História predpisu 148/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2006 - 30.04.2018