História predpisu 487/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2005 - 30.04.2007