História predpisu 587/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2006 - 31.12.2010