce III/051010 Oreské III/051035 4,15 4,15
Oreské III/051035 hranica okresu SC/Skalica I/51 0,51 0,51
hranica okresu SC/Skalica I/51 Častkov III/500013 0,68 0,68
Častkov III/500013 Rohov III/051011 1,91 1,91
Rohov III/051011 Rovensko III/500012 1,04 1,04
Rovensko III/500012 III/051010 3,84 3,76
III/051010 Senica, sever II/000500 0,26 0,00
Senica, sever II/000500 Senica II/500, III/051016 0,70 0,00
Senica II/500, III/051016 Senica, juh III/051019 1,23 0,38
Senica, juh III/051019 Hlboké III/051020, III/051019 3,59 3,59
Hlboké III/051020, III/051019 Jablonica 1 II/000501 5,07 4,28
Jablonica 1 II/000501 Jablonica 2 III/051021 0,21 0,00
Jablonica 2 III/051021 Jablonica 3 II/000501 0,40 0,00
Jablonica 3 II/000501 hranica okresov SC/TT I/51 6,83 5,89
hranica okresov SC/TT I/51 Trstín 1 II/000502 4,08 3,17
Trstín 1 II/000502 Trstín 2 II/000502 0,54 0,00
Trstín 2 II/000502 Boleráz III/051027 5,59 3,75
Boleráz III/051027 Selpice III/051029 6,84 2,22
Selpice III/051029 Trnava II/000504 5,33 4,05
Trnava II/000504 I/51 1, I/51 2 0,46 0,00
I/51 1, I/51 2 II/000504 0,61 0,00
II/000504 obchvat Trnava I/61 1,75 0,00
obchvat Trnava I/61 III/051031 1,63 1,63
III/051031 I/51, MK 0,88 0,88
I/51, MK Trnava (križovatka s R1) I/51, I/51Z, I/61 1,14 1,14
28. Zoznam úsekov na ceste I/2
Holíč I/51 Holíč, juh II/000590 1,34 0,00
Holíč, juh II/000590 Kopčany III/426006 4,65 2,04
Kopčany III/426006 Gbely III/500004 7,45 7,33
Gbely III/500004 Brodské, sever III/426007 3,52 3,52
Brodské, sever III/426007 Brodské, juh III/426010 2,15 2,15
Brodské, juh III/426010 Kúty II/000425, II/000500 2,70 1,93
Kúty II/000425, II/000500 križovatka s D2 D2 1,21 1,21
29. Zoznam úsekov ciest na ceste I/2 Bratislava Petržalka – západ
0,12 0,00
0,23 0,00
1,57 0,00
0,55 0,00
1,36 0,00
30. Zoznam úsekov na ceste I/49 štátna hranica ČR/SR – Púchov
štátna hranica SR/ČR I/49 Lysá pod Makytou III/049011 3,61 1,06
Lysá pod Makytou III/049011 Lúky 1 III/049012 3,57 1,42
Lúky 1 III/049012 Lúky 2 III/049019 0,30 0,00
Lúky 2 III/049019 Lúky 3 III/049013 0,30 0,00
Lúky 3 III/049013 Lúky 4 III/049019 0,86 0,00
Lúky 4 III/049019 Vydrná III/049014 0,34 0,18
Vydrná III/049014 III/049015 3,76 1,76
III/049015 Dohňany III/049016 1,00 1,00
Dohňany III/049016 III/049017 2,72 1,13
III/049017 Púchov R6, II/000507 2,20 0,84
31. Zoznam úsekov na ceste I/62 Senec – Šintava
Senec 1 Senec 2 II/000503 0,79 0,79
Senec 2 II/000503 Senec 3 II/000503 1,38 1,38
Senec 3 II/000503 Kráľová pri Senci III/061067 1,13 1,13
Kráľová pri Senci III/061067 Veľký Grob III/062012 3,59 3,59
Veľký Grob III/062012 hranica okresov TT/NR I/62 1,93 1,93
hranica okresov TT/NR I/62 III/062005 2,57 2,57
III/062005 Veľké Uľany II/000510, III/062002 4,86 4,86
Veľké Uľany II/000510, III/062002 Sládkovičovo 1 III/062007 2,71 2,71
