História predpisu 318/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2005 - 30.11.2011