História predpisu 294/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.2006 - 30.04.2018