Sládkovičovo 1 III/062007 Sládkovičovo 2 III/062008 0,65 0,65
Sládkovičovo 2 III/062008 Malá Mača 1 0,73 0,73
Malá Mača 1 Malá Mača 2 II/000075 2 0,05 0,05
Malá Mača 2 II/000075 2 III/062002 0,99 0,99
III/062002 III/062001 2,24 2,24
III/062001 Veľká Mača III/507005 0,82 0,82
Veľká Mača III/062011 2,45 2,45
Sereď III/051028 1,07 1,07
Sereď II/000507 Šintava III/000573 2,62 2,62
32. Zoznam úsekov na ceste I/63 Veľký Meder – Komárno
Veľký Meder 1 I/13 Veľký Meder 2 III/063043 1,11 0,00
Veľký Meder 2 III/063043 Veľký Meder 3 II/000561 0,19 0,00
Veľký Meder 3 II/000561 hranica okresov DS/KN I/63 2,11 1,27
hranica okresov DS/KN I/63 Brestovec III/063031 0,26 0,26
Brestovec III/063031 Sokolce III/063044 1,58 1,58
Sokolce III/063044 Bodza III/063045 1,66 1,14
Bodza III/063045 Holiare III/063045 0,98 0,54
Holiare III/063045 Ton III/063046, III/063048 2,54 2,18
Ton III/063046, III/063048 Zemianska Olča III/063047 3,07 2,49
Zemianska Olča III/063047 Okoličná na Ostrove III/063052, III/063053 1,43 1,43
Okoličná na Ostrove III/063052, III/063053 Zlatná na Ostrove 1 III/063057, III/506009 5,84 5,84
Zlatná na Ostrove 1 III/063057, III/506009 Zlatná na Ostrove 2 III/063054 1,56 0,00
Zlatná na Ostrove 2 III/063054 III/063057 0,88 0,88
III/063057 III/063058 1,81 1,81
III/063058 I/63, II/573 6,62 2,05
0,39 0,00
I/64 1,45 0,00
33. Zoznam úsekov na ceste I/64 Komárno – Nováky
I/63, III/064001 II/589 5,17 5,17
II/589 Martovce III/064001 5,71 4,74
Martovce III/064001 Imeľ III/064019 0,51 0,51
Imeľ III/064019 Hurbanovo 1 III/064007 1,92 0,39
Hurbanovo 1 III/064007 Hurbanovo 2 III/064009 0,46 0,00
Hurbanovo 2 III/064009 Hurbanovo (Bohat) 1 III/064012 1,48 0,00
Hurbanovo (Bohat) 1 III/064012 Hurbanovo (Bohat) 2 III/064010 0,11 0,00
Hurbanovo (Bohat) 2 III/064010 II/511 2,76 1,86
II/511 Bajč II/509 2,09 1,00
Bajč II/509 hranica okresov KN/NZ I/64 2,75 2,53
hranica okresov KN/NZ I/64 Nové Zámky 1 III/064019 2,89 1,44
Nové Zámky 1 III/064019 Nové Zámky 2 III/508015 0,92 0,00
Nové Zámky 2 III/508015 Nové Zámky 3 III/064020 0,73 0,00
Nové Zámky 3 III/064020 Nové Zámky 4 I/75 1,79 0,00
Nové Zámky 4 I/75 Nové Zámky 5 I/64 0,58 0,58
Nové Zámky 5 I/64 I/75 0,48 0,00
I/75 Šurany II/580 8,24 8,24
Šurany II/580 III/064024 4,11 4,11
III/064024 Komjatice 1 III/064027 3,07 2,56
Komjatice 1 III/064027 Komjatice 2 III/064025 0,13 0,00
Komjatice 2 III/064025 hranica okresov NR/NZ I/64 5,61 0,95
hranica okresov NR/NZ I/64 Branč III/064028 1,47 0,88
Branč III/064028 Ivanka pri Nitre III/064030 3,82 0,93
Ivanka pri Nitre III/064030 I/64 6,24 1,52
I/64 II/562 0,92 0,92
II/562 I/64 0,53 0,53
I/51,I/65,III/05103 2,55 0,00
I/51, I/64 I/64 0,47 0,47
I/64 II/593 3,68 2,13
II/593 Čakajovce III/513015 1,99 1,57
