História predpisu 406/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2005 - 19.05.2018