História predpisu 461/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.07.2006 - 31.03.2008