Čakajovce III/513015 Koniarovce III/064087, III/064052 7,59 3,49
Koniarovce III/064087, III/064052 Preseľany III/064088 2,09 0,00
Preseľany III/064088 Kamanová III/064053 2,06 0,21
Kamanová III/064053 Ludanice 1 III/064054 2,68 0,00
Ludanice 1 III/064054 Ludanice 2 III/064054 1,37 0,00
Ludanice 2 III/064054 Ludanice 3 III/064055, III/064056 0,39 0,00
Ludanice 3 III/064055, III/064056 Chrabrany 1 III/064057 3,64 2,14
Chrabrany 1 III/064057 Chrabrany 2 III/064058 0,30 0,00
Chrabrany 2 III/064058 III/064042 0,83 0,83
III/064042 Solčany III/064059 3,55 3,55
Solčany III/064059 Topoľčany II/499 0,85 0,48
Topoľčany II/499 III/064060 2,18 0,00
III/064060 Horné Chlebany III/064062 3,98 1,09
Horné Chlebany III/064062 Nadlice II/592 3,09 1,02
Nadlice II/592 Chynorany III/064069 1,25 1,25
Chynorany III/064069 Žabokreky nad Nitrou 1 III/064092 2,66 2,13
Žabokreky nad Nitrou 1 III/064092 Žabokreky nad Nitrou 2 III/050047 0,74 0,00
Žabokreky nad Nitrou 2 III/050047 Žabokreky nad Nitrou 3 III/050047 0,07 0,00
Žabokreky nad Nitrou 3 III/050047 Partizánske, Malé Bielice III/064070 2,83 1,74
Partizánske, Malé Bielice III/064070 Partizánske, Veľké Bielice 1 II/579 1,06 0,00
Partizánske, Veľké Bielice 1 II/579 Partizánske, Veľké Bielice 2 II/593 0,37 0,00
Partizánske, Veľké Bielice 2 II/593 Partizánske III/064072 2,83 0,00
Partizánske III/064072 Veľké Uherce II/511, III/064093 3,12 1,49
Veľké Uherce II/511, III/064093 Pažiť III/064072 0,44 0,44
Pažiť III/064072 II/512 1,75 1,75
II/512 Oslany III/064073 1,64 0,61
Oslany III/064073 Bystričany III/064074 3,42 1,10
Bystričany III/064074 Zemianske Kostoľany 1 III/064075 3,52 2,44
Zemianske Kostoľany 1 III/064075 Zemianske Kostoľany 2 III/064095 0,12 0,00
Zemianske Kostoľany 2 III/064095 Nováky 1 III/064096 4,19 2,13
Nováky 1 III/064096 I/50 0,67 0,00
I/50 I/50 0,18 0,00
I/50 I/50 1,31 0,00
34. Zoznam úsekov na ceste I/65 od križovatky s I/50 Šášovské Podhradie po križovatku s I/18 Martin
Šášovské Podhradie I/50 Bartošova Lehôtka III/050080 7,59 7,00
Bartošova Lehôtka III/050080 Kremnica, Lúčky III/065029 5,39 4,07
Kremnica, Lúčky III/065029 Kremnica II/578 0,46 0,04
Kremnica II/578 Kremnické Bane, Krahule III/578003 4,54 1,97
Kremnické Bane, Krahule III/578003 Kremnické Bane, Kunešov III/065030 0,37 0,00
Kremnické Bane, Kunešov III/065030 III/065031 0,19 0,00
III/065031 Turček III/065032 2,56 2,25
Turček III/065032 Sklenné III/065033 2,67 2,04
Sklenné III/065033 III/065035 2,19 2,19
III/065035 Turčianske Teplice, Šturec I/14 5,54 3,74
Turčianske Teplice, Šturec I/14 III/065067 0,10 0,10
III/065067 Turčianske Teplice III/065036 2,73 2,73
Turčianske Teplice III/065036 0,08 0,00
0,16 0,00
0,07 0,00
III/065037, III/018094 0,68 0,00
III/065037, III/018094 0,06 0,00
0,04 0,00
