História predpisu 47/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2006 - 31.12.2015