História predpisu 185/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2006 - 31.12.2018