História predpisu 238/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2005 - 31.12.2015