História predpisu 471/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.08.2007 - 31.10.2008