História predpisu 323/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie