História predpisu 640/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.2006 - 31.03.2008