História predpisu 404/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2007 - 31.07.2023