I/65, III/018094, III/065037 III/065039 0,47 0,15
III/065039 III/065045 0,72 0,00
III/065045 Mošovce III/065040 3,62 3,62
Mošovce III/065040 III/065029 2,55 2,55
III/065029 Laskar III/065070 2,50 2,50
Laskar III/065070 III/065071 0,79 0,79
III/065071 Blatnica III/065047 0,46 0,46
Blatnica III/065047 Ďanová III/065048 1,81 1,81
Ďanová III/065048 Príbovce II/519 2,53 2,53
Príbovce II/519 Turčiansky Peter III/065051, III/065049 3,54 3,37
Turčiansky Peter III/065051, III/065049 I/65, I/65D 1,11 0,87
I/65, I/65D III/065052 2,00 0,54
III/065052 I/65, III/065054 0,85 0,85
I/65, III/065054 III/065053 0,11 0,11
III/065053 Martin (Záturčie) I/65 1,57 1,57
Martin (Záturčie) I/65 Martin I/18, I/65 2,08 2,08
Martin I/18, I/65 Martin I/18 0,14 0,00
35. Zoznam úsekov na ceste I/66 Banská Bystrica – križovatka s I/72 Podbrezová
Aupark Banská Bystrica Banská Bystrica II/591 0,78 0,00
Banská Bystrica II/591 Banská Bystrica 0,88 0,00
Banská Bystrica Banská Bystrica 0,31 0,00
Banská Bystrica Autobusová stanica BB 1,13 0,00
Autobusová stanica BB Banská Bystrica 0,13 0,00
Banská Bystrica Banská Bystrica III/066033 0,46 0,00
Banská Bystrica III/066033 Môlča III/066035 2,33 2,33
Môlča III/066035 Slovenská Lupča III/066042 1,21 1,21
Slovenská Lupča III/066042 III/066042 8,84 8,84
III/066042 Ľubietová III/066043 0,28 0,28
Ľubietová III/066043 Medzibrod 1 III/066044 0,61 0,61
Medzibrod 1 III/066044 Medzibrod 2 III/066044 1,86 1,86
Medzibrod 2 III/066044 Brusno 1 III/066045 0,15 0,15
Brusno 1 III/066045 Brusno 2 III/066045 0,94 0,94
Brusno 2 III/066045 III/066046 1,43 1,43
III/066046 Ráztoka III/066047, III/066057 1,01 1,01
Ráztoka III/066047, III/066057 Predajná III/066057 3,76 3,76
Predajná III/066057 I/66, III/066057 0,06 0,06
I/66, III/066057 I/66, III/066057 0,05 0,05
I/66, III/066057 Dolná Lehota III/066050 3,68 3,51
Dolná Lehota III/066050 Lopej III/066052 3,53 0,00
Lopej III/066052 Podbrezová I/72 0,73 0,00
36. Zoznam úsekov na ceste I/72 od križovatky s I/66 Podbrezová po križovatku s I/18 Kráľova Lehota
Podbrezová I/66 Bystrá II/584 6,72 4,47
Bystrá II/584 Mýto pod Ďumbierom III/066056 3,96 1,97
Mýto pod Ďumbierom III/066056 I/72 12,06 8,83
I/72 Kráľova Lehota III/072001 17,56 13,33
Kráľova Lehota III/072001 Kráľova Lehota III/072001 0,21 0,21
Kráľova Lehota III/072001 Kráľova Lehota I/18, I/72 0,49 0,49
Kráľova Lehota I/18, I/72 Kráľova Lehota I/18, I/72 0,11 0,11
Kráľova Lehota I/18, I/72 Kráľova Lehota I/18 0,07 0,07
37. Zoznam úsekov na ceste I/12 Svrčinovec – Skalité
Svrčinovec I/12 Čierne 1 III/011056 2,75 2,75
Čierne 1 III/011056 Čierne 2 III/011056 2,81 2,42
Čierne 2 III/011056 Skalité III/011057 3,77 2,85
Skalité III/011057 Skalité, štátna hranica SR/PR I/12, III/011057 6,17 5,39
38. Zoznam úsekov na ceste I/76 Štúrovo - Hronský Beňadik
