História predpisu 575/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.12.2005 - 31.08.2009