História predpisu 158/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2006 - 17.04.2016