História predpisu 481/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2006 - 31.03.2016