História predpisu 601/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.2005 - 02.10.2006