Štúrovo I/63, I/76 I/76, II/564 2,61 0,25
Štúrovo II/000564 Nána III/510009 0,77 0,51
Nána III/510009 Kamenný Most III/510010 7,94 4,95
Kamenný Most III/510010 Kamenín III/510011 2,95 2,44
Kamenín III/510011 Bíňa III/510012 4,51 2,11
Bíňa III/510012 hranica okresov LV/NZ I/76 2,00 2,00
hranica okresov LV/NZ I/76 Hronovce III/510015 5,24 0,34
Hronovce III/510015 Želiezovce III/509012 6,20 2,86
Želiezovce III/509012 0,10 0,00
0,18 0,00
Želiezovce III/509020 1,22 0,00
Želiezovce III/509020 Šarovce I/75 6,58 4,46
Šarovce I/75 Jur nad Hronom III/510018 1,90 1,90
Jur nad Hronom III/510018 Turá III/510019 3,91 3,91
Turá III/510019 Tekovský Hrádok III/580004 1,92 1,92
Tekovský Hrádok III/580004 Bajka III/510020 3,76 3,76
Bajka III/510020 Kalná nad Hronom II/000580 0,78 0,67
Kalná nad Hronom II/000580 Kalná nad Hronom I/51 1,37 0,00
Kalná nad Hronom I/51 križovatka Kalná n/Hronom I/51 0,82 0,47
križovatka Kalná n/Hronom I/51 III/511010 1,38 1,38
III/511010 Nový Tekov, Marušová III/511014 7,20 4,96
Nový Tekov, Marušová III/511014 Tlmače III/510041 2,50 1,93
Tlmače III/510041 Kozárovce III/510026 2,20 1,99
Kozárovce III/510026 hranica okresov LV/ZN I/76 0,09 0,00
hranica okresov LV/ZN I/76 Hronský Benadik, Psiare I/76, III/076001 4,47 3,61
Hronský Benadik, Psiare I/76, III/076001 križovatka s I/65 I/65, I/65A, I/76 2,05 0,85
39. Zoznam úsekov na ceste I/79 Slovenské Nové Mesto – Čierna
štátna hranica SR/MR III/553016 Slovenské Nové Mesto III/553042 0,11 0,11
Slovenské Nové Mesto III/553042 Slovenské Nové Mesto I/79, III/553017 1,26 0,07
Slovenské Nové Mesto I/79, III/553017 Borša III/552023 3,05 0,93
Borša III/552023 Viničky III/553019 3,08 1,65
Viničky III/553019 Streda nad Bodrogom III/553020 0,46 0,45
Streda nad Bodrogom III/553020 Streda nad Bodrogom III/553021 0,50 0,00
Streda nad Bodrogom III/553021 Somotor III/553023 3,89 2,81
Somotor III/553023 Somotor III/553028 1,02 0,00
Somotor III/553028 Somotor III/553028 1,21 0,48
Somotor III/553028 Nova Vieska pri Bodrogu III/553029 0,31 0,31
Nova Vieska pri Bodrogu III/553029 Svätá Mária III/553030 2,25 1,54
Svätá Mária I/79, III/553030 Rad III/553031 1,21 0,86
Rad III/553031 Svätuše III/553033 4,43 3,33
Svätuše III/553033 Svätuše III/553044 0,88 0,00
Svätuše III/553044 Kráľovský Chlmec III/553051 3,99 3,43
0,53 0,00
0,24 0,00
0,04 0,00
0,05 0,00
0,04 0,00
Kráľovský Chlmec II/555,III/553049 Dobrá nad Krčavou III/553035 2,81 2,54
0,04 0,00
0,06 0,00
Dobrá nad Krčavou III/553035 Bačka III/553036 2,11 1,95
Bačka III/553036 Boťany III/553039 1,83 1,55
Boťany III/553039 Čierna III/553041 1,68 1,68
Čierna III/553041 Čierna III/553040 0,71 0,53
Čierna III/553040 III/5530370 1,38 0,53
III/5530370 štátna hranica SR/UR I/79, III/553037 0,97 0,97