História predpisu 511/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2005 - 31.12.2008