História predpisu 423/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.2006 - 02.10.2006