História predpisu 559/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2005 - 30.06.2008