História predpisu 615/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.12.2005 - 31.10.2014