História predpisu 540/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2006 - 30.09.2007